Đọc truyện sự hấp dẫn của tổng tài

     

Đọc truyện: Sự cuốn hút của Tổng tài - Lâm Tân Ngôn - Tông Chình ảnh Hạo (tác giả: Ngự Miêu)

Thể loại: Ngôn tình, đô thị, sủng ngọt.

Bạn đang xem: Đọc truyện sự hấp dẫn của tổng tài

Tình trạng: Full 1073 chap

Cmùi hương truyện bắt đầu nhất:


Chương thơm 1073: Đại kết cục
Chương thơm 1072: Thời gian trôi qua lâu những điều đó.
Chương 1071: Con riêng biệt.
Chương 1070: Dáng vẻ mê trai của em.
Cmùi hương 1069: Cậu ta ko vượt mặt được anh.
Chương thơm 1068: Em làm cho anh nhức lòng.
Chương thơm 1067: Coi như là viên ngọc quý vào tay.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Thịt Kho Tàu Thơm Ngon Đúng Vị, Thịt Mềm Béo Ngậy

Cmùi hương 1066: Mơ mộng hão huyền.
Chương thơm 1065: Rốt cuộc là vì ai làm.
Chương 1064: Đối khía cạnh cùng với rỡ giới giữa sự sống và chết choc.
Chương thơm 1063: Từ trước đến lúc này, tôi trước đó chưa từng lừa gạt ai lúc nào.
Chương 1062: Hợp tác thành công.
Chương thơm 1061: Tôi mong mỏi gặp gỡ anh!.

Truyện hay đang hot

*

Nội dung truyện: Một đêm giao dịch, cô ấy sở hữu tnhì, rồi gả cho cha của đứa bé nhỏ. Vốn tưởng đây chỉ là 1 cuộc thanh toán giao dịch, vậy cơ mà trong suốt thời gian hôn nhân, lần chần trường đoản cú lúc nào trở thành thâm tình. Cuối cùng, anh ấy nói, tôi vẫn luôn luôn yêu thương em từ bỏ trước đến nay!

Mời các bạn quan sát và theo dõi truyện:


Danh sách cmùi hương truyện "Sự thu hút của Tổng tài":

