Lịch sử 8 bài 11 các nước đông nam á

     

Trong bài học kinh nghiệm này Top lời giải vẫn cùng chúng ta tóm lược kỹ năng cơ bản của Bài 11. Những nước Đông nam Á cuối núm kỉ XIX - đầu nuốm kỉ XX trong sách giáo khoa lịch sử 8 đồng thời chúng ta sẽ bên nhau đi mang lại phần Soạn sử 8 bài 11 ngắn nhất bởi việc trả lời toàn bộ câu hỏi trong nội dung bài. ở đầu cuối sẽ là các thắc mắc mở rộng lớn và các bài tập trắc nghiệm áp dụng trong đề kiểm tra.

Bạn đang xem: Lịch sử 8 bài 11 các nước đông nam á

Vậy hiện thời chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé:


Mục tiêu bài xích học

Học sinh cần

- Biết được quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân sinh sống Đông nam giới Á.

- biết được nét thiết yếu về phong trào giải phóng dân tộc bản địa ở khu vực Đông nam Á.


Kiến thức triết lý Bài 11: Các nước Đông nam Á cuối nạm kỉ XIX - đầu cố kỉ XX

I. Quá trình xâm lược của nhà nghĩa thực dân ở những nước Đông phái nam Á

- Các quốc gia Đông nam giới Á bao gồm vị trí địa lí quan tiền trọng, giàu tài nguyên đề nghị sớm trở thành đối tượng người sử dụng xâm lược của các nước tư bạn dạng phương Tây.

- Lợi dụng cơ chế phong kiến ở Đông nam Á đang rủi ro khủng hoảng và suy yếu. Từ nửa sau nắm kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây đã thực hiện kế hoạch xâm lược:

+ Anh chỉ chiếm Mã Lai, Miến Điện.

+ Pháp chiếm phần Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào.

+ Tây Ban Nha, kế tiếp là Mỹ chỉ chiếm Phi-líp-pin.

+ Hà Lan và tình nhân Đào Nha xóm tính In-đô-nê-xi-a.

*

Lược đồ vật Đông nam giới Á cuối vậy kỉ XIX- đầu cố kỉnh kỉ XX

II. Phong trào đấu tranh hóa giải dân tộc

- ngay trong lúc bị xâm lược, nhân dân các nước Đông nam giới Á đã nhất quyết đấu tranh để đảm bảo Tổ quốc. Tuy vậy, những cuộc binh lửa đều thất bại vì chưng lực lượng của đàn xâm lược mạnh, chính quyền phong kiến nhiều nước đổi mới tay sai.

- Nguyên nhân: Thiếu tổ chức triển khai và thiếu lãnh đạo chặt chẽ.

- Mục đích: Vơ vét tài khoản, không mở với công nghiệp, tăng thuế, mở đồn điền, bắt lính, bầy áp trào lưu yêu nước,...

- các cuộc chống chọi giải phóng dân tộc ở Đông nam Á trở nên tân tiến liên tục, rộng lớn khắp:

Quốc giaThời gianNội dung
In-đô-nê-xi-a1905Nhiều tổ chức công đoàn được thành lập, bước đầu truyền cại trị nghĩa Mác, Lê-nin.
Phi-líp-pin1896-1898Nước cộng hòa Phi-líp-pin ra đời, tiếp nối bị Mỹ làng tính.
Cam-pu-chia-1863-1866 -1866-1867-Khởi nghĩa A-cha-xoa lãnh đạo ở ta-keo. -Khởi nghĩa bởi Pu-côm-bô chỉ huy ở Cra-chê.
Lào1901 – 1907Đấu tranh của quần chúng. # Xa-van-na-khét. Khởi nghĩa ở cao nguyên trung bộ Bô-lô-ven.
Miến ĐiệnĐầu XXChống thực dân Anh ra mắt rất anh dũng, mà lại thất bại.
Việt NamĐầu XXPhong trào nên Vương, phong trào nông dân yêu thương nước ra mắt quyết liệt.

