Duoc su quan danh chon ngon

     

*
nam mô bạc già vạc đế, bệ giáp xã, lu rô tịch giữ ly, chén bát lặc bà, hắc ra xà dã, đát tha yết nhiều gia, a ra hắc đế, tam miệu tam bột đà da. Đát điệt tha: Án, bệ ngay cạnh thệ, bệ gần kề thệ, bệ gần cạnh xã, tam một yết đế tóa ha.

Bạn đang xem: Duoc su quan danh chon ngon

Giảng Giải

Nam mô: dịch là quy mệnh, hoặc tin theo, kính cẩn y theo, quay về đảnh lễ, kính xin hóa độ con. Phái mạnh mô tức là cung kính, cũng có nghĩa là tin tưởng nhất, không tồn tại mảy may hoài nghi. Vì vậy nói kính cẩn quy mệnh nương về, lấy thân trung ương tính mệnh quy y Phật, cũng tức là tín ngưỡng Phật một bí quyết không điều kiện, biết Phật đã hóa độ bọn chúng ta. Cho nên vì vậy nói : “Quy mệnh kính đầu nghĩa mãng cầu mô”. Nam mô tức na tế bào là giờ Phạn, có nghĩa là quy mệnh kính cẩn nương về, cũng có nghĩa là kính lễ tin theo.

 

bạc già phạt đế: dịch là “Bạt Già Phạm”. Bạt Già Phạm là giờ Phạn tất cả sáu nghĩa:1. Tự tại2. Sí thạnh3. Đoan nghiêm4. Danh xưng5. Cat tường6. Tôn quý.

Vì bao gồm sáu nghĩa này, vì thế Bạt Già Phạm trong kinh văn hoặc trong Chú không phiên dịch. Đây call là “đa hàm ko dịch”, là 1 trong năm loại không dịch.

Tự trên là gì ? tức là vô tại vô bất tại. Phật thì vô trên vô bất tại. Bạt Già Phạm là 1 danh hiệu của đức Phật.

Sí thạnh là hình dung oai đức của Phật, rực sáng sủa như lửa.

Đoan là đoan chánh. Nghiêm là oai nghiêm, đó là Phật bao gồm 32 tướng, 80 vẻ đẹp, siêu đoan nghiêm.

Danh xưng của Phật nghe khắp, vì thế chúng sinh đông đảo biết.

Bất cứ ai chạm mặt được Phật phần đa đắc được cát tường, tùy chổ chính giữa mãn nguyện, cát tường như ý.

Tôn quý là nói mười tướng tốt của Phật, là trời fan đều quyền quý trong tam giới

Cho bắt buộc nói ‘’Nhiều nghĩa ko dịch Bạt Già Phạm – Tự tại sí thạnh diệu đoan nghiêm.’’ Ngài khôn cùng tự tại sí thạnh đoan nghiêm. ‘’Nghe đến danh hiệu được mèo tường.’’ bất kể ai nghe đến danh hiệu của Phật gần như đắc được cát tường, địa điểm nơi phần lớn cát tường. ‘’Trời tín đồ tôn quý đồng chiêm ngưỡng.’’ Trời người đều kính cẩn Ngài, ngắm nhìn Ngài, Phật giống như mặt trời.

 

bệ gần kề xã: là tên gọi của ông phật Dược Sư lưu Ly quang quẻ Như Lai nghỉ ngơi phương đông tức cũng chính là Tiêu Tai Diên lâu Dược Sư Phật. Trong chú Lăng Nghiêm là “Ti Sa Xà Gia” vào câu: Nam mô bà già bà đế, ti sa xà gia

“Dược” nghĩa là thuốc; “Sư” là thầy. Vị Phật nầy là 1 trong thầy thuốc lớn, hoàn toàn có thể trị toàn bộ mọi mắc bệnh của con bạn trong cố gian. Bất kể quý vị bị chứng bệnh dịch nan y gì, nếu được Ngài cứu chữa trị thì chắc hẳn rằng bệnh đang hết. Căn bệnh gì cũng khá được chữa lành, ở cửa tử nhưng mà được hồi sanh, dịch đáng chết mà được cứu sống. Thế cho nên Ngài mới mang tên gọi là “Dược Sư”.

 

lụ rô tịch lưu giữ ly: là cõi tịnh độ lưu giữ Ly làm việc phương đông rất lạc.

