Biên độ dao động tổng hợp

     

Mục lục bài viết

I. LÝ THUYẾT TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒAII- CÁC DẠNG BÀI TẬP2. Dạng 2: xác định dao động tổng đúng theo của hai giao động điều hòa.

Bạn đang xem: Biên độ dao động tổng hợp


I. LÝ THUYẾT TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Mỗi dao động điều hòa được màn biểu diễn bằng một véctơ quay. Véctơ này có gốc tại gốc tọa độ của trục Ox, bao gồm độ dài bằng biên độ dao động A và phù hợp với trục Ox một góc bằng pha ban sơ (varphi ) .– Tổng vừa lòng hai xê dịch điều hòa thuộc phương cùng tần số – cách thức giản vật dụng Fre-nen: thứu tự vẽ nhị véctơ quay trình diễn hai phương trình xấp xỉ thành phần. Tiếp đến vẽ véctơ tổng của hai véctơ trên. Véctơ tổng la véctơ quay màn trình diễn phương trình của xấp xỉ tổng hợp.
*
– Biên độ và pha lúc đầu của dao động tổng hợp:
(eginarraylA^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 mcos(varphi _2 – varphi _1)\tanvarphi = dfracA_1sin varphi _1 + A_2sin varphi _2A_1 mcosvarphi _1 + A_2 mcosvarphi _2endarray)

Trường vừa lòng độ lệch sóng của hai xê dịch đặc biệt:

(Delta varphi = varphi _2 – varphi _1 = k2pi ): nhì dao động cùng pha(eginarraylA^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 = (A_1 + A_2)^2\ o A = A_1 + A_2endarray)(Delta varphi = varphi _2 – varphi _1 = (2k + 1)pi ): hai dao động ngược pha(eginarraylA^2 = A_1^2 + A_2^2 – 2A_1A_2 = (A_1 – A_2)^2\ o A = left| A_1 – A_2 ight|endarray)(Delta varphi = varphi _2 – varphi _1 = dfrac2k + 12pi ) : nhị dao động vuông pha(A^2 = A_1^2 + A_2^2)
=> Điều kiện của biên độ tổng vừa lòng A: (A_min BÀI TẬP

1. Dạng 1: xác định độ lệch pha của nhì dao động.

Xem thêm: Câu Hỏi Theo Cấp Độ Nhận Thức, Mẫu Câu Hỏi Thi Theo Mức Độ Nhận Thức

Phương pháp(Delta varphi = varphi _2 – varphi _1)(Delta varphi = varphi _2 – varphi _1 = k2pi ): hai dao động cùng pha(Delta varphi = varphi _2 – varphi _1 = (2k + 1)pi ): hai xê dịch ngược pha(Delta varphi = varphi _2 – varphi _1 = dfrac2k + 12pi ) : hai xấp xỉ vuông pha(Delta varphi = varphi _2 – varphi _1 = alpha ) : hai xê dịch lệch nhau một góc α

2. Dạng 2: xác minh dao rượu cồn tổng đúng theo của hai xê dịch điều hòa.

Phương phápCách 1: cách thức đại sốBước 1: Xác định các biên độ yếu tắc của hai giao động và độ lệch pha giữa nhì dao động.Bước 2: Tính biên độ cùng pha ban sơ của giao động tổng hợp:(eginarraylA^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 mcos(varphi _2 – varphi _1)\tanvarphi = dfracA_1sin varphi _1 + A_2sin varphi _2A_1 mcosvarphi _1 + A_2 mcosvarphi _2endarray)Bước 3: Viết ptdđ tổng hợp: (x = Ac mos(omega mt + varphi m))Cách 2: sử dụng máy tínhBấm thứ tính: Chuyển laptop về CMPLX (bấm Mode 2); Nhập số:(A_1angle varphi _1 + A_2angle varphi _2, = ,shift,2,,,3,, = ) Kết quả: (Aangle varphi )

3. Dạng 3: khẳng định dao động sót lại khi biết một giao động thành phần (fx_f1 = fA_f1fcos(omega ft m + varphi _f1)) và giao động tổng đúng theo (fx m = m fAcos(omega ft m + varphi ))

Phương pháp(x_2 = A_2cos(omega t m + varphi _2).)Trong đó:(A_2^2 = A^2 + A_1^2 – 2AA_1c mos(varphi – varphi _1))( an varphi _2 = dfracAsin varphi – A_1sin varphi _1Ac mosvarphi – A_1c mosvarphi _1) cùng với (varphi _1 le varphi le varphi _2) ( nếu như (varphi 1 m le varphi 2) )

4. Dạng 4: nếu một đồ gia dụng tham gia đồng thời nhiều dao động điều hoà cùng phương cùng tần số (fx_f1 = fA_f1fcos(omega ft m + varphi _f1);fx_f2 = fA_f2fcos(omega ft m + varphi _f2)) … thì xấp xỉ tổng đúng theo cũng là dao động điều hoà cùng phương cùng tần số

Phương pháp(x m = m Acos(omega t m + varphi ).)Chiếu lên trục Ox với trục OyTa được:(A_x = Ac mosvarphi = A_1c mosvarphi _1 + A_2c mosvarphi _2 + …)(A_y = Asin varphi = A_1sin varphi _1 + A_2sin varphi _2 + …)( Rightarrow A = sqrt A_x^2 + A_y^2 ) với ( an varphi = dfracA_yA_x) cùng với (varphi in (varphi _Min;varphi _Max))

Chuyên mục: Ẩm thực