Bài tập về nguyên phân và giảm phân lớp 10

     

Bài tập về nguyên phân và sút phân tổng hợp những bài tập về nguyên phân và sút phân bao gồm kèm lời giải cụ thể giúp các em học xuất sắc môn Sinh học tập phần nguyên phân, giảm phân, ôn thi học tập sinh giỏi môn Sinh lớp 10, 11 hiệu quả. Chúc những em học tốt.

Bạn đang xem: Bài tập về nguyên phân và giảm phân lớp 10


Giải bài xích tập trang 9 SGK Sinh học lớp 10: các cấp tổ chức triển khai của thế giới sống

Bài tập 1: 10 tế bào sinh dục sơ khai phân bào tiếp tục với số lần tương đồng ở vùng sinh sản, môi trường hỗ trợ 2480 nhiễm sắc đẹp thể đơn, toàn bộ các tế bào con đến vùng chín sút phân đã đòi hỏi môi ngôi trường tế bào cung ứng thêm 2560 nhiễm dung nhan thể đơn. Hiệu xuất thụ tinh của giao tử là 10 % và tạo ra 128 thích hợp tử. Biết không có hiện tượng trao đổi chéo xảy ra trong sút phân.

Hãy xác định:

a. Bộ nhiễm nhan sắc thể 2n của loài cùng tên của loài đó

b. Tế bào sinh dục sơ khai là đực giỏi cái? Giải thích?

Cách giải

a. Gọi x là mốc giới hạn nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai, 2n là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài, ta có:

2n(2x – 1)10 = 2480 cùng 2n2x10 = 2560 → n = 8 (ruồi giấm)

2n.2x.10 = 2560 → x = 5

b. Số tế bào con sinh ra: 320

Số giao tử thâm nhập thụ tinh: 128/10 . 100 = 1280

Số giao tử xuất hiện từ từng tế bào sinh giao tử: 1280/320 = 4 suy ra là con đực

Bài tập 2: Ở 1 loại ong mật, 2n=32. Trứng lúc được thụ tinh vẫn nở thành ong chúa hoặc ong thợ tuỳ điều kiện về dinh dưỡng, còn trứng ko được thụ tinh thì nở thành ong đực.

Một ong chúa đẻ được một số trong những trứng bao gồm trứng được thụ tinh cùng trứng không được thụ tinh, mà lại chỉ bao gồm 80% số trứng được thụ tinh là nở thành ong thợ, 60% số trứng ko được thụ tinh là nở thành ong đực, các trường hợp sót lại đều không nở và bị tiêu biến. Các trứng nở thành ong thợ cùng ong đực nói trên cất tổng số 155136 NST, biết rằng số ong đực con bởi 2% số ong thợ con.


a/ tra cứu số ong thợ con và số ong đực con.

b/ tổng số trứng được ong thợ đẻ ra trong lần nói bên trên là bao nhiêu?

c/ nếu như số tinh trùng trực tiếp thụ tinh với các trứng chiếm phần 1% đối với tổng số tinh trùng sinh ra thì toàn bô NST trong số tinh trùng và tế bào trứng bị tiêu đổi thay là bao nhiêu?

Cách giải

a/ điện thoại tư vấn x là số ong thợ, y là số ong đực thì y = 0,02x

Ta gồm 32x + 16 x 0,02x =155136; x = 4800; y = 96

b/ tổng thể trứng đẻ là (4800×100/80) + (96×100/60) = 6160

c/ tổng cộng nhiễm sắc đẹp thể bị tiêu biến

– Số trứng thụ tinh đẻ ra: 4800 x 100/80 = 6000 trứng

– Số tinh trùng không thụ tinh: (6000 x 100) – 6000 = 594000

– Số trứng không thụ tinh đẻ ra: 96 x 100/60 = 160 trứng

– Số trứng không thụ tinh không nở: 160 – 96 = 64

– Số trứng thụ tinh ko nở: 6000 – 4800 = 1200

– tổng cộng nhiễm dung nhan thể bị tiêu biến: (32 x 1200) + 16(64 + 594000) = 9543424 NST

Bài tập 3: Một tế bào sinh dục sơ khai của một loài triển khai nguyên phân tiếp tục một số đợt đòi hỏi môi ngôi trường nội bào cung cấp nguyên liệu xuất hiện 504 nhiễm dung nhan thể (NST) solo mới. Các tế bào bé sinh ra từ dịp nguyên phân sau cùng đều bớt phân thông thường tạo 128 tinh trùng chứa NST Y.