“Lưu Ly” là một trong những chất vào suốt, sinh hoạt trong hoàn toàn có thể nhìn thấu ra ngoài, ở ngoài hoàn toàn có thể nhìn xuyên vào trong. Giữ Ly là tên gọi của quốc độ quả báo (báo độ) của Đức Dược Sư, gọi là quả đât Lưu Ly với Ngài là vị giáo chủ. Thân thể của Ngài cũng là hóa học lưu ly, nội ngoại phần lớn sáng trong, tinh khiết.

 

bát lặc bà: hay chén La Bà có nghĩa là “trí huệ quang đãng minh”.

“Đại tài bát Nhã trí huệ quang, Phổ chiếu pháp giới tánh trung vương”

Đây là nói :‘’ Đại tài bát Nhã trí huệ quang đãng – Chiếu khắp pháp nam nữ trung vương.’’ Tính trung vương tức là bổn thể của Phật.

 

hắc ra xà dã: Đây là nói “phổ lễ tất cả các vị bồ tát”. Dịch là “Kim Cang thủ chủ”, tức là Kim Cang thủ lãnh. Vị ấy thượng thủ vào Kim Cang. Tức thị “thương chúng sinh khổ”. Vì thương xót tất cả chúng sinh khổ, nghĩ mong chúng sinh lìa khổ được vui, ra khỏi ba cõi, do đó muốn cứu giúp độ chúng, thong thả giáo hóa chúng, làm cho tất cả từ bỏ phát người tình đề tâm, thoát khỏi dục giới, dung nhan giới với vô nhan sắc giới. Kim Cang Tạng người yêu Tát hộ niệm tín đồ tu hành, tế độ họ, làm cho họ từ bỏ bờ sinh tử vị trí này qua cái sông phiền não, đạt mang đến bờ vị trí kia Niết Bàn, khiến cho tất cả phiền óc và bệnh dịch khổ của họ chẳng còn nữa, rốt ráo lìa khổ được vui.

 

đát tha yết đa gia: hay nhiều tha già đa gia. Đây là nói “phổ lễ toàn bộ đệ tử của Như Lai”. Đệ tử của Như Lai là ai ? Là không còn thảy toàn bộ hiền Thánh Tăng, vì vậy nói : ‘’Thường trụ Tam Bảo Phật Pháp Tăng.’’ thường trụ tức là thường trụ bất biến, chính là tận lỗi không thay đổi pháp giới, một sản phẩm chánh khí, đạo phải có Phật có Pháp bao gồm Tăng. Phật bao gồm cả Phật vượt khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, đây điện thoại tư vấn là toàn bộ chư Phật tía đời.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Ngày Tết Trung Thu, Thuyết Minh Về Tết Trung Thu Hay Nhất

Tam Bảo tức là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Sao điện thoại tư vấn là bảo ? do rất không nhiều có, chẳng đề nghị lúc nào cũng có thể thấy được. Mặc dù thường trụ tuy thế nghiệp chướng của họ che bao phủ trí huệ của mình, vì thế không phiêu lưu Phật, ko nghe được Pháp, không tìm ra Tăng. Bây chừ chúng ta thấy Phật, nghe Pháp, chạm mặt Tăng, cho nên vì vậy phải một lòng cung kính, siêng nhất kỳ tâm, tâm không có hai niệm. Cung kính Tam Bảo nên kiền thành, chẳng đề xuất làm hình thức, trình diễn bên ngoài, phải cung kính chân thật, trung ương thật không hai, càng kiền thành càng tốt.

‘’Đệ tử Như Lai A La Hán.’’ Đệ tử của Phật có nghĩa là tất cả đại A La Hán, đại Tỳ Kheo Tăng, tối dài khuất tất ở đây, thì A La Hán hiền lành Thánh Tăng Tam Bảo là đèn sáng dẫn đường cho bọn chúng ta, do đó ‘’Đèn sáng sủa lớn phá tan đêm tối.’’ Đèn sáng sủa lớn, có nghĩa là chánh khí, chánh pháp trụ thế. Những kẻ chưng vô nhân quả, làm nhất xiển đề cũng như đêm dài về tối tăm, không thấy quang đãng minh. Phật Pháp Tăng Tam Bảo, có nghĩa là đèn sáng béo phá đêm dài về tối tăm.

