Các chất tham gia phản ứng tráng bạc

*

Khái niệm phản ứng tcụ gương là gì

Phản ứng tchũm gương là một trong những bội phản ứng hóa học đặc trưng của các chất như anđehit, glucozơ, este, axit fomic… với đúng theo hóa học của kim loại bạc (Ag). Hợp hóa học của sắt kẽm kim loại bạc là AgNO3 với Ag2O vào môi trường xung quanh NH3 viết gọn gàng là AgNO3/NH3. Phản ứng sản xuất thành sắt kẽm kim loại bạc. Chính chính vì thế, làm phản ứng này có tên call không giống là phản nghịch ứng trứa bạc.

Bạn đang xem: Các chất tham gia phản ứng tráng bạc

điểm lưu ý của bội nghịch ứng tnạm gương

– Phản ứng tcầm cố gương là phản nghịch ứng của các chất hữu cơ với vừa lòng chất vô sinh. điểm sáng cơ phiên bản của những hóa học tham mê gia phản bội ứng tcụ gương các chất cất nơi bắt đầu -CHO

Các chất cơ học thường gặp gỡ là anđehit, glucozơ, este, axit fomic…Hỗn vừa lòng của sắt kẽm kim loại Ag là AgNO3 cùng Ag2O vào môi trường thiên nhiên NH3 . Hỗn thích hợp AgNO3/NH3 là dung dịch test Tollens.

– Đây là 1 trong những phản ứng oxi hóa khử. Sản phẩm của phản bội ứng tcụ gương là Ag sắt kẽm kim loại.

Phản ứng tcố kỉnh gương của những hợp chất

 Phản ứng tnỗ lực gương của anđehit

– lúc dẫn khí Amoniac (NH3) qua dung dịch AgNO3) sản xuất cùng với phức chất chảy bạc amoniac. Anđehit khử được ion Ag+ vào phức bạc amoniac (OH) chế tạo ra thành Ag sắt kẽm kim loại. Đây là 1 làm phản ứng oxi hóa khử. Với phản bội ứng này, anđehit nhập vai trò là hóa học bao gồm tính khử. Phản ứng tcầm bạc là phản nghịch ứng đặc thù dùng để nhận ra những anđehit.

AgNO3 + 3NH3 + H2O → OH + NH4NO3

– Pmùi hương trình bao quát đến anđehit:

R–(CH=O)n + 2nOH (t°) → R–(COONH4)n + 2nAg ↓ + 3nNH3 + nH2O

– lúc n=1 thì ta tất cả anđehit 1-1 chức, bắt buộc tất cả phương thơm trình dễ dàng và đơn giản như sau:

R–CH=O + 2OH (t°) → R–COONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

Ví dụ: CH3CHO + 2OH (t°) → CH3COONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

– Đối với anđehit fomic: Đây là trường đúng theo đặc biệt quan trọng của anđehit do nó có 2 đội –CH=O nên bội phản ứng tnuốm gương của anđehit fomic đang xẩy ra như sau:

HCHO + 2OH (t°) → HCOONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3

Sau kia HCOONH4 thường xuyên phản nghịch ứng cùng với AgNO3/NH3 giống hệt như este:

HCOONH4 + 2OH → (NH4)2CO3 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

Tổng phù hợp 2 quy trình tiến độ ta sẽ có được pmùi hương trình chung:

HCHO + 4OH (t°) → (NH4)2CO3 + 4Ag ↓ + 6NH3 + 2H2O

– Điểm lưu ý phản ứng tcụ gương của anđehit:

– Nếu nAg = 2nAnđehit → Anđehit là solo chức, không phải HCHO.

– Nếu nAg = 4nAnđehit → Anđehit là 2 chức hoặc HCHO.

Xem thêm: Game Bé Tập Nấu Ăn Miễn Phí Tốt Nhất Hiện Nay, Game Nấu Ăn

– Nếu nAg > 2nhỗn hợp Anđehit đối kháng chức → Hỗn thích hợp anđehit đối chọi chức này còn có HCHO.

– Số team –CH=O = nAg/2nAnđehit (nếu như hỗn hợp không có HCHO).

