Chia động từ trong tiếng pháp

     

Động từ giờ đồng hồ Pháp là gì? Làm nạm nào để rõ ràng chúng? Và giải pháp chia những động từ giờ đồng hồ Pháp ngơi nghỉ thì lúc này ra sao? Hãy cùng khám phá ngay trong nội dung bài viết này của hoianuong.vn nhé!


Động từ giờ Pháp là gì?

Động từ trong giờ Pháp hay còn được gọi là Verbelà mọi từ dùng để chỉ hành động, trạng thái của sự việc vật, vấn đề như chanter (hát), avoir (có/sở hữu), pleuvoir (mưa)…

Động từ giờ Pháp được cấu trúc gồm: Radical cùng Terminaison (Thân trường đoản cú – Hậu tố). Thân trường đoản cú mang chân thành và ý nghĩa của cồn từ. Hậu tố sẽ nhờ vào vào ngôi, thì, thể….

VD: Je jouerai de la guitare. (Tạm dịch: Tôi sẽ chơi ghi-ta).

Trong đó, thân từ bỏ “jouer” tức là chơi. Hậu tố “-ai” để chì thì Tương lai phân tách ở ngôi thứ nhất số không nhiều (Je), thức è cổ thuật (L’indicatif).

Bạn đang xem: Chia động từ trong tiếng pháp

*
Các động từ giờ Pháp

Các loại động từ tiếng Pháp

Động từ tiếng Pháp được tạo thành 3 loại:

Nhóm I(1er groupe): Là những động từ xong xuôi bằng đuôi “-ER” như aimer (yêu), manger (ăn), chanter (hát), préparer (chuẩn bị). NGOẠI TRỪ: Động tự aller.Nhóm II (2ème groupe): Là những động từ kết thúc bằng đuôi “-IR” như finir (kết thúc), réussir (thành công), choisir (chọn lựa)…Nhóm III (3ème groupe): Là các động từ bất quy tắc thường dứt bằng đuôi “-RE, -OIR…” như être (thì/là/ở), avoir (có), savoir (biết), attendre (chờ đợi)…

Cách chia các động từ giờ Pháp làm việc thì hiện nay tại

*
Cách chia những động từ giờ Pháp

Cách chia động từ đội I

Bước 1: bỏ đuôi “-ER” của cồn từ. Cách 2: theo lần lượt thêm vào những ngôi những đuôi tương ứng:Je + -eTu + -esIl/Elle + -eNous + -onsVous + -ezIls/Elles + -ent

VD: Động trường đoản cú Parler (nói) ta phân tách như sau:Je parle Tu parlesIl/Elle parleNous parlonsVous parlezIls/Elles parlent.

Cách chia động từ đội II

Bước 1: vứt đuôi “-IR” của rượu cồn từ.Bước 2: thứu tự thêm vào những ngôi những đuôi tương ứng:Je + -isTu + -isIl/Elle + -itNous + -issonsVous + -issezIls/Elles + -issent

VD: Động trường đoản cú Finir (kết thúc) ta phân chia như sau:Je finisTu finisIl/Elle finitNous finissonsVous finissezIls/Elles finissent.

Cách chia động từ đội III

Đối với động từ giờ Pháp đội III, ta không có quy tắc phổ biến cho tất cả các đụng từ. Mà đối với mỗi đụng từ/nhóm hễ từ ta sẽ có cách chia khác nhau.

Đối với đụng từ kết thúc bằng đuôi “-DRE”Bước 1: vứt đuôi “-DRE” của hễ từ.Bước 2: theo thứ tự thêm vào những ngôi các đuôi tương ứng:Je + -dsTu + -dsIl/Elle + -dNous + -onsVous + -ezIls/Elles + -ent

VD: Động trường đoản cú Vendre (bán) ta chia như sau:Je vendsTu vendsIl/Elle vendNous vendonsVous vendezIls/Elles vendent.

LƯU Ý: bao gồm một vài nước ngoài lệ so với một số đụng từ như sau:

Động từ Prendre (lấy/nhận…) sẽ sở hữu sự biến hóa khi phân chia ở hiện nay tại các ngôi: Nous prenons, Vous prenez, Ils/Ellesprennent.Động trường đoản cú Coudre (khâu/may) sẽ sở hữu sự biến đổi khi phân chia ở hiện nay tại những ngôi: Nous cousons, Vous cousez, Ils/Elles cousent.Đối với rượu cồn từ xong xuôi bằng đuôi “-TRE”Bước 1: vứt đuôi “-TRE” của đụng từ.Bước 2: lần lượt thêm vào các ngôi các đuôi tương ứng:Je + -tsTu + -tsIl/Elle + -tNous + -tonsVous + -tezIls/Elles + -tent

VD: Động trường đoản cú Mettre (đặt/để…) ta phân chia như sau:Je metsTu metsIl/Elle metNous mettonsVous mettezIls/Elles mettent.

Xem thêm: Thực Hư Tài Chữa Bệnh Của 'Thần Y' Võ Hoàng Yên, Tôi Đón Lương Y Võ Hoàng Yên Đi Chữa Bệnh

Đối với cồn từ hoàn thành bằng đuôi “-EINDRE/-AINDRE/-OINDRE”

Đối với những động từ giờ đồng hồ Pháp nhóm III có chấm dứt các đuôi như trên, ta sẽ có cách phân chia như sau:

Bước 1: quăng quật đuôi của hễ từ. Cách 2: theo thứ tự thêm vào những ngôi những đuôi tương ứng:Đối với rượu cồn từ chấm dứt bằng đuôi -EINDRE, ta có:Je + -einsTu + -einsIl/Elle + -eintNous + -eignonsVous + -eignezIls/Elles + -eignentĐối với rượu cồn từ xong bằng đuôi -AINDRE, ta có:Je + -ainsTu + -ainsIl/Elle + -aintNous + -aignonsVous + -aignezIls/Elles + -aignentĐối với rượu cồn từ xong xuôi bằng đuôi -OINDRE, ta có:Je + -oinsTu + -oinsIl/Elle + -ointNous + -oignonsVous + -oignezIls/Elles + -oignentMột số rượu cồn từ nhóm III phổ biến

Động trường đoản cú Être (thì/là/ở) ta phân chia như sau: Je suisTu esIl/Elle estNous sommesVous êtesIls/Elles sont.

Động từ bỏ Avoir (có) ta phân tách như sau:J’aiTu asIl/Elle aNous avonsVous avezIls/Elles ont.

Động từ bỏ Aller (đi) ta phân tách như sau:Je vaisTu vasIl/Elle vaNous allonsVous allezIls/Elles vont.

Động trường đoản cú Faire (làm) ta phân tách như sau:Je faisTu faisIl/Elle faitNous faisonsVous faisezIls/Elles font.

Trên đây là các cách phân biệt động từ giờ đồng hồ Pháp và bí quyết chia của mỗi cồn từ. Để lưu giữ được giải pháp chia này, bạn hãy học thuộc kim chỉ nan nền và làm thật nhiều bài tập chia động từ nhé.


Chuyên mục: Ẩm thực