Pghh sấm giảng q

     

Đây là quyển thứ Năm, trích trường đoản cú phần nhứt: “Sấm Giảng Giáo Lý” vào Thi Văn uống Giáo Lý Toàn Bộ. Đức Giáo Chủ PGHH biến đổi quyển nầy vào khoảng thời gian Tân Tỵ (1941) cơ hội Ngài bị bạn Pháp an trí tận nhà thương thơm Chợ Quán (Sài Gòn). (Đức Thầy vừa viết kết thúc quyển Khuyến Thiện nay thì được trả tự do. Lúc về tới Bội Bạc Liêu, Ngài bắt đầu mang đến tín đồ gia dụng in ra yêu cầu gồm tín đồ chxay là Ngài viết tại Bạc Bẽo Liêu, chớ kỳ thiệt là Ngài viết tận nơi thương Chợ Quán. Vì ông Trần Văn Tâm, bạn cai quản công ty thương nầy còn không thay đổi bản chánh cùng chứng thực là Đức Thầy viết dịp còn sống đây).

Bạn đang xem: Pghh sấm giảng q

Ngài viết bằng phẳng văn (văn vần ), lối biến hóa thể, đoạn đầu cùng cuối thể lục chén, dẫu vậy đoạn thân là thất ngôn trường thiên cùng bao gồm xen vào một trong những không nhiều bài thi. Quyển Khuyến Thiện trực thuộc nhiều loại khuyến tu cùng trường đoản cú thuật, dài 776 câu. Khởi đầu bằng câu:

“Băng trọng điểm ngẫu hứng vượt rảnh,”

Và xong xuôi bởi vì câu:

“Sĩ xuất vnạp năng lượng trường đoản cú dốc dạy khuyên”.

 

TIÊU ĐỀ – DANH HIỆU :

Khuyến Thiện: Khuyến là khuim lơn chỉ bảo. Ý dùng khẩu ca hài hòa êm dịu khuyên ổn nhủ làm cho phần lớn fan nghe theo. Thiện nay là việc lành, câu hỏi đề nghị với giỏi đẹp mắt, có ích lợi mang lại phần đa fan. Nghĩa thông thường là ý cần sử dụng lời pháp giáo khulặng đề cập hầu như bạn trở lại tuyến đường lành, thao tác làm việc trường đoản cú thiện, nói không hầu hết điều tàn bạo.

Trong Kinh Kyên Cang, Phật dạy:“Tu cả thảy pháp lành tất bệnh bực Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.”(Tu nhứt thiết thiện pháp, tức đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề).

Đức Thầy bây giờ cũng nói:

“Rung chuông lành bởi muôn giờ đồng hồ kệ.

Gọi hồn fan hành thiện nay truy tìm kinh”.

(Nang Thơ Cẩm Tú)

Vô Danh: Không mang tên. Đây có ý giấu thương hiệu (ẩn danh). Đức Thầy đã nói:“Lánh cố kỉnh chẳng bày danh Lão Sĩ.”(Cho Ô. Tmê say Tá Ngà). Trong Trang Tử Tiêu Dao cũng có thể có câu:“Bực Chí nhân thì ko bởi bản thân, bực Thần nhân thì ko nói công, còn bực Thánh nhân thì không cầu danh.”(Chí nhân vô kỷ, Thần nhân vô công, Thánh nhân vô danh).

Cư Sĩ: Người tu tại nhà. Huệ Viễn Duy Ma Kinc gồm câu:“Cư sĩ hữu nhị: Nhứt quản lí tích tư tài, cư tài chí sĩ, danh vi cư sĩ; nhị ngay tại nhà tu Đạo, cư gia Đạo sĩ danh vi cư sĩ”.(Cư sĩ gồm nhị hạng: Một là người dân có chứa đựng nhiều tiền vàng nhưng ko trước nhiễm; nhị là những người dân ngay tại nhà tu hành, hoặc xưng là bậc Đạo sĩ, nhưng không xuất gia). Như trường phù hợp Đức Phật Thầy Tây An với Đức Huỳnh Giáo Chủ, Mặc dù những Ngài là Cư sĩ, nhưng lại đã viên thành Đạo trái “Cư gia Tịnh Độ trung ương viên mãn”.