Phản ứng tnúm gương của Axit fomic với este

– Este bao gồm dạng HCOOR, RCOOCH=CHR’, HCOOOCH=CHR có thể phản nghịch ứng cùng với hỗn hợp AgNO3/NH3. đun cho nóng, sinh ra kết tủa Ag kim loại. Một số thích hợp hóa học este đến phản bội ứng tgắng gương như este của axit fomic (HCOOR và muối bột hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR) ). Một số hòa hợp chất ít chạm chán nlỗi RCOOCH=CHR’, cùng với R’ là cội hidrocacbon. Một số pmùi hương trình hóa học nổi bật làm phản ứng tchũm gương của este:

– Với R là cội hidrocacbon:

HCOOR + 2OH → NH4OCOOR + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

– Với R là H: (axit fomic)

HCOOH + 2OH → (NH4)2CO3 + 2Ag ↓ + 2NH3 + H2O

– Muối của (NH4)2CO3 là muối bột của axit yếu hèn, yêu cầu ko bền dễ phân diệt thành NH3 theo phương trình: HCOOH + 2OH → CO2 + 2Ag ↓ + 3NH3 + 2H2O

Phản ứng tnỗ lực gương của glucozơ fructozơ cùng saccarozơ

– Phức bạc amoniac thoái hóa glucozơ tạo amoni gluconat chảy vào hỗn hợp và giải pchờ Ag sắt kẽm kim loại.

CH2OH4CHO + 2OH (t°) → CH2OH4COONH4 + 2Ag ↓

+ 3NH3 + H2O

*

Phản ứng tthế gương của glucozơ fructozơ với saccarozơ

– Fructozơ là đồng phân của glucozơ, tuy nhiên fructozơ không có team –CH=O đề nghị không xảy ra phản bội ứng tthay gương sống điềuu kiện nhiệt độ phòng. Nhưng Lúc nấu nóng trong môi trường thiên nhiên kiềm, fructozơ đưa thành glucozơ theo cân bằng: Fructozơ (OH–) ⇔ Glucozơ. Cho bắt buộc gồm bội nghịch ứng trứa gương của fructozơ.

Xem thêm: Học Nấu Món Chay Ngon Dễ Làm Ngon Miệng, Ít Dầu Mỡ, 12 Món Chay Ngon Dễ Làm Hằng Ngày

– Đối cùng với saccarozơ, saccarozơ là dung dịch không tồn tại tính khử. Tuy nhiên, Khi làm cho nóng vào môi trường axit, nó bị tdiệt phân chế tác thành hỗn hợp bao gồm tính khử tất cả glucozơ cùng fructozơ. Sau kia, glucozơ đang tđam mê gia phản ứng tvắt gương. Pmùi hương trình phân hủy hệt như sau:

C12H22O11 (saccarozơ) + H2O → C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

Chú ý: Những phản ứng chức năng với ddAgNO3/NH3 tuy nhiên không điện thoại tư vấn là bội nghịch ứng tthay gương

Phản ứng của Ank-1-in

– Nguyên ổn tử H trong ankin–1–in này đựng liên kết tía ( ≡ ) biến hóa năng động. Vì cố Ankin–1–in cũng rất có thể tsi gia bội nghịch ứng tnuốm gương. Đây là làm phản ứng cụ nguyên tử H bằng ion sắt kẽm kim loại Ag+ tạo thành kết tủa màu quà nhạt, sau đưa sang trọng màu xám. Đây cũng chính là bội phản ứng để phân biệt những ankin bao gồm links tía sinh hoạt đầu mạch.

R-C≡CH + AgNO3 + NH3 → R-C≡CAg + NH4NO3

R–C≡C–H + OH → R–C≡C–Ag ↓ (màu kim cương nhạt) + 2NH3 + H2O

– Ví dụ:

Axetilen (C2H2) phản bội ứng cùng với dung dịch AgNO3 vào môi trường thiên nhiên NH3:

AgNO3 + 3NH3 + H2O → OH + NH4NO3

H–C≡C–H + 2OH → Ag–C≡C–Ag ↓ (màu kim cương nhạt) + 4NH3 + 2H2O

– Các chất thường gặp là: C2H2: etin (hay nói một cách khác là axetilen), CH3-C≡C propin(metylaxetilen), CH2=CH-C≡CH but-1-in-3-en (vinyl axetilen)


Chuyên mục: Ẩm thực