Công thức tính mức cường độ âm tại trung điểm

     

Trong bài lý thuyết sóng âm, ta vẫn nói chi tiết về phần công thức cường độ âm. Trong nội dung bài viết này ta đã ôn lại triết lý, bí quyết phần này, cùng làm thêm bài bác tập nhằm củng cố kiến thức.

Bạn đang xem: Công thức tính mức cường độ âm tại trung điểm

I. Nhắc lại

1. Cường độ âm

Cường độ âm: Cường độ âm là năng lượng của sóng âm truyền sang một đơn vị diện tích được đặt vuông góc cùng với phương thơm truyền âm.

Xem thêm: Trồng Cây Mãng Cầu Xiêm Thái Lưỡng Tính, Kỹ Thuật Trồng Mãng Cầu Xiêm Thái Lưỡng Tính

Kí hiệu: I

Đơn vị: W/m^2

Công thức về cường độ âm:

*

Trong đó: P: công suất của mối cung cấp âm

R: Khoảng phương pháp tự điểm đang xét tời nguồn âm

Mẫu số của cách làm bên vế phải: Diện tích của hình cầu (Lúc âm tkhô nóng vạc ra thì toàn bộ số đông điểm phủ bọc mối cung cấp âm tạo thành bề mặt của hình cầu)

2. Mức độ mạnh âm

Mức độ mạnh âm là đại lượng dùng để làm so sánh độ mạnh âm I (độ mạnh âm ở một điểm như thế nào đó) với độ mạnh âm chuẩn chỉnh.

Kí hiệu: L

Đơn vị: B; dB

Công thức nấc cường độ âm: 

*

vào đó: Io=10^-12(W/m2)là cường độ âm chuẩn

Mức độ mạnh âm trên 2 điểm

gọi nút cường độ âm trên A là LA, nút cường độ âm trên B là LB

*

II. Bài tập

1. Mức độ mạnh âm khớp ứng đối với âm tkhô nóng tất cả cường độ 10-10 W/m2bởi bao nhiêu?

Giải: 

Ta có: Mức cường độ âm L=lg II0=lg10-1010-12=2 (B)

2. Tỉ số cường độ âm so với cường độ âm chuẩn chỉnh là từng nào biết âm bao gồm mức cường độ âm là 20 dB?

Giải:

Điện thoại tư vấn cường độ âm là I

Ta tất cả L=20 dB=2 B=lg I/Io=>2= I/Io=100

Vậy tỉ số độ mạnh âm đối với cường độ âm chuẩn bởi 100

3. Một cái loa tất cả công suất 1W lúc msinh hoạt không còn năng suất. Cường độ âm trên điểm giải pháp chiếc loa 4 m là?

Giải: Cường độ âm: I=P/(4πr^2)=1/(4*3,13*4^2)=5.10-3(W/m2)

4. Một nguồn âm phân phát sóng cầu trong không gian. Cho rằng không tồn tại sự dung nạp xuất xắc phản xạ âm. Nếu một điểm biện pháp nguồn âm 1 m có nấc cường độ âm là 70 dB thì tại điểm giải pháp mối cung cấp âm 5 m có nấc độ mạnh âm bằng bao nhiêu

Giải:

Mức độ mạnh âm tại một điểm vào không gian được xác minh bằng công thức

L=10 lg I/Io=10 lg P/(Io4πR^2)

Theo bài ra ta có:

70=10 lg P/(Io4π*1^2)

L=10 lg P/(Io*4π5^2)

=> L= 56 dB

Vậy nút độ mạnh âm nên kiếm tìm bởi 56 dB

5. Một chiếc loa phát ra âm tkhô hanh đẳng phía trong không khí. Biết độ mạnh âm tại điểm cách loa 5 m là 10-5m/W2. Tìm công suất của loa?

Giải:

P=4πIR^2=4*10^-5*5^2=3,14 * 10^-8W

6. Một nguồn âm gây nên cường độ âm tại A với B lần lượt là IAvà IB. Mối contact thân mức độ mạnh âm trên A với B là?

Giải: Trong phần lý thuyết ta đã hội chứng minh

La–Lb=20lg Rb/Ra = 10lg Ia/Ib (dB)

7. Một nguồn để tại O vào môi trường xung quanh đẳng hướng. Hai điểm A và B vào môi trường sinh sản với O thành một tam giác phần đa. Mức độ mạnh trên A cùng B mọi bằng 25,8 dB. Mức độ mạnh âm lớn nhất có được tại một điểm trên đoạn AB bởi bao nhiêu?

Giải: 

*

Trên đoạn AB, nút cường độ âm đạt quý hiếm lớn nhất trên H

Trong tam giác phần nhiều OAB, ta có:

*

Mức cường độ âm tại H:

*

Một nguồn âm đẳng hướng phạt ra từ bỏ O. Điện thoại tư vấn M cùng N là nhị điểm vị trí cùng một phương truyền và nghỉ ngơi cùng bên đối với O. Mức độ mạnh âm trên M là 40 dB, tại N là đôi mươi dB. Tính nút độ mạnh âm trên M khi đặt mối cung cấp âm tại trung điểm I của MN. Coi môi trường thiên nhiên ko kêt nạp âm.

Giải:

Ta có:

*

Coi OM=x -> ON=10x

Trung điểm I của MN phương pháp MN một quãng 4,5x

Mức độ mạnh âm tại M lúc đặt mối cung cấp âm trên I:

*

8. Trong môi trường xung quanh đẳng phía với ko hấp thụ âm, bao gồm 3 điểm trực tiếp sản phẩm theo vật dụng tự A, B, C với AB=100m; AC=250m. lúc đặt ở A một nguồn âm phạt ra hiệu suất P thì mức độ mạnh âm trên B là 100 dB. Bỏ mối cung cấp âm tại A, đặt ở B một mối cung cấp vạc âm công suất 2P.. thì nút cường độ âm tại A với C bởi bao nhiêu?

Giải:

*

Một điểm M giải pháp nguồn âm một khoảng chừng d có cường độ âm I, mang lại mối cung cấp âm dịch rời xa điểm M một đoạn 50 m thì cường độ âm sút 9 lần. Khoảng biện pháp d thuở đầu bởi bao nhiêu?


Chuyên mục: Ẩm thực