Bảng đơn vị đo trọng lượng

     

Toán lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo độ dài là bài xích toán thù đặc biệt quan trọng, học sinh buộc phải núm được phương pháp thay đổi các đơn vị chức năng đo cân nặng thuộc những bài tân oán tương quan.Hôm nay hoianuong.vn vẫn cung cấp những kỹ năng trọng tâm, dạng bài xích tập của toán thù lớp 4 bảng đơn vị đo trọng lượng.

Bạn đang xem: Bảng đơn vị đo trọng lượng

Học sinch crúc chịu khó luyện bài tập,ghi lưu giữ bảng đơn vị đo cân nặng để hiểu áp dụng vào vào thực tiễn.

1. Nhận biết đơn vị đo khối hận lượng

1.1. Khái niệm

*

1.2. Quy đổi

*

*

2. Bảng đơn vị chức năng đo kăn năn lượng

*

Chụ ý: Mỗi đơn vị đo khối lượng hồ hết vội vàng 10 lần đơn vị bé nhỏ ngay lập tức sau nó.

3. Bài tập áp dụng toán thù lớp 4 bảng đơn vị đo khối hận lượng

3.1. Dạng 1: Đổi các đơn vị chức năng đo khối hận lượng

3.1.1. Phương pháp

Sử dụng bảng đơn vị chức năng đo cân nặng cùng nhận xét rằng với nhị đơn vị đo khối lượng lập tức nhau thì đơn vị Khủng vội 10 lần đơn vị bé.

3.1.2. Bài tập

Bài 1. Điền số tương thích vào khu vực trống

a) 145dag = ? g

b) 43 tấn 76 yến = ? kg

c) 56kilogam 72hg = ?g

d) 68000kg = ? tạ

3.1.3. Bài giải

Bài 1:

Dựa vào bảng đơn vị đo độ dài ta có:

a) 145dag = 145 x 10 = 1450g

Vậy 145dag = 1450g

b) 43 tấn = 43 x 1000 = 43000kg

76 yến = 76 x 10 = 760kg

43 tấn 76 yến = 43000kilogam + 760kilogam = 43760kg

Vậy 43 tấn 76 yến = 43760kg

c) 56kilogam = 56 x 1000 = 56000g

72hg = 72 x 100 = 7200g

56kg 72hg = 56000g + 7200g = 63200g

Vậy 56kilogam 72hg = 63200g

d) 68000kg = 68000 : 100 = 680 tạ

Vậy 68000kg = 680 tạ

3.2. Dạng 2: Các phép tính cùng với đơn vị đo khối lượng:

3.2.1 Phương pháp:

lúc triển khai phxay tính cộng hoặc trừ những khối lượng tất cả cố nhiên những đơn vị đo tương tự nhau, ta thực hiện tương tự nlỗi các phxay tính với số tự nhiên và thoải mái, sau đó thêm đơn vị đo trọng lượng vào tác dụng.

lúc thực hiện phép tính bao gồm dĩ nhiên những đơn vị đo khác biệt, đầu tiên ta nên đổi về cùng 1 đơn vị đo tiếp nối thực hiện tính thông thường.

Lúc nhân hoặc chia một đơn vị đo khối lượng với một trong những, ta nhân hoặc chia số đó với một số nhỏng biện pháp thường thì, tiếp nối thêm đơn vị chức năng đo cân nặng vào hiệu quả.

3.2.2. Bài tập

Bài 1. Tính những cực hiếm sau:

a) 57 kilogam + 56 g

b) 275 tấn - 849 tạ

c) 73 kg x 8

d) 9357 g : 3

Bài 2. Tính các giá trị sau:

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

b) 500kg 700dag - 77777 g

c) 700hg 50g x 8

d) 35 tấn 5 tạ : 4

3.2.3. Bài giải

Bài 1

a) 57kg = 57 x 1000 = 57000g

57kg + 56g = 57000g + 56g = 57056g

b) 275T = 275 x 10 = 2750 tạ

275T - 849 tạ = 2750 - 849 = 1901 tạ

c) 73kg x 8 = 584kg

d) 9357g : 3 = 3119g

Bài 2

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

Đổi 7 tạ 67 yến = 7 x 100 + 67 x 10 = 700 + 670 = 1370kg

7 tạ 67 yến + 782kilogam = 1370kg + 782kilogam = 2152kg

b) 500kilogam 700dag - 77777 g

Đổi:

500kilogam = 500 x 1000 = 500000g

700dag = 700 x 10 = 7000g

500kg 700dag - 77777 g = 500000 + 7000 - 77777 = 429223g

c) 700hg 50g x 8

Đổi 700hg = 700 x 100 = 70000g

Nên 700hg 50g = 70050g x 8 = 560400g

Vậy 700hg 50g x 8 = 560400g

d) 35 tấn 5 tạ : 4

Đổi 35 tấn = 35 x 10 = 350 tạ

35T 5 tạ = 350 + 5 = 355 tạ : 4 = 88 tạ dư 3 tạ

3.3. Dạng 3: So sánh các đơn vị đo khối lượng

3.3.1. Phương thơm pháp:

khi đối chiếu những đơn vị chức năng đo tương đương nhau, ta đối chiếu tương tự nlỗi đối chiếu nhị số thoải mái và tự nhiên.

