Cấu trúc bậc 1 của protein

     

Câu hỏi: Cấu trúc bậc mấy của protein là quan tiền trọng nhất ?

A. Bậc 4

B. Bậc 3

C. Bậc 2

D. Bậc 1

Lời giải

Đáp án đúng là D. Bậc 1

Giải thích:

Cấu trúc bậc 1 của protein là quan tiền trọng nhất. Bởi vì:nó xác định yêu cầu tính đặc thù, đa dạng của prôtêin đồng thời quyết định cấu trúc bậc hai, bậc tía của prôtêin. Vì chưng vậy, cấu trúc bậc một là cấu trúc quyết định yêu cầu cấu trúc không gian của prôtêin.

Bạn đang xem: Cấu trúc bậc 1 của protein

*

Kiến thức mở rộng:

1. Protein là gì?

Protein(Protid hay Đạm) là nhữngđại phân tửđược cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà các đơn phân là axit amin. Bọn chúng kết hợp với nhau thành một mạch lâu năm nhờ những liên kết peptide (gọi là chuỗi polypeptide). Các chuỗi này có thể xoắn cuộn hoặc gấp theo nhiều giải pháp để tạo thành các bậc cấu trúc không gian không giống nhau của protein.

Protein là một hợp chất đại phân tử được tạo thành từ rất nhiều các đơn phân là các axit amin. Acid amin được cấu tạo bởi cha thành phần: một là đội amine (-NH2), hai là nhóm cacboxyl (-COOH) cùng cuối cùng là nguyên tử cacbon trung trọng điểm đính với 1 nguyên tử hyđro và nhóm biến đổi R quyết định tính chất của acid amine.

2. Cấu trúc hóa học của protein

Là hợp chất hữu cơ gồm 4 nguyên tố cơ bản C, H, O, N thường tất cả thêm S với đôi lúc bao gồm P.Thuộc loại đại phân tử, phân tử lớn nhất lâu năm 0,1 micromet, phân tử lượng gồm thể đạt tới 1,5 triệu đ.v.C.Thuộc loại đa phân tử, đơn phân là các acid amin.Có hơn đôi mươi loại axit amin khác nhau tạo nên những prôtêin, mỗi axit amin bao gồm 3 thành phần: gốc cacbon (R), nhóm amin (-NH2) cùng nhóm carboxyl (-COOH), chúng không giống nhau bởi gốc R. Mỗi axit amin có kích thước mức độ vừa phải 3Å.

3. Liên kết peptide

Liên kết peptide (-CO-NH-) được tạo thành bởi phản ứng kết hợp giữa đội α –carboxyl của một acid amine này với đội α- amin của một acid amine khác, loại đi 1 phân tử nước. Sản phẩm của phản ứng này là một dipeptide. Nếu 3, 4, 5...v.v. Hoặc nhiều acid amine kết hợp với nhau, tạo thành các peptide có những tên tương ứng là tripeptide, tetrapeptide, pentapeptide v.v. Và polipeptide. Đầu phía bên trái peptide là đầu C, đầu bên phải peptide là đầu N.

4. Cấu trúc không gian của protein:

Protein bao gồm 4 bậc cấu trúc cơ bản.

Xem thêm: Món Ngon Quận 5 Sài Gòn - Điểm Mặt 10 Quán Ăn Ngon Quận 5 Nổi Đình Đám

+ Cấu trúc bậc một: là số lượng, thành phần, trình tự sắp xếp những axit amin trong chuỗi pôlipeptit tạo nên tính đặc trưng đến mỗi loại prôtêin.

+ Cấu trúc bậc nhị : là cấu hình của mạch pôlipeptit trong không khí co xoắn hoặc gấp nếp, được giữ vững nhờ liên kết hiđrô giữa các axit amin ở gần nhau.

+ Cấu trúc bậc ba : là hình dạng prôtêin trong không gian ba chiều do cấu trúc bậc hai cuộn xếp theo kiểu đặc trưng đến mỗi loại prôtêin.

+ Cấu trúc bậc bốn : một số loại prôtêin gồm hai tốt nhiều chuỗi pôlipeptit liên kết với nhau.

5. Ý nghĩa của cấu trúc bậc 1 của protein

Là bước đầu tiên quan liêu trọng để xác định cơ sở phân tử hoạt tính sinh học cùng tính chất hóa lý của protein. Là dấu hiệu rõ nhất về sự sai không giống giữa protein này với protein khác.Là cơ sở xác định cấu trúc không khí của phân tử protein. Từ những tư liệu về cấu trúc bậc I, bên trên cơ sở những quy luật xuất hiện cấu trúc không khí protein, dựa vào cấu trúc không khí của các protein tương đồng, tất cả thể dự đoán sự định vị cầu disulfua, cấu trúc không khí của protein nghiên cứu.Là yếu tố góp phần quan liêu trọng vào nghiên cứu bệnh lý phân tử. Nhiều kết quả nghiên cứu đã đến thấy khi cụ đổi thứ tự acid amine, thậm chí chũm đổi chỉ 1 gốc acid amine trong phân tử protein gồm thể làm nắm đổi hoạt tính sinh học, chức năng của một cơ quan.Cấu trúc bậc I là bản phiên dịch mã di truyền. Vì chưng vậy, cấu trúc này nói lên quan lại hệ họ hàng và lịch sử tiến hóa của thế giới sống.Việc xác định được cấu trúc bậc I là cơ sở để tổng hợp nhân tạo protein bằng phương pháp hóa học hoặc những biện pháp công nghệ sinh học.

Cấu trúc bậc một prôtêin bao gồm vai trò rất quan lại trọng, nó xác định yêu cầu tính đặc thù, đa dạng của prôtêin đồng thời quyết định cấu trúc bậc hai, bậc tía của prôtêin. Do vậy, cấu trúc bậc một là cấu trúc quyết định bắt buộc cấu trúc không khí của prôtêin.


Chuyên mục: Ẩm thực