Ngành học trong tiếng anh là gì

     
Chuyên ngành giờ Anh là majors /ˈmeɪʤərz/. Chăm ngành giáo dục là 1 tập hợp những chương trình hoặc khóa đào tạo mà một fan sẽ chấm dứt để đem bằng cao đẳng hoặc đại học.

Bạn đang xem: Ngành học trong tiếng anh là gì


Chuyên ngành tiếng Anh là majors /ˈmeɪʤərz/. Chuyên ngành học là ngành học nhưng mà sinh viên đh học chủ yếu thức. Một sinh viên hoàn thành tất cả các môn học cần thiết cho chăm ngành sẽ đủ đk nhận bởi đại học.

*
Một số tự vựng về các chăm ngành học tập tiếng Anh:

Business Administration /ˈbɪznəs ædˌmɪnɪˈstreɪʃən/: cai quản trị kinh doanh.

Accounting /ə'kauntiη/: Kế toán.

Finance and Banking /fəˈnæns ənd ˈbæŋkɪŋ/: Tài bao gồm ngân hàng.

Majors /ˈmeɪʤərz/: Chuyên ngành.

Tourism Services và Tour Management /ˈtʊˌrɪzəm ˈsɜrvəsəz & tʊr ˈmænəʤmənt/: quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành.

Marketing /ˈmɑrkətɪŋ/: Marketing.

Communications industry /kəmˌjunəˈkeɪʃənz ˈɪndəstri/: Ngành truyền thông.

Restaurant Management and Gastronomy /ˈrɛstəˌrɑnt ˈmænəʤmənt ənd gæˈstrɑnəmi/: Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống.

Hotel Management /hoʊˈtɛl ˈmænəʤmənt/: quản lí trị khách sạn.

Information giải pháp công nghệ /ˌɪnfərˈmeɪʃən tɛkˈnɑləʤi/: công nghệ thông tin.

Xem thêm: Những Địa Điểm Bán Hàu Nướng Mỡ Hành Hà Nội Ngon Nhất, Hàu Nướng 5

Public Relations và Communications /ˈpʌblɪk riˈleɪʃənz ənd kəmˌjunəˈkeɪʃənz/: quan hệ nam nữ công bọn chúng và Truyền thông.

English Linguistics / ˈɪŋglɪʃlɪŋˈgwɪstɪks/: ngữ điệu Anh.

Biomedical Engineering /ˌbaɪoʊˈmɛdɪkəl ˈɛnʤəˈnɪrɪŋ/: nghệ thuật y sinh.

Commercial business /kəˈmɜrʃəl ˈbɪznəs/: sale thương mại.

Một số câu ví dụ liên quan đến các siêng ngành học tập tiếng Anh:

1. His speciality is Restaurant Management & Gastronomy .

Chuyên ngành của anh ấy ấy là cai quản nhà hàng và thương mại & dịch vụ ăn uống.

2. Students majoring in English will learn và explore the origins of the language.

Sinh viên siêng ngành giờ Anh sẽ tò mò và khám phá bắt đầu của ngữ điệu này.

3. Students majoring in Business English will be able to become entrepreneurs with fluent English.

Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh thương mại sẽ rất có thể trở thành người kinh doanh với vốn giờ Anh lưu giữ loát.

4. We are trained in Chinese language & Engineering majors with a Bachelor's degree.

Chúng tôi được huấn luyện và đào tạo về ngôn từ Trung Quốc và những chuyên ngành nghệ thuật với bằng Cử nhân.


Chuyên mục: Ẩm thực