Banh chuoi chien uyen thy

     
" data-medium-file="https://hoianuong.vn.files.hoianuong.vn.com/2019/10/canh-ga-chien-nuoc-mam-gion-ngon.jpg?w=225" data-large-file="https://hoianuong.vn.files.hoianuong.vn.com/2019/10/canh-ga-chien-nuoc-mam-gion-ngon.jpg?w=620" />
Cánh con gà chiên nước mắm nam ngư, dễ có tác dụng, lấn vào miệng nhưng mà kể cả vụng éo tả được thì làm cũng vẫn dc vày nó dễ dàng haha