Vậy bốn chữ  “Vô Danh Cư Sĩ” là bạn tu tại nhà gồm ý ẩn danh.

Ssống dĩ Đức Thầy đề cây bút hiệu mang lại quyển Khuyến Thiện tại như vậy là có 3 dụng ý:

1- Chính Ngài cùng đa số tín đồ hành đạo cùng tuyên giáo phần đa mang vẻ ngoài cư sĩ, nhưng mà nhà trương xúc tiến người yêu tát hạnh (cha thí vị tha).

2- Từ ngày 18 tháng Năm năm Kỷ Mão (1939) cho mon Tư năm Canh Thìn (1940), Ngài còn được tự do thoải mái chế tạo và in dán Snóng Giảng. Nhưng hiện tại tình năm 1941 Ngài bị fan Pháp quản chế tận nơi thương thơm Chợ Quán, sự chế tác cùng in ấn không còn được tự do như trước đó, phải Ngài nên quyền đổi mới núm tên cùng cây viết hiệu để dễ dàng bề in dán cùng lan truyền.

3- Bởi thân thời Mạt pháp có không ít tà giáo thành lập và hoạt động, chúng ta xưng hô toàn là Phật Thánh, gạt tín đồ lạc vào tà kiến dị đoan. Thêm tất cả lắm bộ phận cũng trong phạm vi Phật giáo, tuy nhiên là người giả tu, hành vi không nên crộng lý, chỉ khoát phía bên ngoài cái vỏ đạo mạo, lợi dụng lòng tín ngưỡng của bách tính.

Tóm lại, vì chưng những nguyên nhân kể trên, đề nghị Đức Giáo Chủ đề thương hiệu tác giả cho quyển Khuyến Thiện“Vô Danh Cư Sĩ”.

 

NỘI DUNG :

Trước hết Đức Thầy xác định hạnh tu của Ngài cùng cả môn đồ. tiếp đến, Ngài nói sơ sài lịch sử hào hùng của Đức Phật Thích Ca; rồi Ngài phân tách tám nỗi khổ cùng năm điều uế trược của mỗi bọn chúng sanh vào cõi Ta-bà với tám điều vui thuộc hồ hết sự thanh hao khiết nghỉ ngơi cõi Cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Để rồi Ngài khuyến nghị đa số fan yêu cầu trì hành môn Tịnh Độ, hầu được vãng sanh về kia. Tiếp theo là Ngài dạy hành trả chừa mười điều ác với tu mười điều lành. Sau rốt là một trong bài xích Kệ Giảng tổng thể về sự việc tu phù hợp tôn chỉ “Học Phật Tu Nhân” của Ngài đã đề vạch.

 

BỐ CỤC :

Toàn quyển Khuyến Thiện tại tất cả tất cả 3 phần chánh và những tè đoạn:

I- Phần nhứt, cũng chính là phần knhị đề: Đức Thầy cho thấy về vẻ ngoài hành đạo của Ngài cùng phần nhiều môn đệ khôn xiết thông thường giản dị; ko xuống tóc bằng hình tướng mạo mà chỉ chú trọng về nội trọng tâm. Tuy vừa có tác dụng ăn uống vừa tu, nhưng mà không nghiêng nặng nề về đồ hóa học phù hoa, lúc nào thì cũng duy trì lòng tkhô giòn tịnh sinh sống theo chánh nghiệp:“Cư trần bất lây lan, lẩn tục chớ mê”, từ câu 1:“Băng trung tâm ngẫu hứng vượt rảnh rỗi,” tới câu 8:“Thân tuy còn tục trọng điểm lìa cõi mê”.

