Chú đại bi 5 biến cho người chưa thuộc

     

ghê chú Đại Bi 5 phát triển thành thầy phù hợp Trí thoát tụng, nghe ghê chú Đại Bi 5 đổi thay chữ to, dễ đọc, giành riêng cho Phật tử chưa thuộc.
Bạn đang xem: Chú đại bi 5 biến cho người chưa thuộc

Chú Đại Bi nằm trong kinh Đại bi vai trung phong đà la ni của nhân tình Tát Quán chũm Âm, Ngài đã phát nguyện rằng: Nếu bọn chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi bên cạnh đó bị đọa vào cha đường ác, ko được sinh về các cõi Phật, ko được vô lượng tam muội biện tài, Ngài thề sẽ không còn thành chánh giác.

*

Kinh chú Đại Bi 5 biến đổi cho Phật tử chưa thuộc

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ hang đại bi trung khu đà la ni

1. Nam tế bào hắc ra đát na đa ra dạ da

2. Nam mô a rị da

3. Bà lô yết đế thước chén ra da

4. Người tình Đề tát đỏa bà da

5. Ma ha tát đỏa bà da

6. Ma ha ca lô ni ca da

7. Án

8. Tát bàn ra phân phát duệ

9. Số đát mãng cầu đát tỏa

10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da

11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà

12. Nam mô na ra cẩn trì

13. Hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế

14. Tát bà a tha đậu du bằng

15. A thệ dựng

16. Tát bà tát nhiều (Na ma bà tát đa)

17. Na ma bà dà

18. Ma vạc đạt đậu đát điệt tha

19. Án. A bà lô hê

20. Lô ca đế

21. Ca ra đế

22. Di hê rị

23. Ma ha nhân tình đề tát đỏa

24. Tát bà tát bà

25. Ma ra ma ra

26. Ma hê ma hê rị đà dựng

27. Cu lô cu lô yết mông

28. Độ lô độ lô phát xà da đế

29. Ma ha vạc xà domain authority đế

30. Đà ra đà ra

31. Địa rị ni

32. Thất Phật ra da

33. Giá xác định giá ra

34. Mạ mạ phân phát ma ra

35. Mục đế lệ

36. Y hê di hê

37. Thất na thất na

38. A Ra sâm Phật ra xá lợi

39. Phát sa vạc sâm

40. Phật ra xá da

41.

Xem thêm: Cách Nấu Lẩu Mắm Cá Lóc - Hải Sản Thơm Ngon Chuẩn Gu Miền Tây Nam Bộ

Hô lô hô lô ma ra

42. Hô lô hô lô hê rị

43. Ta ra ta ra

44. Vớ rị vớ rị

45. đánh rô sơn rô

46. ý trung nhân Đề dạ người thương Đề dạ

47.Bồ đà dạ ý trung nhân đà dạ

48. Di đế rị dạ

49. Na ra cẩn trì

50. Địa rị sắc đẹp ni na

51. Cha dạ ma na

52. Ta bà ha

53. Vớ đà dạ

54. Ta bà ha

55. Ma ha tất đà dạ

56. Ta bà ha

57. Vớ đà du nghệ

58. Thất bàn ra dạ

59. Ta bà ha

60. Na ra cẩn trì

61. Ta bà ha

62. Ma ra mãng cầu ra

63. Ta bà ha

64. Tất ra tăng a mục khê da

65. Ta bà ha

66. Ta bà ma ha a tất đà dạ

67. Ta bà ha

68. Giả kiết ra a vớ đà dạ

69. Ta bà ha

70. Cha đà ma kiết tất đà dạ

71. Ta bà ha

72. Mãng cầu ra cẩn trì bàn đà ra dạ

73. Ta bà ha

74. Ma bà rị win yết ra dạ

75. Ta bà ha

76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

77. Nam mô a rị da

78. Bà lô kiết đế

79. Thước bàn ra dạ

80. Ta bà ha

81. Án. Tất năng lượng điện đô

82. Mạn đà ra

83. Bạt đà gia

84. Ta bà ha

Nam tế bào Quan Thê Âm Bô Tát (3 lần)

Mời các bạn theo dõi tử vi đông phương để update thêm những tin tức hữu ích khác.


Chuyên mục: Ẩm thực