Hướng dẫn làm phiếu khảo sát trên google

     

Google Forms là một trong những công nuốm tạo biểu mẫu mã trực tuyến trọn vẹn miễn tầm giá được cải cách và phát triển bởi Google cho nên vì thế bạn cần có một tài khoản Google như Gmail. Nếu chưa có các chúng ta cũng có thể đăng ký kết theo liên kết sau: https://accounts.google.com/signup?hl=vi


Bước 1: truy vấn Google Forms

Sau khi đã có tài năng khoản Google, các bạn đăng nhập Google Drive -> nhấp chọn New -> More -> lựa chọn Google Forms

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trên đấy là 7 cách hướng dẫn chi tiết các bạn cách tạo phiếu khảo sát điều tra bằng hiện tượng Google Forms. Ứng dụng online này, giúp người tiêu dùng thống kê, nghiên cứu/đánh giá số liệu khảo sát, lưu giữ trữ thông tin từ các cuộc điều tra một cách có hệ thống.


Chuyên mục: Ẩm thực