Chương thơm 1Cmùi hương 2Cmùi hương 3Cmùi hương 4Chương thơm 5
Cmùi hương 6Chương thơm 7Chương 8Chương 9Chương 10
Cmùi hương 11Chương thơm 12Cmùi hương 13Chương 14Chương 15
Cmùi hương 16Cmùi hương 17Chương thơm 18Chương 19Chương 20
Chương thơm 21Chương thơm 22Cmùi hương 23Cmùi hương 24Chương thơm 25
Cmùi hương 26Chương thơm 27Chương thơm 28Chương 29Cmùi hương 30
Chương 31Chương 32Cmùi hương 33Chương thơm 34Chương 35
Cmùi hương 36Chương thơm 37Chương 38Cmùi hương 39Chương 40
Cmùi hương 41Chương 42Chương thơm 43Chương thơm 44Chương thơm 45
Chương thơm 46Chương 47Cmùi hương 48Cmùi hương 49Chương 50
Chương 51Chương 52Chương thơm 53Cmùi hương 54Chương thơm 55
Chương thơm 56Chương thơm 57Chương 58Cmùi hương 59Chương thơm 60
Chương thơm 61Chương 62Cmùi hương 63Chương 64Chương 65
Chương thơm 66Chương 67Cmùi hương 68Chương 69Chương thơm 70
Chương 71Chương 72Chương 73Chương 74Cmùi hương 75
Chương 76Chương thơm 77Cmùi hương 78Chương thơm 79Chương 80
Chương 81Chương thơm 82Cmùi hương 83Chương thơm 84Chương thơm 85
Chương thơm 86Chương thơm 87Chương thơm 88Chương thơm 89Chương thơm 90
Cmùi hương 91Chương thơm 92Chương 93Chương thơm 94Chương thơm 95
Cmùi hương 96Chương thơm 97Chương thơm 98Chương 99Chương 100
Chương thơm 101Cmùi hương 102Cmùi hương 103Cmùi hương 104Chương thơm 105
Chương thơm 106Cmùi hương 107Chương 108Chương thơm 109Chương thơm 110
Chương thơm 111Chương thơm 112Chương 113Cmùi hương 114Chương thơm 115
Cmùi hương 116Chương 117Chương thơm 118Chương 119Cmùi hương 120
Cmùi hương 121Chương thơm 122Chương thơm 123Chương thơm 124Cmùi hương 125
Chương thơm 126Chương 127Chương thơm 128Chương 129Chương 130
Chương 131Chương thơm 132Chương 133Chương 134Cmùi hương 135
Chương 136Chương thơm 137Chương 138Chương thơm 139Cmùi hương 140
Chương 141Chương 142Chương thơm 143Chương thơm 144Chương thơm 145
Cmùi hương 146Chương 147Chương thơm 148Chương thơm 149Chương 150
Chương 151Chương thơm 152Chương thơm 153Chương thơm 154Cmùi hương 155
Chương 156Chương 157Chương thơm 158Cmùi hương 159Chương thơm 160
Chương 161Chương thơm 162Chương thơm 163Chương thơm 164Chương thơm 165
Chương 166Chương 167Chương 168Chương 169Chương thơm 170
Chương 171Chương 172Chương 173Chương thơm 174Cmùi hương 175
Chương thơm 176Chương thơm 177Chương thơm 178Cmùi hương 179Chương thơm 180
Cmùi hương 181Chương 182Chương 183Chương thơm 184Chương thơm 185
Chương 186Chương 187Cmùi hương 188Chương thơm 189Chương thơm 190
Chương thơm 191Cmùi hương 192Cmùi hương 193Chương 194Chương thơm 195
Chương thơm 196Chương 197Cmùi hương 198Chương 199Cmùi hương 200
Chương 201Chương thơm 202Cmùi hương 203Cmùi hương 204Cmùi hương 205
Chương thơm 206Chương 207Cmùi hương 208Chương 209Cmùi hương 210
Chương 211Chương 212Chương 213Chương 214Chương thơm 215
Cmùi hương 216Chương 217Cmùi hương 218Cmùi hương 219Chương 220
Chương thơm 221Chương 222Chương thơm 223Chương 224Chương 225
Chương thơm 226Chương 227Cmùi hương 228Cmùi hương 229Chương thơm 230
Cmùi hương 231Cmùi hương 232Chương 233Chương 234Chương thơm 235
Chương thơm 236Chương 237Chương thơm 238Chương thơm 239Cmùi hương 240
Cmùi hương 241Chương thơm 242Cmùi hương 243Chương 244Chương 245
Chương 246Chương 247Chương thơm 248Chương 249Chương thơm 250
Chương 251Chương thơm 252Chương thơm 253Chương thơm 254Chương thơm 255
Cmùi hương 256Chương thơm 257Chương thơm 258Chương thơm 259Cmùi hương 260
Chương 261 Chương thơm 262 Chương 263 Chương 264Chương 265
Cmùi hương 266 Chương 267 Chương thơm 268 Chương 269Cmùi hương 270
Cmùi hương 271Chương 272Cmùi hương 273Chương 274Chương 275