II- Phần hai, cũng chính là phần chánh đề: Ngài nói lên chí nguyện cao thâm là đem lòng Từ bi Giác ngộ ban rải khắp nơi khuyến hóa bọn chúng sinh mau chóng bay ly chình họa tục. Kế tiếp, Ngài lược đề cập lịch sử hào hùng Đức Phật Tổ với knhì triển pháp tu Tịnh Độ (niệm Phật làm cho lành). Mỗi hành giả phải có đủ “Tín, Nguyện, Hành” cùng nhận rõ Tám điều khổ ngơi nghỉ cõi Ta Bà với Tám niềm vui sinh sống cõi Cực Lạc, nhằm vừa lo niệm Phật, vừa xa tách mười điềkhối u ác với tu mười điềkhối u lành, sẽ được trọn lành trọn sáng, vãng sanh Cực Lạc. Từ câu 9:“Chí toan gieo tương tự Bồ Đề,” cho tới câu 768:“Rán trau đức hạnh ngày sau đã tường”.

III- Phần bố, cũng là phần kết: Đức Thầy khuyến khích tín vật đang quy Phật tu hành tất đề xuất trau củ giồi hạnh đức đến tinc minch. Kết quả chẳng đông đảo cứu vớt bản thân bên cạnh đó độ được Cửu Huyền Thất Tổ bay nẻo luân hồi. Cuối thuộc là 1 bài xích thi khân oán thủ đề danh cho cây bút hiệu với thố lộ sự hội chứng đạt trọng tâm ấn cùng với pháp môn Tnhân từ Tịnh tuy vậy tu của Ngài. Từ câu 679:“Ngôn trường đoản cú Đạo hạnh ý Thầy khuim,”cho tới câu:“Sĩ xuất văn từ dốc dạy khuyên”.

 

CHỦ ĐÍCH :

Chủ yếu đuối của quyển Năm (Khuyến Thiện) là Đức Giáo Chủ giải rõ nguyên nhân căn nguyên Đạo Phật với khai triển Pháp môn Tịnh Độ (tha lực cứu vãn cánh). Tịnh Độ một pháp tu vô cùng đam mê phù hợp với phần lớn tầng lớp chúng sanh, dễ dàng hành và dễ triệu chứng đắc.

Chụ giải từ bỏ câu 001 – 210 (Quyển V)

CHÁNH VĂN

1. Băng trung ương ngẫu hứng thừa từ từ,

Theo đòi nghiên-cây bút đàm luận Tục, Tiên.

Ta là cư-sĩ canh điền,

4. Lo nghề cày cuốc cũng chuyên tu hành.

Xa khu vực tranh-đấu lợi-danh,

Giữ lòng thanh-tịnh tánh lành trau-tria.

Gắng công trì niệm sớm trưa,

8. Thân mặc dù còn tục trung tâm lìa cõi mê.

 LƯỢC GIẢI (Từ câu 1 cho câu 8):

-Thời gian Đức Giáo Chủ còn làm việc Nhà thương Chợ Quán, nhân dịp rảnh rang, tâm thần quang tịnh, tự nhiên Ngài cảm kích mang lại bọn chúng sinh đã lăn uống lộn vào bể trần buồn đau. Động mối từ bỏ trung ương buộc phải Ngài mượn bút mực viết ra quyển Giảng nầy. Trong phía trên Ngài phân tách rõ hai đường tiên, tục và luận giảng những phương thức tu hành hầu giác tỉnh chúng sinh mau chóng hồi trọng điểm phía thiện.

-Ngài cho thấy thêm fan tu hạnh ngay tại nhà vừa sinh sinh sống với nghề ruộng rẫy và vừa lo trau củ giồi đạo hạnh, giải bay thân chổ chính giữa. Cho cần lòng Ngài thời gian nào cũng tkhô nóng tịnh, mặc nhiên trước những chình họa thứ tài sắc vị danh. Tuy còn cần với thân thế tục như bao nhiêu tín đồ khác, tuy vậy đang dày công tu niệm từ lâu, phải nay lòng Ngài vẫn giác ngộ, dứt hết mê lầm. Đây là Ngài nêu gương hạnh mang đến tín thứ hướng theo.

