Xem ngay tot trong thang 07 nam 2021

     

Để giúp người tiêu dùng dễ dàng trong câu hỏi xem ngày tốtmon 12 năm 2020 cũng tương tự dễ dàng trong vấn đề so sánh các ngày vào thời điểm tháng 12/20đôi mươi cùng nhau. Chúng tôi sẽ tổng phù hợp vớ một ngày dài đẹp trong thời điểm tháng 1220trăng tròn cũng tương tự đưa ra những ngày không xuất sắc hồi tháng.

Trong ngôi trường hợp quý các bạn ko yêu cầu coi ngày tốt mon 12 năm 2020 tốt xem ngày đẹp mắt mon 12 năm 2020 cũng chính vì đã gồm ý định thực hiện công việc vào trong 1 ngày cụ thể trong tháng 12, quý bạn vui tươi tìm về ngày tương ứng với chọn xem cụ thể hoặc chọn điều khoản Xem ngày tốt xấu để xem một ngày cụ thể.
Bạn đang xem: Xem ngay tot trong thang 07 nam 2021

Xem ngày giỏi mon 1 năm 2021


Xem ngày xuất sắc mon hai năm 2021


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập đúng chuẩn báo cáo của mình!


NamNữ

TỔNG HỢPhường NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 12 NĂM 2020


Lịch dương

1

Tháng 12


Lịch âm

17

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 12


Lịch âm

18

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, mon Đinch Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (nguyên ổn vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 12


Lịch âm

19

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, tháng Đinch Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 12


Lịch âm

20

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, mon Đinc Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 12


Lịch âm

21

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (thanh khô long hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 12


Lịch âm

22

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, mon Đinc Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 12


Lịch âm

23

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Giáp Thân, mon Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 12


Lịch âm

24

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, mon Đinch Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

9

Tháng 12


Lịch âm

25

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, tháng Đinch Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (klặng quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 12


Lịch âm

26

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Đinch Hợi, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

11

Tháng 12


Lịch âm

27

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, mon Đinch Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 12


Lịch âm

28

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng 12


Lịch âm

29

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, mon Đinch Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 12


Lịch âm

1

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 12


Lịch âm

2

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 12


Lịch âm

3

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

17

Tháng 12
Xem thêm:

Lịch âm

4

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Giáp Ngọ, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 12


Lịch âm

5

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 12


Lịch âm

6

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tkhô cứng long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 12


Lịch âm

7

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Đinch Dậu, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minch đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 12


Lịch âm

8

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 12


Lịch âm

9

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 12


Lịch âm

10

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kyên quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 12


Lịch âm

11

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kyên đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 12


Lịch âm

12

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 12


Lịch âm

13

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 12


Lịch âm

14

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Giáp Thìn, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

28

Tháng 12


Lịch âm

15

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 12


Lịch âm

16

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 12


Lịch âm

17

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Đinh Mùi, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

31

Tháng 12


Lịch âm

18

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tkhô cứng long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Trên đây là tổng đúng theo ngày tốt mon 12 năm 2020 cơ mà Cửa Hàng chúng tôi ước ao gửi mang lại chúng ta. Tuy nhiên, một ngày giỏi cũng chỉ phù hợp với một vài tuổi cũng như các công việckhác biệt. Thế phải, Khi nắm bắt được ngày tốt xấu hồi tháng 12/20trăng tròn thì bạn cần tra cứu: xem ngày tốt thích hợp tuổi để có công dụng cụ thể với đúng chuẩn tốt nhất cho doanh nghiệp.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày tốt mon 1năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 7năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 2 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 8 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 3 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 9 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng bốn năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 10 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 5 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 11 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 6năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 12 năm 2021


Xem tử vi phong thủy 2021
*
Syên ổn điện thoại liệu có phải là đồ dùng phẩm phong thủy?
Mỗi con số trong dãy syên điện thoại phần đa mang đông đảo tích điện riêng biệt, phụ thuộc vào đơn nhất trường đoản cú của dãy số cơ mà Slặng Smartphone hoàn toàn có thể ảnh hưởng cho tới chúng ta theo hướng giỏi (Cát) giỏi xấu (hung)
*
Dùng gớm dịch lựa chọn slặng tử vi phong thủy giỏi mang đến 4 đại nghiệp đời người!
Bằng phần lớn lưu ý quẻ dịch slặng giỏi đến 4 đại nghiệp, bạn cũng có thể chọn dãy slặng tử vi hòa hợp tuổi thỏa mong ước cung cấp công danh sự nghiệp, tài vận, tình dulặng gia đạo xuất xắc hóa giải vận hạn
*
Tìm phát âm về Sao Tdiệt trong 12 cung hoàng đạo
*
Tìm phát âm về Sao Klặng trong 12 cung hoàng đạo
*
Các các loại cung là gì? Sự thiệt về 4 Nguyên tố với 3 Nhóm tính chất
*
Điểm sáng 12 cung hoàng đạo lúc yêu thương với ma thuật trường đoản cú sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để hiểu mình thuộc cung hoàng đạo làm sao và dấu hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình thương 12 cung hoàng đạo để tìm một phần hai phù hợp của bạn
*
Đặc điểm tính bí quyết 12 cung hoàng đạo nam giới phụ nữ duyên dáng nhất
*
Thiên Bình với Song Tử tất cả nên đôi bạn trẻ trọng điểm đầu ý đúng theo dành riêng cho nhau?
*
Giải mã phiên bản vật sao cá nhân cùng Hướng dẫn gọi bạn dạng đồ vật sao miễn phí
*
Tính bí quyết cung Thiên Bình phái mạnh cô gái có điểm gì đặc biệt quan trọng và thu hút?

Xem ngày tốt xấu


Chuyên mục: Ẩm thực