Cmùi hương 276Chương 277Chương 278Chương 279Chương thơm 280
Chương 281Chương thơm 282Cmùi hương 283Chương thơm 284Chương thơm 285
Chương thơm 286Chương 287Chương thơm 288Chương thơm 289Chương 290
Chương thơm 291Cmùi hương 292Cmùi hương 293Chương 294Chương thơm 295
Chương 296Cmùi hương 297Chương 298Chương thơm 299Chương 300
Cmùi hương 301Cmùi hương 302Chương 303Chương thơm 304Cmùi hương 305
Chương 306Chương thơm 307Chương 308Cmùi hương 309Chương thơm 310
Chương 311Chương thơm 312Chương 313Cmùi hương 314Cmùi hương 315
Cmùi hương 316Chương thơm 317Cmùi hương 318Chương thơm 319Chương 320
Chương thơm 321Chương thơm 322Chương thơm 323Chương thơm 324Chương 325
Chương thơm 326Cmùi hương 327Chương thơm 328Cmùi hương 329Chương thơm 330
Chương 331Chương thơm 332Chương 333Chương 334Chương thơm 335
Cmùi hương 336Chương 337Chương thơm 338Cmùi hương 339Cmùi hương 340
Chương thơm 341Cmùi hương 342Cmùi hương 343Chương thơm 344Chương 345
Chương thơm 346Chương thơm 347Chương thơm 348Chương thơm 349Cmùi hương 350
Chương 351Chương thơm 352Cmùi hương 353Chương 354Chương thơm 355
Chương 356Chương 357Cmùi hương 358Cmùi hương 359Cmùi hương 360
Cmùi hương 361Chương 362Chương 363Chương thơm 364Chương thơm 365
Chương 366Chương 367Cmùi hương 368Cmùi hương 369Cmùi hương 370
Chương thơm 371Chương thơm 372Chương thơm 373Cmùi hương 374Cmùi hương 375
Chương thơm 376Chương thơm 377Chương thơm 378Cmùi hương 379Chương thơm 380
Cmùi hương 381Cmùi hương 382Chương thơm 383Chương 384Chương 385
Chương 386Chương 387Cmùi hương 388Chương 389Chương thơm 390
Chương 391Cmùi hương 392Cmùi hương 393Chương thơm 394Chương 395
Cmùi hương 396Chương 397Cmùi hương 398Chương thơm 399Chương 400
Cmùi hương 401Chương thơm 402Chương thơm 403Chương thơm 404Cmùi hương 405
Cmùi hương 406Chương thơm 407Chương thơm 408Chương thơm 409Chương thơm 410
Chương 411Cmùi hương 412Cmùi hương 413Chương 414Chương 415
Chương 416Cmùi hương 417Chương thơm 418Cmùi hương 419Chương 420
Cmùi hương 421Chương 422Chương thơm 423Chương 424Chương thơm 425
Cmùi hương 426Chương 427Chương 428Chương 429Chương thơm 430
Chương 431Chương 432Chương thơm 433Chương thơm 434Chương thơm 435
Cmùi hương 436Chương 437Chương thơm 438Chương 439Chương 440
Cmùi hương 441Cmùi hương 442Chương 443Chương thơm 444Cmùi hương 445
Cmùi hương 446Chương thơm 447Cmùi hương 448Chương thơm 449Chương 450
Chương 451Chương thơm 452Cmùi hương 453Cmùi hương 454Cmùi hương 455
Cmùi hương 456Chương 457Chương thơm 458Cmùi hương 459Chương thơm 460
Chương 461Cmùi hương 462Chương thơm 463Cmùi hương 464Chương thơm 465
Cmùi hương 466Chương thơm 467Cmùi hương 468Chương 469Cmùi hương 470
Chương 471Cmùi hương 472Chương 473Cmùi hương 474Cmùi hương 475
Chương 476Cmùi hương 477Cmùi hương 478Cmùi hương 479Chương thơm 480
Cmùi hương 481Chương 482Chương 483Cmùi hương 484Chương thơm 485
Chương thơm 486Chương 487Chương thơm 488Cmùi hương 489Cmùi hương 490
Chương 491Chương 492Cmùi hương 493Cmùi hương 494Cmùi hương 495
Chương 496Chương 497Chương 498Chương 499Chương 500
Cmùi hương 501Cmùi hương 502Chương thơm 503Chương thơm 504Chương thơm 505
Chương thơm 506Chương thơm 507Cmùi hương 508Cmùi hương 509Cmùi hương 510
Chương thơm 511Cmùi hương 512Cmùi hương 513Chương 514Cmùi hương 515
Chương thơm 516Cmùi hương 517Chương thơm 518Chương 519 Chương 520
Cmùi hương 521 Chương thơm 522 Cmùi hương 523 Chương thơm 524 Chương thơm 525
Chương thơm 526 Chương 527 Chương thơm 528 Chương thơm 529 Chương 530
Chương thơm 531 Chương 532 Cmùi hương 533 Cmùi hương 534 Chương 535
Cmùi hương 536 Chương 537 Chương 538 Chương 539 Chương 540
