Trái khổ qua tiếng anh là gì

     

bitter melon, bitter gourd, balsam pear là các bản dịch hàng đầu của "khổ qua" thành tiếng Anh. Câu dịch mẫu: 24 Mọi khổ sở sắp qua đi ↔ 24 An end to All Problems


*

*

*
bitter melon, bitter gourd
(Gia-cơ 1:17) thật vậy, gớm Thánh cho thấy Đức Giê-hô-va an ủi những người dân đang nhức khổ qua các cách.

Bạn đang xem: Trái khổ qua tiếng anh là gì


(James 1:17) In fact, the Bible reveals that Jehovah supplies comfort in various ways lớn those in need.
Sự trống trải luôn luôn đi trước chúng ta; cảm hứng trống trải đang lại tiếp cận sau thời điểm nỗi đau khổ qua đi.
(Ma-thi-ơ 11:28) phù hợp “thời rứa và sự bất trắc” đã làm đời sinh sống bạn bi tráng khổ qua những tay nghề đau đớn?
Một phiên bản Kinh Thánh (The Interpreter’s Bible) giải thích: “Chúng ta an ủi một tín đồ đang nhức khổ qua câu hỏi giúp tín đồ ấy gồm thêm gan góc để chịu đựng”.
The Interpreter’s Bible explains: “We comfort a sufferer when we give him courage to lớn bear his pain.”
Khi nói tới lòng chưng ái, vào khoảng thời gian ngắn này đây, tôi ko nghĩ đến hoianuong.vnệc trợ hỗ trợ cho nỗi nhức khổ qua hoianuong.vnệc ban vạc vật chất của chúng ta.
In speaking of charity, I vị not at this moment have in mind the relief of the suffering through the gihoianuong.vnng of our substance.
Điều cuối cùng, một bạn vâng theo tin tốt học hiểu được Giê-hô-va Đức Chúa Trời tất cả ý định giải quyết xong xuôi khoát sự hoianuong.vnệc nghèo khổ qua Nước của Ngài.

Xem thêm: Mì Gà Tần Hàng Bồ Siêu Đắt Khách Chỉ Bán Tối, Mì Gà Tần Hàng Bồ


Finally, indihoianuong.vnduals who heed the good news learn that Jehovah God has purposed lớn solve the problem of poverty once and for all by means of his Kingdom.
4 Thoạt nghĩ thì một người rất có thể cho rằng không có lý lẽ như thế nào khá vững chắc và kiên cố để Đức Chúa Trời được cho phép toàn thể trái đất chịu khổ qua xuyên suốt bao vậy kỷ cho đến nay.
4 A person may at first think that there could be no reason great enough for God khổng lồ allow all the human suffering that has been experienced over the centuries.
Hàm ý đang nói rõ: ta bước vào núi cùng với tư cách của một cá nhân, nhưng mà qua rất khổ, qua hy sinh, ta trỗi lên thành một cộng đồng mà một lượt nữa xác nhận lại ý nghĩa sâu sắc của vị trí trên hành tinh.
And the metaphor is clear: you go into the mountain as an indihoianuong.vndual, but through exhaustion, through sacrifice, you emerge as a community that has once again reaffirmed its sense of place in the planet.
Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cho họ sự giải thích an toàn và tin cậy về thời kỳ khốn khổ này qua Lời của Ngài.
Danh sách truy vấn vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Ẩm thực