Cách làm gan bò khô

     
Thỉnh phảng phất thèm món ngặt, chú ý khúc đu đủ xanh còn vượt lại không đủ làm những gì ngoài một dĩa gỏi. Sau thời điểm lặn lội đi kiếm phổi trườn mà ko có, tôi làm luôn luôn bằng gan trườn cho qua cơn.Phần này là giải pháp làm một mẻ thô gan trườn cháy để cần sử dụng dần :))


partial-update#update" class="button_to" method="post" action="/vn/recipes/15513784-kho-gan-bo-den/bookmark" data-remote="true"> Đã lưu lại
popover#show mouseleave->popover#hide" class="block"> partial-update#update source-tracking#appendParams" class="button_to" method="post" action="/vn/recipes/15513784-kho-gan-bo-den/bookmark" data-remote="true"> giữ Món
reactions#handleReactionSuccess" data-reactions-target="reaction" data-emoji="