Tiền thưởng tiếng anh là gì

     

Sẵn sàng du học tập – Những có mang như chi phí lương, tiền thưởng trọn, tiền hoả hồng tất cả nghĩa khác nhau, vì thế được thể hiện bằng hầu hết từ ngữ khác nhau vào giờ Anh. Những tự vựng và ví dụ dưới đây sẽ giúp bạn làm rõ rộng những định nghĩa này.

Bạn đang xem: Tiền thưởng tiếng anh là gì

Bạn đã xem: Tiền thưởng tiếng anh là gì


*

1. Pay /peɪ/: khoản tiền được trả lúc làm việc, lương nói bình thường.

2. Overtime pay /ˈəʊ.və.taɪm/:chi phí làm cho ngoại trừ giờ đồng hồ.

Ví dụ:

Employees workingovertimewill been titled lớn extrapay.

Nhân viên làm cho thêm bên cạnh giờ đồng hồ sẽ tiến hành trả thêm chi phí.

3. Salary /ˈsæl.ər.i/: chi phí lương trả thời hạn và hay theo tháng, đựơc cách thức trong đúng theo đồng lao động.

Ví dụ:

What’s yoursalary?

Lương bạn một mon bao nhiêu?

4. Wage /weɪdʒ/:khoản tiền mướn thường trả theo tuần, nhất là đến rất nhiều các bước làm cho thuê rộng rãi, ko phải qua bằng cấp cho.

Ví dụ:

The porter’swageis determined every week.

Tiền công của bốc vác được trả theo tuần.

5. Allowance /əˈlaʊ.əns/:tiền phú cấp.

meal/petrol/ travel/ elephone allowancelà tiền phú cấp cho ăn trưa, xăng xe cộ, vận động, điện thoại. Ngoài ra, “allowance” còn được dùng để chỉ khoản tiền tiêu lặt vặt cha mẹ thường xuyên đến con cháu.

Xem thêm: Thưởng Thức Lẩu Tôm Năm Ri Biên Hòa, Review Quán Lẩu Tôm 5 Ri Biên Hòa

Ví dụ:

Tôi nhận ra chi phí trợ cấp cho từng ngày là 50 đô la.

6. Commission /kəˈmɪʃ.ən/:chi phí hoa hồng, chi phí Tỷ Lệ lệch giá bán sản phẩm.

We usually work on a 7%commission.

Chúng tôi thường xuyên tính mứcchi phí hoa hồnglà 7%.

7. Bonus /ˈbəʊ.nəs/:chi phí ttận hưởng,“attendance bonus”là chi phí thưởng trọn cần mẫn.

Ví dụ:

The company gives us more productivity performancebonus.

công ty chúng tôi khuyến mãi thêm tiền thưởng năng suất thao tác cho Shop chúng tôi.

8. Nest egg /nest eɡ/: chi phí tiết kiệm

Ví dụ:

As soon as Jenny was born we started anest eggkhổng lồ help pay for her university fees.

Kể từ lúc Jenny ra đời chúng tôi bắt đầu để dành riêng tiền trong tương lai nhỏ nhỏ nhắn học tập Đại học tập.

9. Severance (pay) /ˈsev.ər.əns/:trợ cấp cho thôi việc

Các ông công ty đề xuất trả tiền trợ cấp thôi bài toán sau khi một nhân viên cấp dưới bị thôi việc.

10. Unemployment benefit / compensation /ʌnɪmˈplɔɪməntˈbɛnɪfɪt/ˌkɒmpɛnˈseɪʃən/:Trợ cấp thất nghiệp


Chuyên mục: Ẩm thực