 

CHÚ THÍCH :

BĂNG TÂM: Băng là giá , chổ chính giữa là lòng. Nghĩa phổ biến là lòng trong như giá bán tuyết, không thể chút ít bợn nhơ è cổ cấu…Cổ thi, Vương Linh Xương có câu:“Lương dương thân hữu nhỏng tương vấn, Nhứt phiến băng trọng tâm trên tại ngọc hồ.”(Lạc dương bạn bè nlỗi thuộc hỏi, Một tnóng lòng băng tợ ngọc hồ). Đây là chỉ cho mẫu trung tâm của bậc đã tách xong xuôi lợi danh, không có gì truyền nhiễm ô cầm cố tục.

NGẪU HỨNG: Thình lình nhưng mà cảm kích, tự nhiên khởi côn trùng hoài cảm hứng thức giấc nhân sinh.

THỪA NHÀN: Nhân dịp rhình ảnh rang. Trong Giảng Xưa, Đức Phật Thầy Tây An tất cả câu:

“Thừa thong dong gẫm sự giác mê,

Phàm nai lưng ra khỏi đông đảo bề mới ngoan”.

THEO ĐÒI: Học theo, tập tành theo hoặc thuộc tuân theo nlỗi đa số người:“Theo đòi cùng thể cây viết nghiên, Thua em, kỉm chị cũng đề xuất hổ bản thân.”(Ca dao). Nhưng chữ theo đòi sinh hoạt đây là giờ khiêm cung của Đức Thầy.

NGHIÊN BÚT: Xem chú giải chữ “bút nghiên” tại tr. 136 Tập 2/3.

LUẬN BÀN TỤC TIÊN: Ý nói luận giảng bài toán đời của fan thế tục cùng Việc đạo đức của bực hết sức thoát, nhằm chứng thực đâu là cao khiết chánh chơn với đâu là thấp nhát tội khổ. Đức Thầy từng nói trong “Viếng Làng Prúc An”:

“Quyết lòng tầm tìm cõi thanh khô,

Lánh vị trí è tục học hành đường Tiên”.

CANH ĐIỀN: Người cày ruộng. Nghĩa rộng là tín đồ chuyên gieo tdragon ruộng phước (canh tác phước điền).

CHUYÊN: Chú ý, cần mẫn, để hết ý tứ và thời giờ vào một trong những câu hỏi gì. Ví dụ: siêng năng xuất xắc chuyên chú. Ngài Mạnh Tử tất cả nói: Phàm lúc làm việc gì mà lại chẳng siêng tâm núm chí thì thiết yếu đắc thành được (Bất siêng trọng điểm trì chí, vớ bất đắc dã). Cho yêu cầu, Đức Thầy hay dặn dò như trong bài“Dặn Dò Bổn Đạo”:

“Sớm khuya bá tánh bắt buộc chăm,

Nghe lời dạy dỗ chình họa Tiên dựa kề”.

Xem thêm: Lạ Miệng Ngon Cơm Với Cá Kho Nước Cốt Dừa Của Hà Thị Huyền Nga

TU HÀNH: Xem chú thích tại tr. 47 Tập 1/3.

LỢI DANH: Xem chú giải trên tr. 51 Tập 1/3.

TRAU TRIA: Xem chú thích trên tr. 78 tập 2/3.

TRÌ NIỆM: Gìn giữ với ghi nhớ tưởng mãi, luôn ghi nhớ lãng, chẳng thời điểm như thế nào ngừng ngủ. Ví dụ: Trì niệm chánh pháp hoặc trì niệm Lục từ Di Đà.

 

CHÁNH VĂN

9. Chí toan gieo giống như Bồ-Đề,

Kiếm bạn lương thiện tại dắt về Tây-Phang.

