Cách làm chữ tên mình hình trái tim

     
taoiudoelee): "#CapCut chỉ giải pháp cho ai chưa biết làm hình trái tim mang tên mik##xuhuonghoianuong.vn #fyp #thinhung99". Nhạc nền -