Tôm tẩm bột chiên xù ngon bá cháy ăn hoài không ngán

     

Với phương pháp làm tôm tẩm bột chiên xù, những nhỏ tôm