Trả lời Câu hỏi bàn bạc Sử 8 bài bác 11 ngắn nhất


Câu hỏi trang 63 Sử 8 bài xích 11 ngắn nhất: Vì sao khu vực Đông phái nam Á trở thành đối tượng người dùng xâm lược của những nước tư bản phương Tây?

Trả lời:

- những nước Đông phái mạnh Á bao gồm vị trí địa lí quan tiền trọng, nằm trê tuyến phố hàng hải trường đoản cú Tây sang Đông.

- Đông phái mạnh Á nhiều tài nguyên => Là nguồn cung cấp nguyên liệu cho những ngành công nghiệp.

- có nguồn nhân công rẻ, thị phần tiêu thụ rộng lớn lớn.

- cơ chế phong kiến ở những nước Đông phái nam Á đang suy yếu.

Câu hỏi trang 64 Sử 8 bài 11 ngắn nhất: chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây làm việc Đông phái nam Á gồm có điểm phổ biến nào nổi bật?

Trả lời:

Chính sách giai cấp hà khắc:

- Về khiếp tế: Vơ vét tài nguyên, hạn chế sự phạt triển kinh tế các nước ở trong địa.

- Về chính trị: phân tách để trị.

- Đàn áp trào lưu đấu tranh của nhân dân.

Câu hỏi trang 65 Sử 8 bài bác 11 ngắn nhất: Mĩ tiến hành xâm lược Phi-lip-pin như thế nào?

Trả lời:

Mượn cớ "giúp đỡ" quần chúng. # Phi-lip-pin chống Tây Ban Nha, Mĩ tạo ra trận đánh tranh cùng với Tây Ban Nha và kế tiếp thôn tính, giai cấp Phi-lip-pin.

Câu hỏi trang 66 Sử 8 bài 11 ngắn nhất: Nêu dấn xét của em về tình trạng chung của những nước Đông nam Á vào thời điểm cuối thế kỉ XIX – đầu nắm kỉ XX.

Trả lời:

- Cuối ráng kỉ XIX đầu núm kỉ XX, những nước Đông nam giới Á (trừ Xiêm), đều thay đổi thuộc địa tuyệt nửa trực thuộc địa của thực dân phương Tây.

- Thực dân phương tây thi hành chính sách cai trị hà khắc, ra sức khai thác, tách lột ở trong địa.

- phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Đông phái nam Á diễn ra mạnh mẽ => Đều thất bại.

Soạn phần câu hỏi và bài bác tập Sử 8 bài xích 11 ngắn nhất

Bài 1 trang 66 Sử 8 bài 11 ngắn nhất: Dựa theo lược đồ, trình diễn khát quát quy trình xâm lược những nước Đông nam giới Á của thực dân phương Tây.

*

Trả lời:

- Qua ba cuộc chiến tranh, Anh đang thôn tính được Miến Điện (Mi-an-ma). Từ thời điểm năm 1885, Miến Điện phát triển thành thuộc địa của anh và bị sáp nhập vào Ấn Độ.

- Cuối thay kỉ XIX Anh chỉ chiếm Mã Lai.

- Pháp chỉ chiếm Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào.

- Mĩ chỉ chiếm Phi-lip-pin từ bỏ tay thực dân Tây Ban Nha.

- Hà Lan và bồ Đào Nha xã tính In-đô-nê-xi-a.

- Anh, Pháp chia nhau tác động ở Xiêm.

Bài 2 trang 66 Sử 8 bài bác 11 ngắn nhất: Hãy trình bày những nét phệ về trào lưu giải phóng dân tộc ở các nước Đông nam giới Á vào thời gian cuối thế kỉ XIX – đầu cầm cố kỉ XX. Vì sao những trào lưu này đa số thất bại?

Trả lời:

Phong trào chống chọi giải phóng dân tộc ra mắt mạnh mẽ:

+ Ở In-đô-nê-xi-a: phong trào đấu tranh của trí thức tư sản diễn ra mạnh mẽ. 5-1920 Đảng cùng sản In-đô-nê-xi-a được thành lập.

