Các bộ phận con người bằng tiếng anh

Chúng ta hay trường đoản cú hỏi làm thế nào để học tập từ vựng nkhô cứng mà lại ghi nhớ được lâu? Một trong những cách học từ vựng đạt tác dụng như thế là “Pratice makes perfect”, có nghĩa là “Thực hành. Thực hành. Và thực hành”. Trong thể loại “Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề” hôm nay, Jaxtimãng cầu đã gửi tặng chúng ta chùm trường đoản cú vựng về số đông phần tử trên khung người tín đồ bằng giờ đồng hồ Anh. Quý Khách đang chuẩn bị sẵn sàng luyện tập giờ đồng hồ Anh nhằm đạt kim chỉ nam giao tiếp tiếng Anh trôi rã chưa? Hãy ban đầu với rất nhiều từ vựng tưởng chừng thân quen và lại mới mẻ và lạ mắt sau đây nhé!

*
Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp FREE

Các bộ phần phần thân khung hình người

1. face /feɪs/ – khuôn mặt2. mouth /maʊθ/ – miệng3. chin /tʃɪn/ – cằm4. neông chồng /nek/ – cổ5. shoulder /ˈʃəʊl.dəʳ/ – vai6. arm /ɑːm/ – cánh tay7. upper arm /ˈʌp.əʳ ɑːm/ – cánh tay trên8. elbow /ˈel.bəʊ/ – khuỷu tay9. forearm /ˈfɔː.rɑːm/ – cẳng tay10. armpit /ˈɑːm.pɪt/ – nách11. back /bæk/ – lưng12. chest /tʃest/ – ngực13. waist /weɪst/ – thắt lưng/ eo14. abdomen /ˈæb.də.mən/ – bụng15. buttocks /’bʌtək/ – mông16. hip /hɪp/ – hông17. leg /leg/ – phần chân

Các phần tử bên trên tay

*

21.wrist*/rɪst/**- cổ tay22.knuckle*/ˈnʌk.ļ/*- khớp đốt ngón tay23.fingernail*/ˈfɪŋ.gə.neɪl/**- móng tay24. thumb*/θʌm/**- ngón tay cái25. index finger*/ˈɪn.deks ˈfɪŋ.gəʳ/*- ngón trỏ26. middle finger*/ˈmɪd.ļˈ fɪŋ.gəʳ/**- ngón giữa27. ring finger*/rɪŋ ˈfɪŋ.gəʳ/**- ngón treo nhẫn28. little finger*/ˈlɪt.ļ ˈfɪŋ.gəʳ/**- ngón út29. palm*/pɑːm/**- lòng bàn tay

Tên những bộ phần sinh sống đầu

*

30. hair /heəʳ/ – tóc31. part /pɑːt/ – ngôi rẽ32. forehead /ˈfɒr.ɪd/ – trán33. sideburns /ˈsaɪd.bɜːnz/ – tóc mai dài34. ear /ɪəʳ/ – tai35. cheek /tʃiːk/ – má36. nose /nəʊz/ – mũi37.


Bạn đang xem: Các bộ phận con người bằng tiếng anh


Xem thêm: Các Loại Ngũ Cốc Ăn Sáng Giàu Dinh Dưỡng Tốt Nhất 2021, Ngũ Cốc Sáng Giá Tốt Tháng 4, 2021


Xem thêm: Cách Làm Cocktail Trái Cây Thập Cẩm Đãi Tiệc Hấp Dẫn


nostril /ˈnɒs.trəl/ – lỗ mũi38. jaw /dʒɔː/ – hàm, quai hàm39. beard /bɪəd/ – râu40. mustađậy /mʊˈstɑːʃ/ – ria mép41. tongue /tʌŋ/ – lưỡi42. tooth /tuːθ/ – răng43. lip /lɪp/ – môi

Tên các phần tử ở mắt

*

44. eyebrow /ˈaɪ.braʊ/ – lông mày45. eyelid /ˈaɪ.lɪd/ – mày mắt46. eyelashes /ˈaɪ.læʃis/ – lông mi47. iris /ˈaɪ.rɪs/ – mống mắt48. pupil /ˈpjuː.pəl/ – con ngươi

Tên các cỗ phần làm việc chân

*

49. ankle /ˈæŋ.kļ/ – mắt cá chân50. heel /hɪəl/ – gót chân51. instep /ˈɪn.step/ – mu bàn chân52. ball /bɔːl/ – xương khớp ngón chân53. big toe /bɪg təʊ/ – ngón cái54. toe /təʊ/ – ngón chân55. little toe /ˈlɪt.ļ təʊ/ – ngón út56. toenail /ˈtəʊ.neɪl/ – móng chân

*

Tên các thành phần bên trong khung người bé fan tiêng Anh

*

57. brain /breɪn/ – não58. spinal cord /spaɪn kɔːd/ – dây thần kinh59. throat /θrəʊt/ – họng, cuống họng60. windpipe /ˈwɪnd.paɪp/ – khí quản61. esophagus /ɪˈsɒf.ə.gəs/ – thực quản62. muscle /ˈmʌs.ļ/ – bắp làm thịt, cơ63. lung /lʌŋ/ – phổi64. heart /hɑːt/ – tim65. liver /ˈlɪv.əʳ/ – gan66. stomach /ˈstʌm.ək/ – dạ dày67. intestines /ɪnˈtes.tɪns/ – ruột68. vein /veɪn/ – tĩnh mạch69. artery /ˈɑː.tər.i/ – hễ mạch70. kidney /ˈkɪd.ni/ – cật71. pancreas /ˈpæŋ.kri.əs/ – tụy, tuyến đường tụy72. bladder /ˈblæd.əʳ/ – bọng đái

Jaxtimãng cầu hi vọng với số đông từ vựng bên trên đây, những bạn sẽ từ bỏ tích điểm thêm cho mình nhiều từ vựng cùng chủ đề không chỉ có vậy nhằm hoàn thành xong vốn trường đoản cú vựng giờ đồng hồ anh của bản thân nhé! Chúc chúng ta học vui!


Chuyên mục: Ẩm thực