Dạy khuyên ổn phần đa kẻ ngỗ-ngang,

12. Biết câu Lục-từ gìn lối Tứ-ân.

Ở trần xử trọn nghĩa-nhân,

Quyết làm tôi Phật gởi thân Liên-Đài.

Cầu cho mọt Đạo hoằng-knhì,

16. Cầu mang lại trăm họ Bồng-Lai được gần.

Sớm về cõi Phật an-thân,

Kẻo kiếp phong-nai lưng dày gió dạn sương.

Phật-đài phưởng-phất hương thơm,

Cúi đầu đhình ảnh lễ cậy nương đức mầu.

Từ-bi oai-lực nhiệm sâu,

22. Độ bé bay chốn ưu-sầu trần-ai.

 LƯỢC GIẢI (Từ câu 9 mang lại câu 22) :

-Vốn sẵn lòng từ bi, bác ái, đề nghị Đức Giáo Chủ quyết rước Chánh pháp vô vi ban rải khắp địa điểm, để cho đều hạt kiểu như giác ngộ có cơ nảy nngơi nghỉ. Các fan ấy trường đoản cú nhanh chóng quay về nẻo Đạo nhằm con kiến diện Phật tâm hoặc được Ngài đưa về Tây Phương Cực Lạc. Còn hạng người ngang tàng nmộc nghịch, Ngài cũng phương tiện khuyên dạy dỗ, nhằm chúng ta biết lo làm lành niệm Phật cùng đền rồng đáp Tđọng đại trọng ân, rồi cũng lần lần tiến khởi hành giải bay đồng nhất.

-Với Tôn chỉ “Học Phật Tu Nhân” mà lại Ngài vẫn vun rõ nhằm các tín vật thuộc nương theo. Nghĩa là lúc ta phát nguyện qui y cùng thệ quyết làm cho tôi con chỏng Phật rất cần phải nhắm hướng liên đài Phật quốc nhưng thẳng tiến, do sẽ là mục tiêu của người :“Học Phật với tu Phật”. Song tuyến phố đi mang lại kia, trước nhất là phải “Tu Nhân”, Tức là thi thiết điều nhân nghĩa:“Bạch trinh giữ rước nghĩa nhân, Muốn về cõi Phật lập thân dương thế.”(Thu Đã Cuối). Bởi bao gồm lập thân trần gian, gồm thiệt thi điều nhân nghĩa, bắt đầu vẹn tròn Nhân đạo và trả ngừng nợ thế; tất yếu đài sen báu sẽ chực đón bọn chúng ta:“Tu đền nợ thế mang lại rồi, Thì sau bắt đầu được đứng và ngồi tòa sen”(Sám Giảng, Q.3).

-Đồng thời cùng với giáo điều cnạp năng lượng bạn dạng nói bên trên, nhà tu còn bắt buộc tmùi hương xót mang đến bách tính, đề xuất hằng cầu nguyện mang đến chúng ta được về Tiên chình họa, để thuộc phổ biến hưởng trọn sự an nhàn, hoặc được vãng sinh về Phật quốc, không có gì giao vận vào kiếp sinh sống trần gian đầy gió bụi.

-Đức Thầy còn căn uống dặn toàn bộ tín vật lúc tới trước ngôi Tam Bảo, mọi cá nhân cần phải “Tỉnh trung tâm đốt nén trung khu hương”(Phú Nữ Ca Diêu) nhưng mà lễ bái vọng cầu, nhằm dựa vào oai đức từ bỏ bi mầu nhiệm của mười phương clỗi Phật, cứu độ cả bọn chúng sinh sớm thoát ra khỏi chình ảnh è ai sầu khổ.

CHÚ THÍCH :

BỒ ĐỀ: Xem chú thích tr. 71 Tập nầy.

TÂY PHƯƠNG: Xem ghi chú chữ “Cực Lạc”tại tr. 15 Tập 2/3.