+ Ở Phi-líp-pin, giải pháp mạng 1896 - 1898, do giai cấp tư sản lãnh đạo thắng lợi, thành lập và hoạt động nước cộng hòa Phi-líp-pin, dẫu vậy ngay tiếp đến lại bị đế quốc Mĩ làng tính.

+ Ở Cam-pu-chia, khởi nghĩa của A-cha Xoa lãnh đạo ở Ta-keo (1863 - 1866), cùng khởi nghĩa ở trong nhà sư Pu-côm-bô (1866 - 1867) gây mang lại Pháp các khó khăn.

+ Ở Lào, năm 1901, Pha-ca-đuốc chỉ đạo nhân dân Xa-van-na-khét tiến hành cuộc tranh đấu vũ trang, cuộc khởi nghĩa ở cao nguyên Bô-lô-ven bùng nổ đến năm 1907 bắt đầu bị dập tắt gây mang đến Pháp nhiều khó khăn.

+ Ở Việt Nam, phong trào Cần vương (1885 - 1896) bùng nổ với tương đối nhiều cuộc khởi nghĩa lớn. Tiếp đó phong trào nông dân Yên chũm (1884 -1913) cũng khiến nhiều khó khăn cho thực dân Pháp...

- tại sao thất bại:

+ những cuộc tranh đấu nổ ra lẻ tẻ, chưa tồn tại sự liên kết.

+ Thiếu tổ chức lãnh đạo, chưa xuất hiện đường lối bao gồm trị đúng đắn.

+ tổ chức chính quyền phong kiến nhiều nước không kiên quyết đánh giặc mang lại cùng.

+ quyền năng đế quốc mạnh.

Bài 3 trang 66 Sử 8 bài 11 ngắn nhất: Lập niên biểu về cuộc đương đầu của dân chúng Đông phái nam Á cuối nuốm kỉ XIX – đầu cố kỉ XX.

Trả lời:


Tên nước

Tên trận đấu tranh

Thời gian

Kết quả

In-đô-nê-xi-a

Đấu tranh của tri thức tư sản tiến bộ

Cuối TK XIX-đầu TK XX

Nhiều tổ chức triển khai công đoàn được thành lập.

-5-1920, Đảng cộng sản In-đô-nê-xi-a được thành lập.

Xem thêm: Hỏi Cách Làm Tào Phớ Không Dùng Thạch Cao, 2 Cách Làm Tào Phớ

Phi-lip-pin

Cách mạng bùng nổ

1896-1898

Nước cùng hòa Phi-líp-pin ra đời

Cam-pu-chia

Khởi nghĩa của A-cha-Xoa sinh hoạt Ta-keo

1863-1866

Gây mang đến Pháp nhiều tổn thất.

Khởi nghĩa của Pu-côm-bô làm việc Cra-chê

1866-1867

Gây đến Pháp nhiều tổn thất.

Lào

Đấu tranh vũ trang nghỉ ngơi Xa-va-na-khét

1901

Thất bại

KN ở cao nguyên trung bộ Bô-lô-ven

1901-1907

Gây mang lại Pháp nhiều tổn thất, bước đầu thành lập liên minh chống Pháp

Miến Điện

Kháng chiến chống Anh

1885

Thất bại

Việt Nam

Phong trào đề xuất Vương

1885-1896

Thất bại

Khởi nghĩa yên Thế

1896-1913

Thất bại

Câu hỏi củng cố kỹ năng Sử 8 bài 1 1

Câu 1: Em hãy giới thiệu đôi nét về khoanh vùng Đông phái mạnh Á?

Trả lời 

Đông phái mạnh Á là một quanh vùng khá rộng, bao hàm nhiều nước trên châu lục và hải đảo, diện tích khoảng 4,5 triệu (km^2), thời nay có số dân rộng 500 triệu con người : những dân tộc tất cả nền văn hóa truyền thống rực rỡ. Đông nam Á nằm trên phố hàng hải từ Tây lịch sự Đông, nối liền Ấn Độ Dương với thái bình Dương. Đây là quanh vùng giàu khoáng sản : lúa gạo, cây hương thơm liệu, đụng vật, khoáng sản...., bao gồm nguồn nhân công rẻ và thị trường tiêu thụ lớn.

