Điểm chuẩn trường đại học văn hóa tp hcm

     
STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ phù hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ khách 7810103BD01, C00, D15, D10, XDHB26Học bạ, siêng ngành khuyên bảo du lịch
2 quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành 7810103AD01, C00, D15, D10, XDHB25.5Học bạ, siêng ngành quản trị lữ hành
3 Văn hoá những dân tộc thiểu số việt nam 7220112D01, C00, D15, D09, XDHB15Học bạ
4 kinh doanh xuất bản phẩm 7320402D01, C00, D15, D10, XDHB18.5Học bạ
5 tin tức - thư viện 7320201D01, C00, D15, D09, XDHB15Học bạ
6 cai quản văn hoá 7229042AD01, C00, D15, D09, XDHB19.5Học bạ, chuyên ngành quản lý hoạt động văn hóa xã hội
7 làm chủ văn hoá 7229042BD01, C00, D15, D09, XDHB21Học bạ, chuyên ngành làm chủ di sản văn hóa và phát triển du lịch
8 kho lưu trữ bảo tàng học 7320305D01, C00, D15, D09, XDHB15Học bạ
9 Văn hoá học tập 7229040CD01, C00, D15, D09, XDHB25.5Học bạ, siêng ngành media Văn hóa
10 Văn hoá học 7229040AD01, C00, D15, D09, XDHB20Học bạ, chăm ngành văn hóa Việt Nam
11 phượt 7810101D01, C00, D15, D10, XDHB25.5Học bạ
12 quản lí trị dịch vụ phượt và lữ khách 7810103BD01, C00, D15, D1026Điểm thi TN THPT, siêng ngành khuyên bảo du lịch
13 quản lí trị dịch vụ phượt và lữ khách 7810103AD01, C00, D15, D1026.25Điểm thi TN THPT, chuyên ngành cai quản trị lữ hành
14 Văn hoá các dân tộc thiểu số vn 7220112D01, C00, D15, D0915Điểm thi TN THPT
15 kinh doanh xuất bản phẩm 7320402D01, C00, D15, D1015Điểm thi TN THPT
16 thông tin - tủ sách 7320201D01, C00, D15, D0915Điểm thi TN THPT
17 làm chủ văn hoá 7229042AD01, C00, D15, D0919.5Điểm thi TN THPT, siêng ngành thống trị hoạt động văn hóa truyền thống xã hội
18 thống trị văn hoá 7229042BD01, C00, D15, D0921.25Điểm thi TN THPT, siêng ngành thống trị di sản văn hóa và phát triển du lịch
19 kho lưu trữ bảo tàng học 7320305D01, C00, D15, D0915Điểm thi TN THPT
20 Văn hoá học tập 7229040CD01, C00, D15, D0925.5Điểm thi TN THPT, siêng ngành media Văn hóa
21 Văn hoá học tập 7229040AD01, C00, D15, D0921.5Điểm thi TN THPT, chuyên ngành văn hóa Việt Nam
22 phượt 7810101D01, C00, D15, D1025.5Điểm thi TN THPT
23 quản lý văn hoá 7229042CR01, R02, R03, R04, XDHB17Học bạ, chuyên ngành tổ chức triển khai dàn dựng
24 thống trị văn hoá 7229042CR01, R02, R03, R0417Điểm thi TN THPT, chuyên ngành tổ chức dàn dựng
25 làm chủ văn hoá 7229042DD01, C00, D15, D09, XDHB25Học bạ, chuyên ngành tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch
26 cai quản văn hoá 7229042DD01, C00, D15, D0925Điểm thi TN THPT; siêng ngành tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch
27 Văn hoá học 7229040BD01, C00, D15, D09, XDHB24.5Học bạ, chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa
28 Văn hoá học tập 7229040BD01, C00, D15, D0922.5Điểm thi TN THPT, siêng ngành Công nghiệp Văn hóa


*


Chuyên mục: Ẩm thực