điểm chuẩn đại học kinh tế tphcm 2020, 2019, điểm trúng

Trường Đại học tập Kinch tế TPTP HCM năm 2020 tuyển sinc theo 5 phương thức với tổng chỉ tiêu là 5800, trong những số ấy ngôi trường dành riêng trăng tròn - 30% tiêu chuẩn xét tuyển hiệu quả thi tốt nghiệp THPT.

Mức điểm dấn làm hồ sơ xét tuyển vào trường năm 2020 theo hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông là từ bỏ 18 mang lại đôi mươi điểm. Tại cửa hàng đào tạo và huấn luyện trên Phân hiệu Vĩnh Long lấy điểm sàn những ngành những là 16 điểm. 

Điểm chuẩn Đại học Kinc tế Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2020 đã được ra mắt ngày 4/10, xem cụ thể tiếp sau đây.
Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học kinh tế tphcm 2020, 2019, điểm trúng

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinc Tế TPSài Gòn năm 20trăng tròn

Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinc Tế TPSài Gòn năm 20đôi mươi đúng đắn độc nhất vô nhị ngay lập tức sau thời điểm ngôi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn ưng thuận Đại Học Kinh Tế TPSài Gòn năm 20trăng tròn

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có


Trường: Đại Học Kinch Tế TPHồ Chí Minh - 2020

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh D01, D96 25.8 Tại TPHCM
2 7310101 Ngành Kinc tế A00, A01, D01, D07 26.2 Tại TPHCM
3 7310107 Ngành Thống kê kinh tế A00, A01, D01 , D07 25.2 Tại TPHCM
4 7310108 Ngành Toán thù gớm tế A00, 101, D01, D07 25.2 Tại TPHCM
5 7340101 Ngành Quản trị gớm doanh A00, A01, D01, D07 26.4 Tại TPHCM
6 7340101_01 Chuyên ngành Quản trị căn bệnh viện A00, A01, D01, D07 24.2 Tại TPHCM
7 7340101_02 Chương thơm trình cử nhân tài năng A00, A01, D01, D07 26 Tại TPHCM
8 7340115 Ngành Marketing A00, A01, D01, D07 27.5 Tại TPHCM
9 7340120 Ngành Kinch donước anh tế A00, A01, D01, D07 27.5 Tại TPHCM
10 7340121 Ngành Kinc doanh thương mại A00, A01, D01, D07 27.1 Tại TPHCM
11 7340201 Ngành Tài bao gồm - Ngân hàng A00, A01, D01, D07 25.8 Tại TPHCM
12 7340204 Ngành Bảo hiểm A00, A01, D01, D07 22 Tại TPHCM
13 7340206 Ngành Tài chủ yếu quốc tế A00, A01, D01, D07 26.7 Tại TPHCM
14 7340301 Ngành Kế toán A00, A01, D01, D07 25.8 Tại TPHCM
15 7340403 Ngành Quản lý công A00, A01, D01, D07 24.3 Tại TPHCM
16 7340405 Ngành Hệ thống ban bố quản ngại lý A00, A01, D01, D07 26.3 Tại TPHCM
17 7380101 Ngành Luật A00, A01, D01, D96 24.9 Tại TPHCM
18 7480103 Ngành Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01, D07 25.8 Tại TPHCM
19 7480109 Ngành Khoa học dữ liệu A00, A01, D01, D07 24.8 Tại TPHCM
20 7510605 Ngành Logistics cùng thống trị chuỗi cung ứng A00, A01, D01, D07 27.6 Tại TPHCM
21 7810103 Ngành Quản trị hình thức dịch vụ phượt cùng lữ hành A00, A01, D01, D07 25.4 Tại TPHCM
22 7810201 Ngành Quản trị khách sạn A00, A01, D01, D07 25.8 Tại TPHCM
23 7310101_01 Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp & trồng trọt (Ngành Kinh tế) A00, A01, D01, D07 16 Phân hiệu Vĩnh Long
24 7340101_03 Quản trị tởm doanh A00, A01, D01, D07 16 Phân hiệu Vĩnh Long
25 7340120_01 Kinch donước anh tế A00, A01, D01, D07 16 Phân hiệu Vĩnh Long
26 7340201_01 Tài chính ngân hàng A00, A01, D01, D07 16 Phân hiệu Vĩnh Long
27 7340301_01 Kế toán A00, A01, D01, D07 16 Phân hiệu Vĩnh Long
28 7340405_01 Thương mại điện tử (ngành khối hệ thống đọc tin quản lý) A00, A01, D01, D07 16 Phân hiệu Vĩnh Long
Học sinch chú ý, để gia công hồ sơ chính xác thí sinch xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2021 trên phía trên