Câu 2: quan sát trên lược đồ gia dụng hình 46 (SGK trang 64), khẳng định tên các nước trong khoanh vùng Đông phái mạnh Á và những nước thực dân châu âu xâm lược đối với khu vực này?

Trả lời 

- Vào nửa sau thế kỉ XIX, các nước tư bạn dạng phương Tây đã tăng mạnh các trận đánh tranh xâm lăng thuộc địa sống vùng Đông phái mạnh Á.

- Thực dân Anh đánh chiếm Mã Lai, Miến Điện.

- Thực dân Pháp chiếm phần Việt Nam, Campuchia, Lào.

- Tây Ban Nha rồi Mĩ chỉ chiếm Phi-lip-pin.

- Hà Lan và ý trung nhân Đào Nha làng tính In-đô-nê-xi-a.

- Anh, Pháp phân chia nhau "khu vực hình ảnh hưởng" làm việc Xiêm.

Câu 3: tại sao nào dẫn đến phong trào đấu tranh sinh hoạt Đông phái mạnh Á?

Trả lời 

Do sự thống trị, tách bóc lột của công ty nghĩa thực dân đã giày xéo lên quyền dân tộc bản địa thiêng liêng của nhân dân Đông phái mạnh Á làm cho cho trào lưu đáu tranh giải phóng dân tộc ngày càng trở nên tân tiến ở những nước Đông nam giới Á.

Câu 4: do sao các cuộc đấu tranh chống thực dân của nhân dân Đông phái mạnh Á trong giai đoạn này đều bị thất bại?

Trả lời 

Các cuộc phòng chiến đảm bảo Tổ quốc của các nước Đông phái mạnh Á ở đầu cuối lần lượt bị thất bại bởi vì lực lượng của lũ xâ, lược mạnh, cơ quan ban ngành phong kiến ở nhiều nước đầu hàng, có tác dụng tay sai. Cuộc tranh đấu của nhân dân thiếu tổ chức và thiếu chỉ huy chặt chẽ.

Câu 5: trào lưu đấu tranh giải phóng dân tộc ở In-đô-nê-xi-a vào cuối thế kỉ XIX - đầu cầm kỉ XX diễn ra như nỗ lực nào?

Trả lời 

- Ở In-đô-nê-xi-a vào cuối thế kỉ XIX - đầu cầm cố kỉ XX, nhiều tổ chức yêu nước trí thức bốn sản tiến bộ ra đời, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

- từ bỏ sau năm 1905, nhiều tổ chức công đoàn được thành lập và những bước đầu truyền cai quản nghĩa Mác vào In-đô-nê-xi-a.

- Năm 1905, công đoàn thứ nhất của công nhân xe lửa được thành lập. Năm 1908, Hội hòa hợp công nhân In-đô-nê-xi-a ra đời.

- mon 5-1920, Đảng cùng sản In-đô-nê-xi-a thành lập.

Câu 6: phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa ở Phi-lip-pin vào thời điểm cuối thế kỉ XIX-đầu nỗ lực kỉ XX ra mắt như cố kỉnh nào?

Trả lời 

Ở Phi-lip-pin, trào lưu đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa khỏi giai cấp của thực dân Tây Ban Nha ra mắt quyết liệt. Cuộc bí quyết mạng 1896-1898 bùng nổ, dẫn tới sự ra đời nước cùng hòa Phi-lip-pin, nhưng tiếp nối lại bị đế quốc Mĩ thôn tính.

Câu 7: trào lưu đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa ở bố nước Đông Dương vào thời gian cuối thế kỉ XIX đầu núm kỉ XX ra mắt như vắt nào?

