Tử vi tiếng anh là gì

     

Do you know East Horoscope which re-acquaints you with your natural endowment, your inner being, and your self from the beginning?

First, let"s take a look at the stars of the East Horoscope:

A. THE 14 MAJOR STARS (MƯỜI BỐN CHÍNH TINH)

1. Tử-Phủ-Vũ-Tướng Cách (Leadership Style)

Treasury Star: Thiên PhủFinance Star : Vũ Khúc

2. Cơ-Nguyệt-Đồng-Lương Cách (Supporting Style)

Smart Star: Thiên CơCaring Star: Thiên ĐồngBlessing Star: Thiên Lương

3. Sát-Phá-Tham-Liêm Cách (Attacking Style)

Power nguồn Star: Thất SátFlirting Star: Tmê say LangUpright Star: Liêm Trinh

4. Cự-Nhật Cách (Renovating Style)

Gloomy Star: Cự Môn

And if you want khổng lồ know specifically about your life, your career, và your relationships, these palaces could tell you all about them

B. 12 PALACES OF HOROSCOPES (12 CUNG TRONG LÁ SỐ TỬ VI)

1. Cung Mệnh (Life Palace):Determines one"s character and achievement.Quyết định tính giải pháp và thành tích của đương số.

Bạn đang xem: Tử vi tiếng anh là gì

2. Cung Prúc Mẫu (Parent Palace):Describes relation with parents & elders.Mô tả quan hệ cùng với phụ huynh và bạn to tuổi.

3. Cung Phúc Đức (Happiness Palace):Give information about relatives, spriritual life.Nói về chiếc chúng ta, đời sống trọng tâm linc.

*

4. Cung Điền Trạch (Property Palace):Describe the major investment.Mô tả rất nhiều vụ đầu tư chi tiêu chủ yếu yếu.

5. Cung Quan Lộc (Career Palace):The career that suits & the performance.Nghề nghiệp say đắm hợp với đương số và hiệu quả các bước.

6. Cung Nô Bộc (Friend Palace):Sort of friends and surdinates likely.Dạng anh em, cấp cho dưới của đương số.

Xem thêm: Bà Bầu Có Nên Ăn Na Không? Bà Bầu Ăn Na Có Tốt Không Còn Tùy Cách Ăn

7. Cung Thiên Di (Travel Palace):Tells whether one shall move khổng lồ another place; or social communication.Cho biết lúc nào đương số vẫn di chuyển cho tới chỗ khác; hoặc về giao tiếp thôn hội.

8. Cung Tật Ách (Health Palace):General health conditions.Tình trạng sức mạnh chung của đương số.

9. Cung Tài Bạch (Wealth Palace):Describes overall financial status.Mô tả chứng trạng tài chủ yếu tổng thể của đương số.

10.Cung Tử Tức (Children Palace):Gives relation likely with children.Cho biết quan hệ với con cái.

11.Cung Phu Thê (Marriage Palace):Describes married life.Mô tả đời sống hôn nhân.

Xem thêm: Welcome To Quán Bụi Group - Welcome To Quán Bụi Restaurants

12. Cung Huynh Đệ (Sibling Palace):How one gets along with brothers, sisters.Xác định mối quan hệ của đương số ra sao cùng với anh người mẹ.


Chuyên mục: Ẩm thực