Tìm một phân số bằng 2/5 và có tổng của tử số và mẫu số vằng 175

     
Hãy nhập câu hỏi của bạn, hoianuong.vn sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Tìm một phân số bằng 2/5 và có tổng của tử số và mẫu số vằng 175Tìm một phân số bằng phân số 2/5 và có tổng của tử số và mẫu số bằng 175.

Trả lời: Phân số đó là......


Mẫusố của phân số đó là:

175:(2+5).5=125

Tửsố của phân số đó là:

175-125=50

Vậy phân số đó bằng:\(\frac{50}{125}\)


Tổngsố phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Tửsố của phân số đó là: 175 : 7 x 2 = 50

Mẫu số của phân số đó là:

175 - 20 = 155

Vậy phân số chúng ta cần tìm là:\(\frac{50}{155}\)


Tìm một phân số bằng phân số 2/5 và có tổng của tử số và mẫu số bằng 175.

Trả lời: Phân số đó là......\(\frac{50}{125}\)


Tổng số phần bằng nhau là :

2 + 5 = 7 ( phần )

Gía trị 1 phần là :

175 : 7 = 25

Tử số ban đầu là :

25 x 2 = 50

Mẫu số mới là :

25 x 5 = 125

Vậy phân số đó là :\(\frac{50}{125}\)

Đáp số :\(\frac{50}{125}\)


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

1. Giữa 2 số chẳn có tất cả 15 số lẻ

Vậy hiệu 2 số bằng ....

2. Cho một hình chữ nhật, biết nếu giảm chiều rộng đi 1/5 số đó thì diện tích hính chữ nhật đó giảm 90 xang- ti- mét vuông. Vậy diện tích hình chữ nhật đã cho là ....

3.Cho phân số 71/118.Tìm số b để thêm b đơn vị vào tử số và bớt mẫu số đi b đơn vị ta được phân số mới có giá trị bằng 3/4

Trả lời: số b là ....

Xem thêm: 99+ Tổng Hợp Các Mẫu Phiếu Khảo Sát Khách Hàng Mới Nhất, Mẫu Phiếu Khảo Sát Lấy Ý Kiến Khách Hàng

4. Tím một phân số biết tổng của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 198 và biết phân số đó có giá trị bằng 4/5

Trả lời:Phân số đó là.....

5. Tìm số tự nhiên bé nhấtcó các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20 là số nào ?

Trả lời :Số đó là

6. Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2011và biết giữa chúng có tất cả 9 số chẳn

Trả lời : Hai số tự nhiên bằng ....

7.Tìm một phân số biết mẫu số hon tử số 15 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng 51/68

Trả lời:Phân số đó là....

8.Tìm một phân số biết tổng của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 224 và biết phân số đó có giá trị bằng 75/100

Trả lời:Phân số đó là....

9.Tìm một phân số biết tổng của tử số đó bằng 215 và biết phân số đó có giá trị bằng 38/57

Trả lòi: Phân số đó là...

10.Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 52 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng 51/85

Trà lời : Phân số đó là.....

11.Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 19 đơn vị và biết tổng của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 51.


Chuyên mục: Ẩm thực