Các dạng bài tập về mạch điện lớp 11

     

Trong trường thích hợp mạch có khá nhiều nguồn thì cần khẳng định xem các mối cung cấp mắc cùng nhau ra làm sao (tiếp nối xuất xắc tuy nhiên song). Tính (E_b,r_b) rồi cố gắng vào biểu thức của định biện pháp Ôm ta kiếm được cường độ cái năng lượng điện I.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập về mạch điện lớp 11

Dạng 2: Tìm điện trsinh hoạt, hiệu năng lượng điện rứa, suất điện hễ của mối cung cấp.

Làm tương tự dạng 1. khi kia bài bác cho độ mạnh mẫu điện, hiệu điện cố bên trên mạch,…Từ đó, áp dụng định nguyên lý Ôm, suy ra các đại lượng buộc phải tìm.

- Hiệu năng lượng điện cầm cố mạch bên cạnh (hiệu điện rứa giữa nhị cực của mối cung cấp điện: (U = E - I.r)

- Nếu điện trở trong r = 0 xuất xắc mạch hngơi nghỉ (I = 0) thì U = E

- Nếu điện trngơi nghỉ mạch ko kể R = 0 thì (I = fracEr) => đoản mạch.

Xem thêm: Cách Ngâm Me Đường Ngon Đơn Giản, Cách Làm Me Ngâm Đường Ngon Tại Nhà

Bài tập ví dụ:

Cho mạch điện nhỏng hình vẽ:

 

*

Biết (E = 6V,R_1 = 6Omega ,R_2 = 3Omega ). Tính:

a) Tính cường độ loại năng lượng điện chạy trong mạch chính

b) Tính UAB thân nhị cực của nguồn điện.

c) Tính độ mạnh cái điện chạy qua năng lượng điện trsinh hoạt R1

Cho điện trlàm việc vào của nguồn tích điện không đáng kể.

Hướng dẫn giải

a)

Ta có:

(R_1//R_2 Rightarrow R_N = fracR_1R_2R_1 + R_2 = frac6.36 + 3 = 2Omega )

Điện trsống vào của mối cung cấp coi không đáng kể. Áp dụng định mức sử dụng Ôm đến toàn mạch, ta có:

(I = fracER_N = frac62 = 3A)

b)

Hiệu điện cầm cố thân hai cực của nguồn điện: (U_AB = I.R_N = 3.2 = 6V)

c)

Do (R_1//R_2 Rightarrow left{ eginarraylU = U_1 = U_2\I = I_1 + I_2endarray ight.)

( Rightarrow left{ eginarrayl6I_1 = 3I_2\I_1 + I_2 = 3endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylI_1 = 1 mA\I_2 = 2 mAendarray ight.)


Vậy độ mạnh mẫu năng lượng điện chạy qua Rmột là 1 A

Dạng 3: Tính năng suất cực to mà lại mối cung cấp có thể hỗ trợ cho mạch ngoài

Ta đề xuất tìm kiếm biểu thức của công suất Phường theo năng lượng điện trở R, kế tiếp kháo gần cạnh biểu thức ta vẫn kiếm được cực hiếm R nhằm P max và cực hiếm Pmax.

Ta có: (Phường = I^2.R = left( fracEr + R ight)^2.R)

Biến đổi về biểu thức (P = fracE^2left( sqrt R + fracrsqrt R ight)^2)

Để P.. max thì (left( sqrt R + fracrsqrt R ight)) min xẩy ra khi R = r (bất đẳng thhức Côsi).

Lúc kia, (P_max = fracE^24r)

những bài tập ví dụ:

Cho mạch năng lượng điện tất cả sơ vật dụng như hình vẽ:

 

*

Biết (E = 12V,r = 1,1Omega ,R_1 = 0,1Omega )

a) Phải lựa chọn R bằng bao nhiêu để năng suất tiêu trúc trên R là Khủng nhất?

b) Tính hiệu suất lớn nhất đó?

Hướng dẫn giải

a)

Ta tất cả, năng suất tiêu thụ:


(P. = I^2.(R + R_1) = left( fracEr + R + R_1 ight)^2.left( R + R_1 ight))

Chia cả tử với mẫu mã số của biểu thức đến (R + R1) ta được:

(Phường = fracE^2left( sqrt R + R_1 + fracrsqrt R + R_1 ight)^2)

Để P. max thì (left( sqrt R + R_1 + fracrsqrt R + R_1 ight)) min. Áp dụng bất đẳng thức Cômê say đến nhị số dương (sqrt R + R_1 ) và (fracrsqrt R + R_1 ) ta có:

(sqrt R + R_1 + fracrsqrt R + R_1 ge 2sqrt R + R_1 .fracrsqrt R + R_1 = 2r)

Dấu “=” xảy ra ( Leftrightarrow sqrt R + R_1 = fracrsqrt R + R_1 Rightarrow R + R_1 = r = 1,1Omega )

( Rightarrow R = 1,1 - R_1 = 1,1 - 0,1 = 1Omega )

b)

Công suất lớn số 1 là:

(P_max = left( dfracEr + R + R_1 ight)^2.left( R + R_1 ight) \= left( dfrac121,1 + 1 + 0,1 ight)^2(1 + 0,1) = 32,7 mW)


Chuyên mục: Ẩm thực