Xem thêm: Cách Rang Lạc Không Bị Cháy Giòn Ngon, Cách Rang Đậu Phộng (Lạc) Không Bị Cháy Giòn Ngon

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7310101_01 Kinch tế và Kinc doanh nông nghiệp & trồng trọt (Ngành Kinc tế) 580 Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV)
2 7340101_03 Quản trị (Ngành cai quản trị gớm doanh) 580 Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV)
3 7340120_01 Ngành Kinch doanh quốc tế 580 Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV)
4 7340201_01 Ngân hàng (Ngành Tài chủ yếu - Ngân hàng) 580 Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV)
5 7340301_01 Kế toán công ty (Ngành kế toán) 580 Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV)
6 7340405_01 Thương mại điện tử (Ngành Hệ thống báo cáo quản ngại lý) 580 Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV)
7 7310101 Ngành Kinh tế 750 Chương trình Đại tthẩm tra, lịch trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
8 7340101 Ngành Quản trị tởm doanh 750 Cmùi hương trình Đại trà, lịch trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
9 7340120 Ngành Kinch donước anh tế 800 Cmùi hương trình Đại trà soát, công tác Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
10 7510605 Ngành Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng 850 Cmùi hương trình Đại tthẩm tra, lịch trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
11 7340121 Ngành Kinh doanh tmùi hương mại 750 Chương thơm trình Đại trà soát, công tác Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
12 7340115 Ngành Marketing 800 Cmùi hương trình Đại tthẩm tra, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
13 7340201 Ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng 750 Chương trình Đại trà, công tác Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
14 7340204 Ngành Bảo hiểm 750 Chương thơm trình Đại trà soát, lịch trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
15 7340206 Ngành Tài thiết yếu quốc tế 750 Cmùi hương trình Đại tsoát, công tác Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
16 7340301 Ngành Kế toán 750 Chương trình Đại trà, lịch trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
17 7810103 Ngành Quản trị hình thức phượt với lữ hành 750 Chương trình Đại tkiểm tra, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
18 7810201 Ngành Quản trị khách hàng sạn 750 Cmùi hương trình Đại tthẩm tra, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
19 7310108 Ngành Toán thù kinh tế 750 Cmùi hương trình Đại trà soát, lịch trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
20 7310107 Ngành Thống kê tởm tế 750 Chương thơm trình Đại tsoát, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
21 7340405 Ngành Hệ thống thông báo quản ngại lý 760 Cmùi hương trình Đại tthẩm tra, lịch trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
22 7480109 Ngành Khoa học dữ liệu 800 Chương thơm trình Đại trà soát, lịch trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
23 7480103 Ngành Kỹ thuật phần mềm 765 Cmùi hương trình Đại trà soát, lịch trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
24 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh 750 Chương trình Đại tthẩm tra, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
25 7380101 Ngành Luật 750 Chương thơm trình Đại tsoát, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
26 7340403 Ngành Quản lý công 765 Chương thơm trình Đại trà, công tác Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
27 7340101_01 Chuyên ổn ngành Quản trị dịch viện 750 Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
Học sinc chú ý, để gia công làm hồ sơ đúng chuẩn thí sinh xem mã ngành, tên ngành, kăn năn xét tuyển năm 2021 trên phía trên
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm thi ĐGNL

Cliông chồng nhằm tsi mê gia luyện thi đại học trực đường miễn phí tổn nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Ăn Váng Sữa Vào Lúc Nào Trong Ngày Là Đúng Và Giúp Con Tăng Cân, Tăng Chiều Cao Vượt Trội?

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 20đôi mươi

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 20trăng tròn 248 Trường update xong xuôi dữ liệu năm 20đôi mươi


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinch Tế TPHồ Chí Minh năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinch Te TPHồ Chí Minh 20trăng tròn chính xác độc nhất trên hoianuong.vn


Chuyên mục: Ẩm thực