Chương thơm 541Chương 542Cmùi hương 543Chương thơm 544Chương 545
Cmùi hương 546Chương 547Chương 548Cmùi hương 549Chương thơm 550
Chương thơm 551Cmùi hương 552Chương thơm 553Cmùi hương 554Cmùi hương 555
Chương 556Chương thơm 557Chương thơm 558Chương thơm 559Cmùi hương 560
Chương thơm 561Chương thơm 562Chương 563Chương 564Cmùi hương 565
Cmùi hương 566Chương 567Chương 568Cmùi hương 569 Cmùi hương 570
Cmùi hương 571Chương 572Chương 573Chương 574Cmùi hương 575
Cmùi hương 576Chương 577Cmùi hương 578Chương 579Cmùi hương 580
Chương thơm 581Chương thơm 582Chương 583Chương 584Chương thơm 585
Chương 586Cmùi hương 587Chương 588Chương 589Chương 590
Cmùi hương 591Chương thơm 592Cmùi hương 593Chương thơm 594Cmùi hương 595
Chương 596Chương thơm 597Chương 598Cmùi hương 599 Cmùi hương 600
Chương thơm 601Chương 602Cmùi hương 603Cmùi hương 604Chương 605
Chương 606Chương thơm 607Chương 608Chương 609Chương 610
Chương 611Cmùi hương 612Cmùi hương 613Chương thơm 614Chương thơm 615
Chương thơm 616Cmùi hương 617Chương 618Chương thơm 619 Chương 620
Chương 621Cmùi hương 622Chương 623Cmùi hương 624Chương thơm 625
Chương 626Cmùi hương 627Chương 628Chương thơm 629Cmùi hương 630
Chương 631Chương 632Chương thơm 633Cmùi hương 634Chương 635
Chương thơm 636Chương thơm 637Chương 638Chương 639Cmùi hương 640
Cmùi hương 641Chương thơm 642Cmùi hương 643Cmùi hương 644Chương 645
Chương 646Cmùi hương 647Chương thơm 648Chương 649Cmùi hương 650
Cmùi hương 651Cmùi hương 652Chương thơm 653Cmùi hương 654Chương thơm 655
Chương 656Cmùi hương 657Cmùi hương 658Cmùi hương 659Chương 660
Chương 661Chương thơm 662Cmùi hương 663Chương thơm 664Chương thơm 665
Chương 666Cmùi hương 667Chương 668Chương 669Cmùi hương 670
Cmùi hương 671Chương 672Chương 673Chương thơm 674Chương 675
Chương 676Cmùi hương 677Cmùi hương 678Chương 679Chương thơm 680
Chương 681Chương 682Chương 683Chương 684Chương 685
Chương 686Chương 687Cmùi hương 688Chương 689Cmùi hương 690
Chương thơm 691Chương 692Cmùi hương 693Chương 694Chương 695
Cmùi hương 696Chương 697Chương thơm 698Chương 699Chương 700
Cmùi hương 701Cmùi hương 702Chương 703Cmùi hương 704Chương 705
Chương 706Cmùi hương 707Chương thơm 708Chương 709Chương 710
Chương 711Chương thơm 712Chương 713Cmùi hương 714Chương thơm 715
Chương 716Cmùi hương 717Chương 718Cmùi hương 719Chương thơm 720
Cmùi hương 721Chương 722Chương 723Cmùi hương 724Chương thơm 725
Cmùi hương 726Chương thơm 727Chương 728Chương 729Chương thơm 730
Chương thơm 731Chương thơm 732Cmùi hương 733Chương 734Chương thơm 735
Chương 736Chương 737Chương 738Cmùi hương 739Chương 740
Chương thơm 741Chương thơm 742Chương 743Cmùi hương 744Chương 745
Cmùi hương 746Cmùi hương 747Chương thơm 748Chương thơm 749Chương 750
Chương thơm 751Chương thơm 752Chương 753Chương 754Chương thơm 755
Chương 756Chương 757Cmùi hương 758Chương thơm 759Chương thơm 760
Chương 761 Chương thơm 762 Chương thơm 763 Chương 764 Chương thơm 765
Chương thơm 766Chương thơm 767Chương thơm 768Cmùi hương 769Cmùi hương 770
Chương 771Cmùi hương 772Chương thơm 773Chương thơm 774Cmùi hương 775
Chương 776Cmùi hương 777Chương thơm 778Chương 779Chương 780
Cmùi hương 781Chương thơm 782Chương 783Chương thơm 784Chương thơm 785
Chương 786Cmùi hương 787Chương thơm 788Chương 789Cmùi hương 790
Cmùi hương 791Cmùi hương 792Cmùi hương 793Cmùi hương 794Cmùi hương 795
Cmùi hương 796Cmùi hương 797Chương 798Cmùi hương 799Chương 800
Chương thơm 801 Chương 802 Cmùi hương 803 Cmùi hương 804 Chương 805
Cmùi hương 806 Chương thơm 807 Cmùi hương 808 Chương 809 Chương 810
Chương 811 Chương 812 Chương 813 Cmùi hương 814 Cmùi hương 815
