Biệt thự viva vũng tàu

     
FilterRooms.RoomsRequest<0>.Adults.value + ( FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value?FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value:0) khách


Bạn đang xem: Biệt thự viva vũng tàu

53D/26 Phan Chu Trinh,, vn

https://i.travelapi.com/hotels/67000000/66380000/66377800/66377712/069e4735_b.jpg

Giảm giá 15% mang đến đặt chống sớm


*

1 && (RoomsPrice.totalRoomClasses > 0 || RoomsPrice.RoomClassesRecomments.length>0)"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg> -1 }"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg ng-click="https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpgtoggleSelectionMealName(meal)"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg> meal
*

Giai đoạn không tồn tại giá! siêu tiếc chúng tôi không có mức giá trong thời gian này.

Xin sung sướng chọn thời gian khác hoặc liên hệ 1900 1870 để được hỗ trợ


0"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg class="https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpgcol-xs-12 no-padding recomment-available"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg>

Rấc tiếc, hoianuong.vn không tìm thấy chống thoả yêu cầu của bạn. Vui lòng chọn lại số lượng phòng hoặc tham khảo gợi nhắc dưới đây.


*Xem thêm: Khách Sạn Best Western Plaza Đà Lạt Plaza, Best Western Đà Lạt Plaza Hotel Bởi Ms

0"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg>Loại phòngCác lựa chọnTổng giáGiữ phòng0 || (roomClass.TotalPrice>0 || UserTypes.isAgent)"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg data-index="https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpgClassIndex"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg>
roomClass.TotalMealTypeShowed?1:0) }}"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg class="https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpgroom"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg ng-if="https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg$first || mealType.firstFilter"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg>

*

0"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg data-html="https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpgtrue"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg class="https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpgcapacity v-tooltip"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg data-toggle="https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpgtooltip"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg data-placement="https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpgbottom"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg data-delay="https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpgshow"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg:100, "https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpghide"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg:50"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg title="https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpgSức chứa tối đa: roomClass.Rooms<0>.MaxAdults fan lớn roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult>0 ? ("https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg, "https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult + "https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg trẻ em"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg):"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg roomClass.Rooms<0>.MaxAdults !=roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults?("https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpghoặc "https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults + "https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg fan lớn, "https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxChils +"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg con trẻ em"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg):"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg (childAgeFrom + "https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg - "https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg + childAgeTo tuổi)"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg>Tối nhiều roomClass.Rooms<0>.MaxAdults fan lớn 0"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg> & roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ nhỏ | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults người lớn & roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ con em

Phòng tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng ko hút thuốc

Phòng không cửa ngõ sổ

Phòng cửa sổ mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg "https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg:"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm & vòi hoa sen

Vòi hoa sen / phòng tắm nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn vệ sinh Jacuz

0"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Toilet Toilet


1"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg>
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpgInternal"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpgB2B"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpgVINPEARL"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpgSMD"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg)"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg>x roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity +"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg phòng ngủ"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg + (roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays.length>1&&roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity>2?"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg, giường:"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg:"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg)
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpgInternal"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpgB2B"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpgVINPEARL"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpgSMD"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg)"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg> Tùy lựa chọn giường:
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpgInternal"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpgB2B"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpgVINPEARL"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpgSMD"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg)"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg>2"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg class="https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpgv-padding-bottom-5"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg ng-repeat="https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpgitemBedType in roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays track by $index"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg>itemBedTypeitemBedType
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpgInternal"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpgB2B"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpgVINPEARL"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpgSMD"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg)"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg>itemBedType.description

0"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.MaxAdults bạn lớn 0"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg> & roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ em | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults bạn lớn và roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ em (childAgeFrom + "https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg - "https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg + childAgeTo tuổi)

Phòng về tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng không hút thuốc

Phòng không cửa ngõ sổ

Phòng cửa sổ mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg "https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg:"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg"https://hoianuong.vn/biet-thu-viva-vung-tau/imager_1_118725_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name


Chuyên mục: Cẩm nang du lịch