 

a ra hắc đế: xuất xắc là A La Ha Đế nghiã là “tất cả ứng chân bọn chúng vương tộc”. Ứng là chạm màn hình đạo giao. Chân là sống động thị hiện

 

tam miệu tam bột đà da: Là quy mạng mười phương bố đời toàn bộ chư Phật. Câu chú là “quy mạng tất cả Chánh Giác Phật nuốm Tôn”. Quy là tâm tất cả chỗ trở về, gồm chỗ nương tựa. Mạng có nghĩa là mạng sống, lấy mạng sinh sống của bọn họ ký thác mang lại Phật Chánh Giác. Chánh Giác thì chẳng buộc phải là tà giác. Tà giác cũng tương đối thông minh, bao gồm chút trí huệ, nhưng đi vào đường tà, lấn sân vào con con đường bàn môn tả đạo, tà tri tà kiến, hành vi bất chánh. Chúng ta quy y chánh giác Phật.

Phật là nửa chữ Phạn ngữ, không thiếu thốn gọi là Phật Đà Gia vì người Tàu thích gọi tắt cho nên chỉ gọi một chữ Phật. Dịch là “giác giả”, giác có bố loại là trường đoản cú giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Giác tha có nghĩa là dùng phần nhiều đạo lý tôi đã hiểu, làm cho kẻ không giống cũng hiểu. Tự giác vào Nho giáo là minh minh đức, đem đức hạnh của chính mình hiện ra quang đãng minh, minh và lại minh, bổn hữu trí huệ quang quẻ minh lộ ra. Giác tha có nghĩa là dùng đức hạnh minh minh đức của chính mình giáo hóa kẻ khác, làm cho họ cũng minh minh đức đạt đến hơn cả chí thiện. đến chí thiện rồi tức là giác hạnh viên mãn.

 

Đát điệt tha: Tiếng Phạn là Tadyatha. Đát điệt tha Hán dịch là “tức thuyết chú viết”. Còn dịch là “Sở vị” tức là vô lượng pháp môn tu học cùng trí huệ nhãn vô lượng.

Đát điệt tha còn có nghĩa là “thủ ấn” tức là kết ấn bằng tay. Cũng hotline là “trí nhân” tức thị khai mở con mắt kiến thức của bọn chúng sinh.

 

Án: giờ đồng hồ Phạn là Om. Án nghĩa là “Bổn mẫu”, là “Chú mẫu” bà mẹ của toàn bộ mọi thần chú; cũng đó là “Phật mẫu” bà bầu của tất cả chư Phật. Bà bầu của chư Phật có nghĩa là mẹ của nguồn chổ chính giữa trong đông đảo loài chúng sinh, bởi vì nguồn trung tâm của bọn chúng sinh vốn bao gồm sẵn đầy đủ trí tuệ, thường xuyên xuất sinh những pháp lành, nên người ta gọi là “Bổn mẫu”.

Chữ Án này có rất nhiều nghĩa. Tức là : “Dẫn sinh”, có nghĩa là dẫn sinh tất cả công đức. Tất cả nghĩa là: “Hàng phục”, hàng phục thiên ma ngoại đạo. Có nghĩa là: “Ủng hộ”, ủng hộ toàn bộ chánh pháp. Có nghĩa là : “Ba thân”, vừa đủ pháp thân, báo thân, hóa thân. Vì vậy khi niệm chữ Án, thì quỷ thần đều đề xuất chắp tay kính cẩn nghe mệnh lệnh, còn nếu không thì chúng sẽ bị trừng phạt. Chữ Án như là chiếu chỉ của hoàng đế, văn võ bá quan lại đều yêu cầu quỳ xuống lắng nghe. Chữ Án là việc thành tựu công đức, các bạn có tu hành, thì niệm chữ Án sẽ có chạm màn hình phi thường.

 

bệ gần cạnh thệ, bệ cạnh bên thệ: nghĩa là Như Lai. Sao gọi là Như Lai ? “Vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ”, không tồn tại chỗ đến, cũng không có chỗ đi nên người ta gọi là Như Lai. Không tới không đi, như mang lại nhưng bên cạnh đó không đến. Cho nên vì thế nói : “Vô lai vô khứ kính trung hoa”, cũng không tồn tại từ chỗ đến, cũng không tồn tại chỗ đi, y hệt như hoa trong gương vậy, khách hàng nói hoa vào gương từ đâu đến, lại trở về đâu ?