Trả lời 

- Ở Campuchia, ngay sau khoản thời gian vua Nô-rô-đôm kí hiệp ước xác nhận nền đô hộ của Pháp năm 1863, những cuộc khởi nghĩa của nhân dân đã nổ ra. Điển hình là cuộc khởi nghĩa bởi vì A-cha Xoa chỉ huy ở Ta keo dán (1863-1866) cùng cuộc khởi nghìa bên dưới sự lãnh đạo của bên sư Pu-côm-bô sống Cra-chê (1866-1867).

- Ở Lào, đầu cố kỉnh kỉ XX, quần chúng đã những lần nổi lên khởi nghĩ kháng Pháp. Năm 1901, quần chúng Xa-va-na-khét tiến hành cuộc chiến đấu vũ trang sau sự lãnh đạo của Pha-ca-đuốc. Thuộc năm đó, một cuộc khởi nghĩa khác sẽ nổ ra ở cao nguyên trung bộ Bô-lô-ven, lan sang việt nam và kéo dài đến năm 1907 mới dập tắt.

- Ở Việt Nam, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ra mắt liên tục cùng quyết liệt. Kề bên phong nên vương. Làn sóng chống chọi chống Pháp diễn ra ở mọi nơi, tiêu biểu là trào lưu nông dân Yên cố gắng (1884-1913).

- Vào đầu vắt kỉ XX, do những đưa biến thâm thúy trong xóm hội, phong trào giải phóng dân tộc bản địa ở nước ta mang mầu dung nhan mới.

Câu 8: Sự liên kết chiến đấu giữa quần chúng Việt Nam, Lào cùng Campuchia trong phong trào kháng chiến phòng Pháp cuối thay kỉ XIX được thể hiện như cầm nào?

Trả lời 

- cha nước Việt Nam, Lào với Campuchia nằm tại bán đảo Đông Dương, từ lâu đời đã gồm mối quan tiền hệ lịch sử gắn bó. Lúc thực dân Pháp xâm lược, nhân dân ba nước đã tất cả sự liên minh liên hiệp chiến đấu cùng phòng một quân địch chung.

- Khởi nghĩa Acha Xoa là cuộc khởi nghĩa lớn của quần chúng. # Cam-pu-chia (1863-1866). Acha Xoa đã lấy vùng Châu Đốc, Việt Nam làm địa thế căn cứ chống Pháp. Trên đây, nghĩa binh A cha Xoa đang tìm phương pháp liên minh với nghĩa binh Thiên hộ Dương cùng nhau đánh Pháp.

- Năm 1866, khởi nghĩa Pu-côm-bô đã bùng nổ ở Cap-pu-chi. Bên sư Pu-côm-bô, thủ lĩnh của nghĩa quân đã đưa Tây Ninh (Việt Nam) làm khu vực xây dựng địa thế căn cứ chống Pháp, links với nghĩa binh Trương Quyền, Thiên hộ Dương, được nhân dân vn giúp đỡ, đã đánh win quân Phap các trận.

- tinh thần đoàn kết chiến tranh giữa nhị nước Việt-Lào cũng đã dần hình thành. Cuộc khởi nghĩa Pa-chay, người đứng đầu phiên bản Lào xủng sinh hoạt Mường tô (Tỉnh Sầm Nưa) đã tập hợp người Lào xủng, bạn Mèo ở tây-bắc (Việt nam) đứng lên chống Pháp.

Câu 9: tại sao phong trào giải phóng dân tộc bản địa của nhân dân tía nước Đông Dương vào thời điểm cuối thế kỉ XIX đầu cầm cố kỉ XX phần lớn thất bại?

Trả lời 

Các cuộc binh lửa lần lượt thua thảm vì:

- Các phong trào đều mang tính chất tự phát.

- Thiếu đường lối đúng cùng thiếu tổ chức vững mạnh.

Câu 10: trào lưu giải phóng dân tộc của nhân dân tía nước Đông Dương vào thời điểm cuối thế kỉ XIX đầu cố kỉ XX có chân thành và ý nghĩa lịch sử như vậy nào?

