Lịch hát phòng trà không tên

*

Ca sĩ thực hiện công tác quảng bá đến nhị album sắp đến sản xuất với lượng khán giả 600 người trên TP Hà Nội vào thời điểm đầu tháng 1/2019.


Ẩm thực