Ðức Phật thì không giống với ý trung nhân tát, Ðức Phật hoàn toàn có thể tự giác lại có thể giác tha với lại giác hạnh viên mãn. Giác viên mãn, vạn hạnh cũng viên mãn. Tam giác viên mãn muôn vạn đức hạnh đầy đủ, cho nên người ta gọi là Phật

 

bệ tiếp giáp xã: là tên gọi của tiên phật Dược Sư giữ Ly quang đãng Như Lai làm việc phương đông tức cũng chính là Tiêu Tai Diên thọ Dược Sư Phật.

 

tam một yết đế tóa ha. nghĩa là ba đời đánh giá cao tán tức giai giải thoát đến bến bờ bên kia. Tóa ha giờ Phạn là Svaha giỏi ta bà ha dịch là “thành tựu”. Thành tựu điều gì? Thành tựu phần nhiều thệ nguyện của hành giả. Bất luận quý khách phát trọng điểm nguyện gì, quý vị đã đạt được như ý khi niệm.

 

Nguyện của Dược Sư giữ Ly quang quẻ Như Lai là mong muốn cứu độ những chúng sanh, giải trừ mang lại họ thoát ra khỏi bệnh tật thống khổ, vì vậy trong ánh hào quang, Ngài nói thần chú. Thần chú này chỉ bao gồm mấy câu, cực kỳ ngắn, nhưng cái diệu dụng của chính nó thì khôn xiết tận. Tuy vậy muốn được lợi ích, ta phải tất cả lòng tin, rồi trì tụng nó một phương pháp chuyên cần.

Đối với các y sĩ có tác dụng nghề chữa trị bệnh, giả dụ một mặt bọn họ trị bệnh bằng thuốc, ngoài ra họ lại trì tụng thêm thần chú này thì vững chắc hiệu nghiệm nhiều hơn và bệnh lý sẽ nệm thuyên giảm. Cho nên trì tụng thần chú là điều rất hay, dù quý vị có phải là thầy thuốc hay không, khi chạm chán người tất cả bệnh, quý vị cần sử dụng thần chú này, bởi họ mà đọc tụng, quý sẽ thấy sự kiến hiệu.

Những câu chú số đông là dịch âm, phát âm lên không thấy nghĩa của nó, vả lại cũng không nên biết nghĩa. Diệu dụng của chú ý là tại vị trí không thấy nghĩa của nó, đọc lên quý vị không hiểu biết nhiều gì, quý vị chỉ biết để mắt tụng, không có vọng tưởng gì khác, bởi này mà nó có cảm ứng.

Ví như bạn cũng có thể niệm những câu trên một biện pháp chuyên chú thì sự “cảm ứng đạo giao” sẽ không thể nghĩ bàn, bởi đó:

“Khi trong quang quẻ minh nói thần chú rồi”, thời gian bấy giờ, vào ánh đại hào quang, khi đức Dược Sư nói câu chú, tức câu “Dược Sư tiệm Đảnh Chân Ngôn” xong, thời “đại địa chấn động, phóng đại quang minh”, cả trái đất rung đưa tỏa ra hào quang quẻ sáng rực.

Trong khiếp ghi rằng: “Này ông Mạn Thù! Nếu có thấy ai, dù nam hay nữ, phạm phải bệnh khổ, thì cần nhất tâm vì bạn bệnh ấy, vệ sinh rửa súc miệng, tụng chú một trăm lẻ tám lần vào thức ăn uống hoặc thuốc, hoặc nước sạch mát trùng, thời đem mang đến uống, thì căn bệnh khổ gì, cũng gần như tiêu hết. Nếu gồm cầu gì dốc lòng tụng niệm, cũng số đông được cả với lại còn được sống thọ vô bệnh, sau thời điểm mệnh tầm thường sanh thanh lịch cõi kia, được ngôi bất thối, cho đến tận khi đắc đạo nhân tình đề.

Bởi vậy nên ông Mạn Thù ơi! Nếu bao gồm nam tử phụ nữ nhân nào nhưng dốc lòng cung tởm cúng dường tiên phật Dược Sư lưu Ly quang Như Lai, thời hay trì chú, chớ nhằm lãng quên.”


Chuyên mục: Ẩm thực