NGỖ NGANG: Ngang trái, tai ngược. Cũng Có nghĩa là nmộc nghịch.

LỤC TỰ: Xem ghi chú “Sáu chữ Di Đà” tại tr.175 Tập 2/3.

LIÊN ĐÀI: Đài sen, khu vực clỗi Phật và những Bồ-tát phu tọa (ngự). Người trì hành pháp môn Niệm Phật, Lúc vãng sanh về cõi Cực Lạc cũng đồng ngự trên đó. Ngài Huệ Lựu sẽ bảo:“Ai mà cầm chí trau xanh giồi, Chí công tu niệm đặng ngồi tòa sen”.Đức Thầy nay cũng có thể có câu:

“Cầu mang đến già tthấp gái trai,

Rủ nhau niệm Phật liên đài ắt lên”.

(Từ Giã Bổn Đạo Khắp Nơi)

HOẰNG KHAI: Mnghỉ ngơi mang đến được rộng lớn ra. Ví dụ: Hoằng khai Đạo pháp.

BỒNG LAI: Xem ghi chú tại tr.138 Tập 1/3.

PHONG TRẦN:Xem chú thích tại tr.134 Tập 2/3.

DÀY GIÓ DẠN SƯƠNG: Dày là các, thọ, Dạn là thân quen chịu đựng gió sương là nóng bức vất vả. Nghĩa tầm thường là từng chịu đựng những nỗi gian truân khổ sở nhưng mà chẳng nghêu ngán, lo ngại. Ý nói kiếp sinh sống nhỏ fan cần trải trải qua nhiều nỗi khó khăn vất vả:“Mặt sao dày gió dạn sương, Thân sao bướm ngán ong chường bấy thân.”(Truyện Kiều). Đức Thầy hằng nói, trong bài“Để Chơn Đất Bắc”:

“Phong trằn dày dạn gió sương,

Chư bang mê say báu hùng cường đua tranh”.

PHẬT ĐÀI: Đài Phật ngự hoặc chỗ thờ kính clỗi Phật. Đây chỉ ngôi Tam Bảo, Đức Giáo Chủ khuyên:

“Trót vẫn qui y giữa Phật đài,

Nguyện rằng môn sinh xong nai lưng ai”.

(Thức Tỉnh Một Nữ Tín Đồ)

MÙI HƯƠNG: Mùi thơm của nhang, có bao gồm ba thứ:

a)- Mộc hương: Do các các loại cây bao gồm chất thơm, như: trầm mùi hương, giáng hương.v.v…Người ta sử dụng mạt của nó làm cho thành nhang nhưng đốt bên trên các bàn thờ tổ tiên, hoặc chẻ nhỏ dại lấy đốt xông dưới Phật đài, để bán mùi uế trược.

b)- Hoa hương: Do đầy đủ nhiều loại hoa hoặc dầu ngấn mỡ (nước hoa) giữ mùi nặng thơm, dùng làm bác dọn trong số nghi lễ hoặc trang sức.

c)- Tâm hương: Phần niềm tin trong lòng trí của tín đồ tu:“Tỉnh trung ương đốt nén vai trung phong hương, Nguyện rằng đệ tử một mặt đường lo tu”.

Kinch Pháp Bửu Đàn Hotline là “ngũ hương”, đại lược như sau:

1-Giới Hương: là giữ trong lòng bản thân không còn tđam mê Sảnh đê mê, không lòng tà quấy, ngay cạnh sợ trộm giật.v.v…

2-Định Hương: Đối cùng với những trằn chình họa (lục trần) hoặc các hiện tượng lạ lành dữ, vai trung phong bản thân vẫn an nhiên ko loạn rượu cồn.

3-Huệ Hương: Tự trung ương mình không bị ngoại cảnh ngăn bịt tốt đưa ra pân hận, hằng mang trí huệ coi soi từ bỏ tánh, chẳng tạo nên những điều ác, mặc dù tu các nghiệp lành nhưng mà lòng chẳng chấp trước. Kính bạn trên, nghĩ kẻ dưới; tuyệt thường giúp những người bần cùng bị bệnh.

