Công thức tính bán kính đường tròn nội tiếp

     

Hiểu được định nghĩa, quan niệm và đặc thù của đường tròn nội tiếp, nước ngoài tiếp một nhiều giác. Nhớ công thức tính độ dài con đường tròn, cung tròn. Giải được một số trong những bài toán thực tế.

Bạn đang xem: Công thức tính bán kính đường tròn nội tiếp


*
Xem đoạn clip bài giảng này làm việc đây!

Bài tập cơ phiên bản

Chưa làm bài

Bạn không làm bài này

Bài tập với những dạng bài tại mức cơ phiên bản để các bạn làm quen với hiểu được nội dung này.

Thưởng tối đa : 3 hạt dẻ

Bài tập cải thiện

Chưa làm bài

Bạn chưa làm bài xích này

Dạng bài bác tập cải thiện với độ nặng nề cao nhất, giúp đỡ bạn hiểu sâu rộng và bốn duy không ngừng mở rộng hơn.

Thưởng về tối đa : 7 phân tử dẻ


1. Đường tròn nội tiếp. Đường tròn ngoại tiếp

a.

Xem thêm: Đá Gà Miền Tây Nam Bộ Tuyển Chọn Mới Nhất Năm 2021 Mới Nhất, Video Đá Gà Cựa Sắt Miền Tây Hấp Dẫn

Định nghĩa

- Đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của một nhiều giác được điện thoại tư vấn là con đường tròn nước ngoài tiếp đa giác với đa giác được điện thoại tư vấn là đa giác nội tiếp đường tròn

Ví dụ: Đường tròn $(O_1)$ ngoại tiếp tamgiác ABC; con đường tròn$(O_2)$ ngoại tiếp ngũ giác MNOPQ

Ví dụ: Đường tròn (O ) nội tiếp hình thanh ABCD

b. Định lý

- ngẫu nhiên đa giác hồ hết nào cũng đều có một và có một đường tròn ngoại tiếp, gồm một và duy nhất đường tròn nội tiếp

- trọng điểm của một mặt đường tròn nước ngoài tiếp trùng với trung ương đường tròn nội tiếp và được điện thoại tư vấn là trọng tâm của nhiều giác đều

Ví dụ: Tam giác ABC đều phải sở hữu tâm mặt đường tròn nội tiếp cùng ngoại tiếp trùng nhau

Hình vuông XYZT gồm tâm đường tròn nội tiếp cùng ngoại tiếp trùng nhau

c. Công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp và con đường tròn nội tiếp đa giác đều

Đa giác những n cạnh tất cả độ lâu năm mỗi cạnh là a; R là nửa đường kính đường tròn ngoại tiếp và r là nửa đường kính đường tròn nội tiếp đa giác. Ta có:

$R=fraca2.sinfrac180^0n\ r=fraca2.tanfrac180^0n$

Ví dụ: Tính bán kính đường tròn nội tiếp cùng ngoại tiếp tam giác hồ hết cạnh 4cm

Giải:

Bán kính con đường tròn nội tiếp tam giác rất nhiều cạnh 4 centimet là:

$r=fraca2.tanfrac180^0n\ r=frac42.tanfrac180^03\ r=frac2sqrt3(cm)$

Bán kính mặt đường tròn nước ngoài tiếp tam giác gần như cạnh 4cm là:

$R=fraca2.sinfrac180^0n\ R=frac42.sinfrac180^03\ R=frac4sqrt3(cm)$

2. Độ dài mặt đường tròn, cung tròn

a. Cách làm tính độ dài đường tròn

Độ lâu năm C của một mặt đường tròn (chu vi mặt đường tròn)bán kính R (đường kính d) được xem theo công thức:


Chuyên mục: Ẩm thực