Trả lời 

Phong trào giải phóng dân tộc bản địa của nhân dân ba nước Đông Dương vào thời điểm cuối thế kỉ XIX đầu nạm kỉ XX vẫn thể hiện tinh thần đấu tranh quật cường vì tự do tự vị của mỗi dân tộc và biểu lộ tình cấu kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương chống quân địch chung sẽ sớm hình thành.

Phần thắc mắc trắc nghiệm Sử 8 bài bác 11

Câu 1: Mã Lai, Miến Điện biến hóa thuộc địa của nước nào?

A. Anh

B. Pháp

C. Tây Ban Nha

D. Hà Lan

Câu 2: Các tổ chức công đoàn được thành lập sớm nhất ở đâu?

A. Phi-líp-pin

B. Mã Lai

C. Miến Điện

D. In-đô-nê-xi-a

Câu 3: Đảng cộng sản ra đời sớm nhất có thể ở đâu?

A. In-đô-nê-xi-a

B. Cam-pu-chia

C. Lào

D. Việt Nam

Câu 4: Vì sao thái lan còn giữ lại được hình thức độc lập?

A. đơn vị nước phong kiến vô cùng mạnh.

B. Vương quốc nụ cười được Mỹ góp đỡ.

C. đất nước xinh đẹp thái lan đã bước sang quá trình tư phiên bản chủ nghĩa.

D. Chế độ ngoại giao khôn khéo.

Câu 5: Nét khá nổi bật về sự phân hóa làng hội ở In-đô-nê-xi-a cuối gắng kỉ XIX đầu rứa kỉ XX là gì?

A. Sự hình thành ách thống trị vô sản mới.

B. Sự hiện ra hai kẻ thống trị công nhân và tứ sản.

C. Hình thành quý tộc và tứ sản mại bản.

D. Sự xen kẽ tồn trên nhiều thống trị tầng phần trong xã hội.

Câu 6: Chính sách ở trong địa của thực dân phương Tây ngơi nghỉ Đông phái mạnh Á bao gồm điểm tầm thường nào nổi bật?

A. Không mở với công nghiệp nghỉ ngơi thuộc địa.

B. Giam cầm sự phát triển kinh tế thuộc địa.

C. Vơ vét, lũ áp, phân chia để trị.

D. Tăng thuế, mở đồn điền, bắt lính.

Câu 7: Lào thực sự trở thành thuộc địa của Pháp từ năm nào?

A. 1884

B. 1885

C. 1886

D. 1893

Câu 8: Trước nguy cơ mất nước và chính sách cai trị khắc nghiệt của tổ chức chính quyền đô hộ, cách biểu hiện của quần chúng Đông nam giới Á như vậy nào?

A. Nổi dậy khởi nghĩa.

B. Ra đời các tổ chức yêu nước.

C. Đấu tranh kháng xâm lược, hóa giải dân tộc.

D. Tiến hành những cuộc chiến đấu vũ trang.

Câu 9: Các nước thực dân phương Tây mở rộng và xong việc xâm lược những nước Đông phái mạnh Á vào thời hạn nào?

A. Đầu núm kỉ XIX

B. Giữa ráng kỉ XIX

C. Cuối cố gắng kỉ XIX

D. Đầu gắng kỉ XX

Câu 10: Năm 1905, diễn ra sự kiện gì gắn sát với trào lưu đấu tranh của công nhân In-đô-nê-xi-a?

A. Hiệp hội công nhân đường tàu được thành lập.

B. Hiệp hội cộng đồng công nhân xe lửa ra đời.

C. đoàn kết xã hội dân công ty In-đô-nê-xi-a.

D. Đảng cộng sản In-đô-nê-xi-a ra đời.

Vậy là họ đã bên nhau soạn dứt Bài 11: các nước Đông phái nam Á cuối núm kỉ XIX - đầu nạm kỉ XX trong SGK lịch sử hào hùng 8. Ao ước rằng nội dung bài viết trên đang giúp chúng ta nắm thiệt chắc kỹ năng lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài xích học tiện lợi hơn qua đó áp dụng để trả lời thắc mắc trong đề chất vấn và các thắc mắc tình huống khác.


Chuyên mục: Ẩm thực