4-Giải thoát Hương: là từ bỏ vai trung phong mình không nơi vịn níu, chẳng chấp lành, chẳng nghĩ về dữ, trường đoản cú tại không ngnạp năng lượng hổ ngươi.

5-Giải bay tri loài kiến Hương: Tự trung ương bản thân dường như không chỗ vịn níu theo mặt đường thiện, mặt đường ác mà cũng chẳng đắm theo cái ko và chấp giữ mẫu yên lặng. Cần cần học tập rộng lớn nghe nhiều, biết bổn trọng điểm bản thân, suốt cả lý Phật, hòa sáng tiếp tín đồ, ko tướng tá nhơn vấp ngã, trung khu không dời đổi, vẫn tiến trực tiếp mang đến trái vị Chánh đẳng Chánh giác.

Ở phía trên, Đức Thầy dạy mỗi khi lễ bái vọng cầu, kế bên nghi thức nhang đèn, còn cần có trung khu mùi hương, Tức là nên có chân tình với chánh niệm bắt đầu bao gồm kết quả:“Thứ bảy chánh niệm vậy thì, lúc cầu lúc nguyện cthị xã gì thực tâm.”(Sám Giảng, Q.3).

ĐẢNH LỄ: Cũng đọc đỉnh lễ. Có nghĩa cúi đầu cạnh bên khu đất để triển khai lễ. Kinch Viên Giác có dạy:“Dĩ kỷ tối win đưa ra đhình ảnh, lễ Phật buổi tối ti chi túc, Kính bỏ ra chí giả”.(Dùng cái đầu là chỗ rất to lớn của chính mình nhưng mà lễ cho crộng là chỗ vô cùng rẻ của Phật. Đó là lòng tôn kính cực độ vậy).

ĐỨC MẦU: Do chữ “diệu đức”. Có nghĩa công đức mầu diệu cao chiến thắng hơn không còn, nặng nề nghĩ về lường được, chỉ đến bậc Bồ Tát với Như Lai. Kinch Tư Ích bao gồm giải: Tuy nói các pháp mà chẳng chấp vào pháp tướng, cũng chẳng chấp phi pháp tướng, nên được gọi là diệu đức.(Tuy ttiết clỗi pháp nhi bất khởi pháp tướng mạo, bất khởi trái phép tướng mạo chũm danh diệu đức). Kinch Niết Bàn cũng nói: Phật gồm cha đức:

1-Pháp thân đức: Pháp thân của Phật là pháp tánh hay trụ bất diệt.

2-Bát nhã đức: Biết rõ chơn như thiệt tướng mạo của những pháp.

3-Giải bay đức: Dứt không bẩn các sự trói buộc, triệu chứng đặng từ tại.

Chữ Đức mầu tại đây chỉ mang đến oách đức của Đức Thích Ca Như Lai “Công đức Phật trường đoản cú bi vô lượng”.

OAI LỰC: Oai thần với nghị lực rất linh diệu, trẻ khỏe, bởi vì mức độ thần thông thần diệu của Phật. Đức Thầy gồm câu:“Ra oai phong ra lực cỡi ttrả xa chơi.”(Sấm Giảng, Q.3).

Xem thêm: Vịt Om Sấu Ngon Với Cách Làm Vịt Om Sấu Đơn Giản Nhất, Vịt Om Sấu Ngon Với Cách Làm Đơn Giản Nhất

ƯU SẦU: Buồn rầu băn khoăn lo lắng, một trong 8 điều khổ làm việc cõi Ta bà (Ưu sầu lo ngại).

TRẦN AI: Bụi bặm. Ý chỉ cõi đời đầy sự đau buồn vất vả. Đức Thầy từng lôi kéo trong “Tỉnh Quý khách hàng Trần Gian”:


Chuyên mục: Ẩm thực