Bình đồ tiếng anh là gì

     
Historical atlas of the North Pacific Ocean: maps of discovery và scientific exploration, 1500-2000.

Bạn đang xem: Bình đồ tiếng anh là gì


Boulton đang sở hữu các chiếc bình trường đoản cú đồ gnhỏ của Wedgwood nhằm trang trí lại cùng với đồng thiếp đáp xoàn cùng dự tính hợp tác ký kết cùng với ông ta.
Boulton purchased vases from Wedgwood"s pottery to lớn be decorated with ormolu, & contemplated a partnership with him.
Vnạp năng lượng hoá Beaker mang đến vào thời gian 2.500 Tcông nhân, mang về những bình đựng đồ ăn và đồ uống làm từ đất sét, cũng như các bình được thực hiện nhằm nấu tung quặng đồng.
The Beaker culture arrived around 2,500 BC, introducing drinking và food vessels constructed from clay, as well as vessels used as reduction pots lớn smelt copper ores.
26 Khoác vào “áo choàng công-bình”, tín đồ Đấng Christ được xức dầu cương quyết giữ mình tinh khiết và tkhô hanh sạch trước đôi mắt Đức Giê-hô-va.
26 Clad in “the sleeveless coat of righteousness,” anointed Christians are determined to remain pure and clean in Jehovah’s eyes.
Nói về chủ thể “Hãy là phần nhiều môn đồ thật”, anh bình luận: “Làm môn đồ Tức là hằng tuân theo lời của Chúa Giê-su.
Speaking on the theme “Be True Disciples,” he remarked: “Discipleship means constantly obeying the words of Jesus.

Xem thêm: Gạo Nếp Cẩm Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Nếp Cẩm Trong Tiếng Anh


Phao-lô sử dụng lối ẩn dụ nhằm ví hội thánh đạo Đấng Ki-tô nlỗi “một căn công ty rộng lớn”, các member trong hội thánh là “bình” tốt đồ sử dụng vào đơn vị.
Paul’s metaphor compares the Christian congregation to lớn “a large house” and individual members of the congregation to “utensils,” or household implements.
đôi mươi Vì search kiếm sự công bình, những tín đồ thật “được đầy trái công-bình cho bởi Đức Chúa Jêsus-Christ, khiến cho sáng sủa danh cùng khen-ngợi Đức Chúa Trời”.
đôi mươi Because they seek righteousness, true Christians are “filled with righteous fruit, which is through Jesus Christ, lớn God’s glory và praise.”
Hãy dẹp vứt những đồ tô điểm trên cỏ , bình tưới nước , đồ nghịch , xe đạp , quét bỏ lá ướt hoặc bất cứ trang bị gì hoàn toàn có thể khiến tắc lối đi của khách hàng .
Remove lawn decorations , sprinklers , toys , bicycles , wet leaves , or anything that might obstruct your walkway .
“CẢ Kinh-thánh mọi là vày Đức Chúa Trời soi-dẫn, hữu ích cho việc dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy dỗ bạn trong sự công-bình”, sứ đọng đồ Phao-lô sẽ viết câu này.
“ALL Scripture is inspired of God and beneficial for teaching, for reproving, for setting things straight, for disciplining in righteousness,” wrote the apostle Paul.
Lúc bạn thường bắt gặp bản vật dụng, bên trên bản đồ dùng bình hay, các nhiều loại của bạn dạng thứ đa số các bạn sẽ được sử dụng, bạn suy nghĩ ai đang quan sát bạn dạng đồ gia dụng của khu vực bọn họ sống.
When you normally see that maps, on a normal map, the kind of map that most of you will be used to, you think you are seeing a maps of where people live sầu.

Chuyên mục: Ẩm thực