Chương thơm 816 Chương thơm 817 Chương 818 Chương 819 Cmùi hương 820
Cmùi hương 821 Chương 822 Chương thơm 823 Chương 824 Chương 825
Cmùi hương 826 Chương 827 Chương thơm 828 Chương thơm 829 Chương thơm 830
Chương thơm 831 Chương thơm 832 Chương thơm 833 Chương 834 Chương thơm 835
Cmùi hương 836 Chương 837 Chương thơm 838 Cmùi hương 839 Chương thơm 840
Chương thơm 841 Chương thơm 842 Chương 843 Cmùi hương 844 Chương thơm 845
Chương 846Chương thơm 847Chương 848Chương 849Cmùi hương 850
Chương 851Cmùi hương 852Cmùi hương 853Cmùi hương 854Chương 855
Chương thơm 856Cmùi hương 857Chương thơm 858Chương 859Chương 860
Chương 861Chương thơm 862Cmùi hương 863Chương thơm 864Cmùi hương 865
Chương 866Cmùi hương 867Chương 868Chương 869Chương thơm 870
Cmùi hương 871Chương thơm 872Cmùi hương 873Chương thơm 874Cmùi hương 875
Chương 876Chương thơm 877Cmùi hương 878Chương thơm 879Cmùi hương 880
Chương 881Chương thơm 882Chương thơm 883Chương 884Cmùi hương 885
Chương 886Cmùi hương 887Chương thơm 888Cmùi hương 889Chương 890
Cmùi hương 891Cmùi hương 892Chương thơm 893Chương 894Chương thơm 895
Chương 896Chương thơm 897Cmùi hương 898Chương 899Chương thơm 900
Chương 901Chương 902Chương 903Chương 904Cmùi hương 905
Chương 906Chương thơm 907Chương 908Cmùi hương 909Chương 910
Chương thơm 911Chương thơm 912Chương 913Cmùi hương 914Chương thơm 915
Chương thơm 916Cmùi hương 917Chương thơm 918Chương 919Chương 920
Chương 921Cmùi hương 922Chương 923Chương 924Chương thơm 925
Chương thơm 926Chương 927Chương thơm 928Cmùi hương 929Cmùi hương 930
Chương thơm 931Chương 932Cmùi hương 933Chương thơm 934Chương 935
Chương thơm 936Cmùi hương 937Cmùi hương 938Chương 939Chương 940
Chương 941Cmùi hương 942Cmùi hương 943Chương 944Chương 945
Chương thơm 946Chương 947Chương thơm 948Chương thơm 949Cmùi hương 950
Cmùi hương 951Cmùi hương 952Chương 953Chương thơm 954Cmùi hương 955
Chương thơm 956Chương 957Chương 958Cmùi hương 959 Chương 960
Cmùi hương 961Chương thơm 962Cmùi hương 963Cmùi hương 964Chương 965
Cmùi hương 966Chương thơm 967Chương 968Chương thơm 969Chương 970
Chương thơm 971Cmùi hương 972Cmùi hương 973Chương thơm 974Chương 975
Cmùi hương 976Chương 977Chương 978Chương 979Chương thơm 980
Cmùi hương 981Chương thơm 982Chương thơm 983Cmùi hương 984Chương thơm 985
Chương thơm 986Cmùi hương 987Chương 988Chương thơm 989Chương 990
Chương 991Cmùi hương 992Chương 993Chương thơm 994Chương thơm 995
Chương thơm 996Chương thơm 997Chương 998Cmùi hương 999Chương 1000
Cmùi hương 1001Chương 1002Cmùi hương 1003Chương thơm 1004Chương 1005
Chương thơm 1006Cmùi hương 1007Chương thơm 1008Chương thơm 1009Chương 1010
Chương 1011Chương thơm 1012Cmùi hương 1013Chương 1014Cmùi hương 1015
Chương thơm 1016Chương thơm 1017Chương thơm 1018Cmùi hương 1019Chương thơm 1020
Chương 1021Chương thơm 1022Chương 1023Chương 1024Cmùi hương 1025
Cmùi hương 1026Cmùi hương 1027Chương 1028Cmùi hương 1029Chương 1030
Chương thơm 1031Cmùi hương 1032Cmùi hương 1033Chương thơm 1034Cmùi hương 1035
Chương 1036Cmùi hương 1037Chương 1038Chương thơm 1039Chương thơm 1040
Chương thơm 1041Chương thơm 1042Chương thơm 1043Cmùi hương 1044Cmùi hương 1045
Chương 1046Chương thơm 1047Chương 1048Chương thơm 1049Cmùi hương 1050
Chương thơm 1051Chương 1052Cmùi hương 1053Chương 1054Chương 1055
Chương thơm 1056Chương 1057Cmùi hương 1058Chương thơm 1059 Chương thơm 1060
Chương thơm 1061Chương 1062Cmùi hương 1063Cmùi hương 1064Cmùi hương 1065
Cmùi hương 1066Chương thơm 1067Cmùi hương 1068Cmùi hương 1069Cmùi hương 1070
Chương 1071Chương thơm 1072Chương 1073Chương thơm 1074Cmùi hương 1075


Chuyên mục: Ẩm thực