Xem thêm: Giới Từ Chỉ Nơi Chốn (Prepositions Of Place): Cách Sử Dụng Giới Từ Chỉ Nơi Chốn

khi so sánh các đơn vị đo khác nhau, trước nhất ta đề xuất đổi về thuộc 1 đơn vị đo tiếp nối thực hiện so sánh thông thường.

3.3.2. Bài tập

Bài 1: So sánh

a) 4300g … 43hg

b) 4357 kilogam ...5000 g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

d) 512kilogam 700dag … 3 tạ 75kg

3.3.3. Bài giải

Bài 1:

a) 4300g … 43hg

Đổi 4300g = 4300 : 100 = 43hg

Vậy 4300g = 43hg

b) 4357kilogam ...5000g

Đổi 5000g = 5000 : 1000 = 5kg

Vậy 4357kg >5000g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

Đổi 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4 x 1000 + 3 x 100 + 7 x 10 = 4370kg

Vậy 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

512kilogam 700dag = 512kilogam + 7kilogam = 519kg

3 tạ 75kg = 300kilogam + 75kilogam = 375kg

Vậy 512kg 700dag > 3 tạ 75kg

3.4. Dạng 4: Toán thù có lời văn uống.

3.4.1. Phương thơm pháp.

Đọc đề và khẳng định rõ đề xuất đề bài

Thực hiện tại phxay tính theo những hiểu biết (cùng đơn vị chức năng đo)

Kiểm tra và kết luận

3.4.2. Bài tập

Bài 1. Bình đi chợ download 1 bó rau xanh nặng trĩu 1250 g, một bé cá nặng nề 4500g, 1 quả túng bấn nặng nề 750g. Hỏi khối lượng cơ mà Bình đề nghị mang lại là bao nhiêu?

Bài 2. Trong dịp kiểm tra sức mạnh. An trọng lượng là 32kg; Đức nặng 340hg, Hải nặng 41000g. Hỏi cả tía các bạn nặng nề bao nhiêu ki-lô-gam?

3.4.3. Bài giải

Bài 1

Kăn năn lượng cơ mà Bình cần mang về là:

4500 + 750 + 1250 = 6500 (g)

Vậy cân nặng mà lại Bình có là 6500 g

Bài 2.

Đổi 340hg = 34kg

41000g = 41kg

Cả 3 các bạn nặng nề số ki-lô-gam là: 32+ 34+ 41 = 107 (kg)

Vậy cả 3 nặng 107kg

4. bài tập từ luyện

4.1. Bài tập

Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ trống

a) 1kilogam = ?hg

b) 23hg 7dag = ?g

c) 51 yến 73kg = ?kg

d) 7000kilogam 10 tạ = ? tấn

Bài 2. Tính

a) 516 kilogam + 234 kg

b) 948 g - 284 g

c) 57hg x 14

d) 96T : 3

Bài 3. Điền vết >,

a) 93hg … 380dag

b) 573kg … 5730hg

c) 3 tấn 150kg … 3150hg

d) 67 tạ 50 yến … 8395kg

Bài 4. Mẹ download 5 quả dưa đỏ, có 2 quả nặng trĩu 450dag, 1 quả nặng trĩu 35hg, 2 quả nặng nề 6000g. Hỏi 5 quả dưa nặng trĩu từng nào kg?

Bài 5. Một bé cá hẻn nặng nề 10000g, biết đầu nặng nề 750g, đuôi nặng trĩu 450g. Hỏi thân cá nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

4.2. Đáp án tmê say khảo

Bài 1.

a) 1kg = 10hg

b) 23hg 7dag = 2370g

c) 51 yến 73kilogam = 583kg

d) 7000kilogam 10 tạ = 8 tấn

Bài 2.

a) 516kilogam + 234kilogam = 750kg

b) 948g - 284g = 664g

c) 57hg x 14 = 798hg

d) 96 tấn : 3 = 32 tấn

Bài 3. Điền dấu >,

a) 93hg > 380dag

b) 573kg = 5730hg

c) 3 tấn 150kilogam

d) 67 tạ 50 yến

Bài 4.

Đáp số: 14kg

Bài 5.

Đáp số: 8800g

Muốn học xuất sắc toán thù lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo kăn năn lượng, học viên cần chuyên cần ôn luyện, gắng chắc kỹ năng và kiến thức trung tâm để ship hàng bậc học tập cao hơn. Thường xuim quan sát và theo dõi hoianuong.vn nhằm update những kỹ năng tốt nhé!


Chuyên mục: Ẩm thực