Sinh học 6 bài 11: sự hút nước và muối khoáng của rễ

     
*
Quý khách hàng Minc làm cho thử nghiệm trên nhằm mục tiêu gì - trang 35

Giải bài bác tập câu hỏi đàm luận hàng đầu trang 35 SGK Sinh học 6. Quý khách hàng Minh làm cho phân tích bên trên nhằm mục đích mục tiêu gì. Hãy dự đoán thù kết quả của nghiên cứu cùng giải thích.

Bạn đang xem: Sinh học 6 bài 11: sự hút nước và muối khoáng của rễ


*
Hãy đề cập thương hiệu mọi cây phải những nước, đầy đủ cây đề xuất số lượng nước - trang 35

Giải bài bác tập câu hỏi luận bàn số 2 trang 35 SGK Sinch học 6. Dựa vào kết quả thí điểm 1, 2 em có nhấn xét gì về nhu cầu nước của cây?


*
Theo em chúng ta Tuấn làm cho thể nghiệm bên trên để triển khai gì - trang 36

Giải bài tập câu hỏi luận bàn hàng đầu trang 36 SGK Sinh học tập 6. Theo em chúng ta Tuấn có tác dụng thử nghiệm trên để triển khai gì? Dựa vào xem sét trên, em hãy thử xây đắp một phân tích để lý giải về công dụng của muối bột lân hoặc muối kali đối với cây trồng.

Xem thêm:


*
Em gọi thế nào về mục đích của muối khoáng so với khung hình - trang 36

Giải bài xích tập câu hỏi trao đổi số 2 trang 36 SGK Sinh học tập 6. Em hiểu ra sao về vai trò của muối bột khoáng so với cơ thể? Qua kết quả xem sét cùng rất bảng số liệu bên trên giúp em khẳng định điều gì?


*
Bài 1 trang 37 SGK Sinc 6

Giải bài bác 1 trang 37 SGK Sinch học tập 6. Nêu vai trò của nước với muối bột khoáng đối với cây...


*
Bài 2 trang 37 SGK Sinc học 6

Giải bài 2 trang 37 SGK Sinch học 6. cũng có thể làm phần lớn thể nghiệm làm sao để minh chứng cây đề nghị nước cùng muối hạt khoáng ?


*
Bài 3 trang 37 SGK Sinh học tập 6

Giải bài bác 3 trang 37 SGK Sinc học tập 6. Theo em hầu như quá trình như thế nào cây phải nước cùng muối bột khoáng?


*
*

*

*
Gửi bài xích
*

Đăng cam kết nhằm thừa nhận giải mã tuyệt cùng tư liệu miễn phí

Cho phxay loigiaigiỏi.com gửi những thông báo đến các bạn nhằm nhận được những giải mã giỏi cũng như tư liệu miễn chi phí.


Chuyên mục: Ẩm thực