đơn xin nghỉ phép đi nước ngoài

     
Mẫu 1-1 xin đi quốc tế của Đảng viên là mẫu mã đối chọi được cá thể Đảng viên lập ra và gửi lên phòng ban gồm thđộ ẩm quyền về việc xin ngủ phép nhằm đi quốc tế vày một vài nguyên nhân làm sao kia. Nội dung vào mẫu mã 1-1 đề nghị trình chi tiết những ban bố cá nhân như: tháng ngày năm sinc, ngày vào Đảng, chuyên dụng cho đoàn thể, hệ số lương, thời hạn, mục đích chuyến hành trình. Mời chúng ta thuộc tham khảo cùng cài đặt chủng loại 1-1 trên trên đây.

Bạn đang xem: đơn xin nghỉ phép đi nước ngoài

Đơn xin đi nước ngoài của Đảng viên - Mẫu 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự vì chưng - Hạnh phúc------o0o------

ĐƠN XIN ĐI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Đảng ủy …………………………….......Cấp ủy đưa ra bộ……..……………….........Tôi thương hiệu là:………………….., sinh ngày:...../.... /…Ngày vào đảng: ………….ngày thiết yếu thức:………..
Chức vụ đảng, đoàn thể:,........................................Chức vụ chính quyền:...............................................Hệ số lương: ngạch:........... (Chuim viên, chuyên viên chủ yếu, nhân viên cao cấp)Nay tôi có tác dụng 1-1 này kính muốn cấp cho ủy chi cỗ đồng ý đến tôi đi ……. (thương hiệu nước sẽ đi)Mục đích chuyến đi: (du lịch thăm quan du ngoạn, công tác làm việc, tiếp thu kiến thức, xét nghiệm trị bệnh)…..Thời gian chuyến đi: từ bỏ ngày……..mang lại ngày……Kinc tầm giá chuyến đi: (trường đoản cú túc, được tài trợ, trường đoản cú nguồn ngân sách công…..)Trong năm 20… tôi đã đi nước ngoài….(01 lần, 02 lần)…..với mục đích (du lịch tham quan, tiếp thu kiến thức, khám trị bệnh dịch, thăm thân nhân……)Nay tôi làm đối chọi này kính mong muốn cấp ủy đưa ra bộ đồng ý chấp thuận cho tôi được đi nước ngoài cùng với nguyên do nêu trên.Tôi vẫn trang nghiêm chấp hành các vẻ ngoài của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ của đảng viên Khi sống nước ngoài, không có các tư liệu, thiết bị cất thông tin mật của Đảng cùng Nhà nước ra nước ngoài. Không nói, phát biểu đầy đủ điều trái với con đường lối công ty trương của Đảng, Nhà nước.

Xem thêm: Soạn Bài Tổng Kết Phần Văn 10 Tổng Kết Phần Văn Học Lớp 10, Soạn Bài Tổng Kết Phần Văn Học


…., ngày …….tháng ……..năm …..Người viết đơn(Ký và ghi rõ chúng ta tên)
Xác dấn của Trưởng solo vịXác dìm của cấp cho ủy đưa ra bộ

Đơn xin đi nước ngoài của Đảng viên - Mẫu 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do - Hạnh phúc------o0o------

ĐƠN XIN ĐI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:………………………………………Tôi tên: ………………………………………Năm sinh:……………………………………Chức vụ/Đơn vị:……………Viên chức hạng:………Mã số:…………Chức danh nghề nghiệp:……….….. Bậc lương:……Đảng viên đang sinc hoạt tại Chi bộ: Nếu không tồn tại đảng viên ghi “Không”Nay tôi có tác dụng đối chọi này kính trình Hiệu trưởng, Lãnh đạo đơn vị chức năng (Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm) ………., Phòng Tổ chức - Hành bao gồm chú ý trình cấp gồm thẩm quyền cho phép tôi được đi nước ngoài trong tầm thời hạn từ……………đến ………Số hộ chiếu:………………………………………Nước mang lại (can dự cố gắng thể):...............................Mục đích chuyến đi:..............................................................................................................Kinch phí chuyến đi:.......................................

Xem thêm: Lắc Chân Tiếng Anh Là Gì - Cách Gọi Các Loại Trang Sức Trong Tiếng Anh

…., ngày …….mon ……..năm …..Người viết đơn(Ký với ghi rõ họ tên)
Xác dấn của Trưởng đối kháng vịXác dấn của cấp ủy đưa ra bộ


Chuyên mục: Cẩm nang du lịch