Xem thêm: Bột Nở Backing Power Là Gì? Thành Phần Và Công Dụng Của Bột Nở

a. Số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai?

b. Khẳng định bộ NST 2n của loài?

c. Trong quá trình nguyên phân đó gồm bao nhiêu thoi tơ vô dung nhan được hình thành?

d. Tính con số NST đối kháng môi trường cung ứng cho toàn cục quá trình tạo ra giao tử từ là một tế bào sinh dục sơ khai

e. Gồm bao nhiêu kiểu chuẩn bị xếp của những NST kép cùng bề mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc đẹp ở kì thân 1 phân bào sút nhiễm.

GIẢI

Số lần nguyên phân:

– Số tinh trùng sở hữu NST Y = tinh trùng mang NST X = 128

Tổng số tinh trùng tạo thành thành: 128 × 2 = 256

Số TB sinh tinh: 256/4 = 64

Số lần nguyên phân: điện thoại tư vấn K là số lần nguyên phân

2k = 64 → k = 6

Bộ NST 2n: (26 – 1) × 2n = 504 → 2n = 8

– Số thoi vô dung nhan hình thành: 26 – 1 = 63

– Số NST môi trường cung cấp cho tế bào sinh dục sơ khai sản xuất giao tử:

(26-1 + 1) × 8 = 1016

– Số kiểu sắp xếp là: 8 kiểu sắp đến xếp.

Bài tập 4: 10 tế bào sinh dục của một khung người nguyên phân thường xuyên một số đợt yên cầu môi ngôi trường nội bào hỗ trợ nguyên liệu để tạo nên 2480 NST solo mới tương đương. Các tế bào nhỏ đều trải qua vùng sinh trưởng bước vào vùng chín, sút phân khiến cho các giao tử, môi trường nội bào đã cung cấp thêm nguyên liệu tạo nên 2560 NST đơn. Công suất thụ tinh của giao tử 10% tạo cho 128 hợp tử lưỡng bội bình thường.

a. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài?

b. Xác định giới tính của khung người tạo nên những giao tử trên?

c. Các hợp tử được chia thành hai đội A và B có số lượng bằng nhau. Mỗi thích hợp tử trong nhóm A có số dịp nguyên phân gấp 2 lần số lần nguyên phân trong team B. Các hợp tử trong mỗi nhóm gồm số dịp nguyên phân bằng nhau. Toàn bô NST 1-1 có trong toàn bộ các tế bào nhỏ sinh ra tự 2 nhóm bằng 10240 NST đơn lúc chưa nhân đôi. Tìm số đợt nguyên phân của mỗi vừa lòng tử trong những nhóm tế bào?

Cách giải

a. Ở vùng chín mỗi tế bào sinh dục bao gồm một lần nhân song NST nghỉ ngơi kì trung gian của lần phân bào I nên số lượng NST hỗ trợ bằng số lượng NST có trong tế bào lúc đầu trước khi lao vào giảm phân. Suy ra số lượng NST đơn có trong số tế bào trước khi thực hiện giảm phân là 2560 NST đơn.

– số lượng NST đối chọi có vào 10 tế bào sinh dục sơ khai là 2560 – 2480 = 80

– cỗ NST lưỡng bội của loại 2n = 80/10 = 8

b. Với hiệu suất thụ tinh 10% để tạo ra 128 vừa lòng tử thì số lượng giao tử cần được có: 128/10 x 100 = 1280 giao tử

– số lượng tế bào sinh dục con khi chưa bước vào vùng chín được tạo thành từ đội tế bào trên: 2560/8 = 120 tế bào

Nếu các tế bào này là tế bào sinh trứng thì chỉ tạo được 320 tế bào trứng, cảm thấy không được hoàn tất quy trình thụ tinh. Vậy nhóm tế bào bên trên là tế bào nam nữ đực. Bởi vì tạo được: 320 x 4 = 1280 tinh trùng.

c. điện thoại tư vấn số đợt nguyên phân của mỗi phù hợp tử trong nhóm B là k. Suy ra tần số nguyên phân của hợp tử trong team A là 2k. Theo đưa thiết ta bao gồm phương trình: 

*


Chuyên mục: Ẩm thực